blog placeholder

Dit is een recensie van het boek:

Wetenschap en eeuwige wijsheid : in een veranderende wereld. – Ravi Ravindra. 175 p. ISBN 9020283316. Ankh Hermes

Wetenschap

Spiritualiteit en wetenschap. Twee totaal verschillende, zelfs tegengestelde, werelden? Dat is wel een gangbare opvatting maar Ravindra laat zien dat ze in wezen vanuit dezelfde nieuwsgierigheid van de mens naar hoe de wereld in elkaar zit, ontstaan zijn.

Spiritualiteit

In den beginne was wetenschap spiritueel. In de loop van de geschiedenis, doordat verschillende culturen aspecten van dit onderzoek naar het wezen van de dingen gingen weglaten en/of benadrukken, ontstond de ons tegenwoordig zo bekende dualiteit.

Integratie

Ravindra overtuigt mij er als lezer van dat een integratie van wetenschap en spiritualiteit zeer wenselijk is om een vollediger wetenschap te ontwikkelen waarmee de mensheid op een dieper nivo haar voordeel kan doen.

Verschillen

Ravindra laat o.a. zien waarin de innerlijke houding van de hedendaagse wetenschapper en de spirituele wijze verschillen en welke consequenties dat heeft voor de manier van onderzoek, de bevindingen en de effecten. In spirituele disciplines bv. wordt erkent dat gevoelens een weg naar kennis zijn. Het soort kennis dat boven de rede uitstijgt. Het bewustzijn van de onderzoeker wordt door de nieuwervaren kennis getransformeerd. De wetenschap is echter puur rationeel en kan dus niet boven zichzelf uitstijgen, laat staan het bewustzijn van de onderzoeker naar een hoger plan tillen. Dat wordt immers strikt buiten het onderzoek gehouden omdat het anders niet “objectief”zou zijn.

Beperkingen

Dit is volgens Ravindra een beperking die vergaande consequenties heeft. Wetenschap is hierdoor te eenzijdig. Andere opvattingen waardoor de wetenschap zichzelf beperkt zijn bv. het idee dat alleen uiterlijk waarneembare dingen objectief en reĆ«el zijn, dat alle objecten in wezen dood zijn, dat de mens anders is dan de natuur i.p.v. dat de mens gezien wordt als onderdeel van de natuur en dat de opgestelde theorie de werkelijkheid is…

Ravindra

Ravindra is opgegroeid in India en geschoold in de westers-wetenschappelijke disciplines godsdienstwetenschappen en natuurkunde. Hierdoor, gecombineerd met zijn gedegen kennis van yoga, is hij de juiste persoon die over dit onderwerp iets zinnigs kan zeggen.

Een complex onderwerp, diepgaand en met grote kennis van zaken inzichtelijk gemaak. Met literatuurlijst en register.