blog placeholder

Een boek kan verschillende thema’s bevatten die bepaalde mensen aantrekken. Ieder persoon heeft zijn eigen smaak. Auteurs hebben een bepaald doel voor hun boeken. De thema’s komen automatisch tevoorschijn wanneer ze hun boeken uitwerken. De bedoeling van de meeste auteurs is dat hun boeken gelezen worden over een zeer lange periode. Maar wat zijn de voornaamste redenen dat een boek over een zeer lange periode nog steeds wordt gelezen?

De verschillende thema’s die een boek kan bevatten kunnen een reden zijn voor het fenomeen. Een definitie van thema: korte aanduiding van de belangrijkste inhoudelijke elementen van een literair werk, waarbij geabstraheerd(afleiden) wordt van specifieke tijds- en ruimtelijke aspecten van de tekst. Een paar voorbeelden van thema’s: vriendschap, liefde, ouder- en kinderrelatie, huisdieren, hobby’s, enzovoort. Goed gerelateerde thema’s zijn de thema’s die de lezers aantrekken tijdens het lezen. Ongewone thema’s die goed uitgewerkt zijn, trekken lezers aan tijdens het lezen van een boek. Zulke thema’s hebben meestal verbazingwekkende effecten op de lezer. Iedereen heeft zijn eigen favoriete thema’s en zijn eigen subjectieve oordeel over bepaalde thema’s. Deze reden is een verlenging van de houdbaarheidsdatum van een boek, wanneer een auteur weet hoe hij de thema’s van zijn boek moet verzamelen, structureren en loslaten in zijn verhaal.

 

 

 

Een goede boodschap die verborgen is in een boek kan veel lezers aantrekken en ze zetten mensen aan tot bepaalde handelingen. De boeken die meestal een duidelijke boodschap achter laten zijn de boeken die ideeën verkopen in plaats van uitvoering. Een boodschap kan een voorspelling zijn, er zijn boeken die voorspellen dat de wereld in een bepaald jaar verwoest zal zijn. Een boodschap kan een waarschuwing zijn voor de lezers, misschien zelfs wel voor de mensheid. Dat is duidelijk te merken met boeken die verhalen over bepaalde culturen of over bepaalde regimes. Een boek kan een onduidelijke boodschap bevatten, misschien omdat het boek een beschouwende boodschap bevat. Sommige boeken belichten het dagelijkse leven van een bepaald persoon. Een boek kan een adviserende boodschap bevatten, zulke boeken waarschuwen de lezers voor een probleem en geven de lezers soluties voor dat probleem. De verkondiging van een goede boodschap in een boek is een middel om dat boek voort te laten leven in de literaire wereld.

 

 

 

De descriptieve taal die uitmuntend geuit is door de schrijver geeft duidelijke verbeeldingen aan de lezers. Het is een van de redenen waarom mensen zulke boeken graag lezen. Veel stilistische gereedschappen worden gebruikt voor het beschrijven van sommige fenomenen die in het boek voorkomen. De schrijver die een dergelijke stijl gebruikt en uitstekend uitvoert, zal dan verzekerd zijn met lezers die zich interesseren in de mooiheid van de taal. Beschrijvingen van bepaalde zaken maken het gemakkelijker voor de lezers om het verhaal te beleven, ook kunnen de lezers tijdens het lezen een eigen film draaien in hun gedachte. Dit gebeurt bij veel mensen en het gebeurt zeker bij de regisseurs van bepaalde films. 1984 van George Orwell is een boek dat origineel is in de utilisaties van de stilistische gereedschappen. Descriptieve taal helpt een boek om de begrenzing van tijd door te breken.

 

 

 

Als laatst zijn Goddelijke eigenschappen nodig om het boek te creëren die alles kan weerstaan. Het oude testament en het nieuwe testament, ze moeten bestaan uit de geschriften van Abraham, de Psalmen, de Thora, de geschriften van Moses en de Evangelie. De Bijbel wordt gezien als het meest verkochte boek aller tijden. Die prijs heeft het boek terecht gewonnen, want het christendom heeft de meeste aanhangers. De Bijbel wordt niet veel gelezen, zelfs niet door de christenen, maar noem een boek dat zoveel exemplaren heeft verkocht. De Koran in het Arabisch wordt ook zeer veel verkocht. Maar de Koran in het Arabisch wordt door bijna iedere Moslim gelezen, ongeacht of ze de Arabische taal als moedertaal hebben.

Er zijn twee zalen beschikbaar waarin één zaal gevuld is met moslims uit verschillende delen van de wereld, en de andere zaal is gevuld met christenen uit verschillende delen van de wereld. Er wordt een vraag gesteld aan beide zalen of zij mensen kennen die hun boek uit het hoofd hebben geleerd. Bij de christenen steekt niemand zijn vinger op, maar bij de moslims steekt iedereen zijn vinger op met volle overtuiging. Als er wordt gevraagd of zij mensen kennen die hun boek in haar oorspronkelijke taal uit het hoofd hebben geleerd, dan komt dezelfde uitkomst tevoorschijn. Waarom is het de moeite waard om als Chinees of Japanner de Koran in het Arabisch te leren en te onthouden? Hebben ze hun geliefde tijd voor hun geliefde wereldse zaken niet lief? Als alle religieuze boeken uit de aarde wordt verbannen, dan zal alleen dit boek bewaard blijven. Men moet dit boek leuk vinden om te onthouden en zeker de karaktereigenschappen als discipline, volharding en geduld bezitten om dit boek voor de rest van zijn leven te reviseren. Toch is het duidelijk dat dit boek door een uitstekende schrijver is geschreven.  

 

 

 

Deze redenen zijn belangrijke redenen voor het voorbestaan van een boek. De verschillende thema’s, de verkondiging van een boodschap, de uiting van de taal en de vaardigheden van de schrijver moeten in topvorm zijn als de schrijver zijn boek in leven wil houden.