blog placeholder

Zodra de zomervakantie begint stappen miljoenen mensen in de auto, de trein, op de fiets, in het vliegtuig, op de boot of een andere vorm van transport, om op vakantie te gaan. Ze reizen af naar een camping, een vakantiehuisje, een resort, een appartement of een andere vakantie faciliteit in Frankrijk, Spanje, Italië, Griekenland of een ander land waar het klimaat gunstig is in de zomervakantie. Eenmaal ter plaatse begint vervolgens de zoektocht naar het ultieme vakantie gevoel. Maar weinig mensen vinden ook daadwerkelijk het ultieme vakantie gevoel. In dit artikel geef ik mijn kijk op de betekenis van het ultieme vakantie gevoel.

Het ultieme vakantie gevoel

Wat is het ultieme vakantie gevoel?
Om het ultieme vakantie gevoel te kunnen bereiken moet je eerst vaststellen wat het ultieme vakantie gevoel is precies is. Voor een exacte bepaling van het ultieme vakantie gevoel moeten de drie woorden die het ultieme vakantie gevoel vormen eerst separaat worden gedefinieerd.

Definitie van het woord ultieme:
Als betekenis van het ultiem vind ik bij de diverse internet encyclopedieën; allerlaatste, het allerlaatste, laatste, laatst, uiteindelijk, uiterst, finaal, hoogst, supreem.

Definitie van het woord vakantie:
Vakantie is afgeleid van het vrouwelijke zelfstandige naamwoord van het Latijnse werkwoord vacare dat letterlijk vrij zijn van verplichtingen betekend. Het is een periode waarin een persoon zijn gewoonlijke dagelijkse activiteiten staakt, zoals naar school of het werk gaan. Dit betreft een periode, van een aantal dagen waarin je vrij bent en niet hoeft te werken, die (veel) langer is dan een weekend vaak minimaal een week met veelal een verblijf buiten de eigen woonomgeving voor ontspanning of plezier met minstens één overnachting buitenshuis waarbij je minstens vier nachten buiten de eigen woonplaats verblijft. Werknemers hebben vakantie wanneer zij hiervoor vakantiedagen, bij wet of c.a.o. geregeld aantal dagen waarop een werknemer vrij is van arbeid, met behoud van loon; te onderscheiden van: feestdagen, verlof, kort verlof, verlet of verzuim, opnemen. Scholieren, studenten en docenten hebben vakantie wanneer hun school gesloten is en zij geen andere verplichtingen hebben.

Definitie van het woord gevoel:
Uit mijn zoekresultaten naar de definitie van het woord gevoel blijkt dat er twee soorten gevoel zijn namelijk gevoel als de zintuiglijke vorm van waarnemen en gevoel in psychologische zin. Voor de beide soorten van gevoel geldt dat gevoel een innerlijke (positieve of negatieve) beleving van een bepaalde gebeurtenis is waarbij het gevoel in psychologische zin niet alleen door externe prikkels uit de omgeving kan voortkomen maar ook kan voortkomen uit een interne gebeurtenis zoals een gedachte of een beeld dat wij in ons oproepen of ‘spontaan’ kan optreden, zoals bij een bepaalde stemming zoals bijvoorbeeld opgewekt of neerslachtig zonder duidelijke aanwijsbare aanleiding of invloed van buitenaf.

Wat is het ultieme vakantie gevoel?
Uit bovenstaande definities blijkt dat er geen eenduidig antwoord is op de vraag “Wat is het ultieme vakantie gevoel? Volgens mij komt deze uitleg het meeste in de buurt van wat er algemeen onder het ultieme vakantie gevoel wordt verstaan. “Het ultieme” staat voor “supreem” of te wel het allerhoogst haalbare. Vakantie staat voor een periode dat je niet hoeft te werken of niet naar school hoeft en met “gevoel” wordt gevoel in de psychologische zin bedoeld.