blog placeholder

Een mooie leuke dag

Een mooie leuke dag begint natuurlijk met het meest voor de hand liggende, mooi weer. Dat betekend dus zon, geen regen en niet te veel wind. Een echte mooie dag heeft echter meer nodig dan alleen mooi weer. Een echte mooie dag wordt het pas met goed gezelschap. Goed gezelschap kan bestaan uit een of meer mensen. Om een mooie dag te maken ga je meestal met dit gezelschap iets ondernemen. Dit kan van alles zijn, al naar gelang de interesses en de (financiële) mogelijkheden van de leden van het gezelschap.

neerslag grafiek

Wanneer is het mooi weer?
Het weer in Nederland is volledig onvoorspelbaar. Toch zijn er een aantal trends in het weer gedurende het jaar. Als hulpmiddel om deze trends in te delen gebruiken we de vier jaargetijden, ook wel seizoenen  genoemd. Dit zijn, in chronologische volgorde, gedurende het kalenderjaar de winter, het voorjaar, de zomer en de herfst. In Nederland loopt de meteorologische winter van 1 december t/m 28 februari, het meteorologische voorjaar, ook wel lente genoemd, loopt van 1 maart t/m 31 mei, de meteorologische zomer loopt van 1 juni t/m 31 augustus en de meteorologische herfst van 1 september t/m 30 november. Volgens de algemene opvattingen zijn de belangrijkste weertrends in deze vier seizoenen; in de winter vorst en sneeuw, in het voorjaar fris en zonnig, in de zomer zonnig en droog en in de herfst nat en koud. Volgens deze algemene opvatting is de kans op een “mooie” dag het grootst in de zomer. Wat  aantal zonuren betreft is dat het geval maar wat betreft de hoeveelheid regen die er valt zijn de zomermaanden gemiddeld natter dan de herfstmaanden. Verder denken de meeste mensen dat december* bij uitstek de typische wintermaand is maar de ervaring leert dat de echte strenge vorstperiodes altijd pas na de tweede helft van januari plaatsvinden.

*de moderne Nederlander deelt het kalenderjaar in vier kwartalen in waardoor ze oktober, november en december gevoelsmatig als het einde van het jaar ervaren en daar een winters gedachtenbeeld bij hebben omdat december in dit kwartaak valt. 30 november is echter het einde van het meteorologische jaar en de echte winter loopt dus van1 december t/m 28 februari. Omdat het eind van de meteorologische winter gemiddeld het koudst is zijn niet november en december** de koudste maanden maar januari en februari.

**Het is waarschijnlijk niet voor niet dat december door de romeinen zo genoemd is naar het Latijnse woord voor tien “deca”. Als je uitgaat van een meteorologische jaarkalender in plaats van een astrologische jaarkalenderjaar is januari de twaalfde maand en december de tiende maand.

goed gezelschap

Wat is goed gezelschap?
Het Nederlandse woord gezelschap heeft twee betekenissen namelijk een groep mensen die samen iets doen noemen we “een gezelschap” en het samenzijn met anderen noemen we “gezelschap houden”. In de door mij als voorwaarde voor een mooie dag gestelde zin “een echte mooie dag wordt het pas met goed gezelschap” heeft het woord beide betekenissen ineen. Het betreft hier een gezelschap van mensen die samen iets doen en je dus bij de bezigheden die jouw dag tot een mooie dag gezelschap houden.