blog placeholder

De eerste betekenis waar de meeste mensen in het algemeen aan denken bij het lezen of horen van het woord verleiden is verleiden in de betekenis van het versieren of het veroveren van een persoon met de intentie om seksueel contact te hebben met deze persoon. De tweede betekenis waar de meeste mensen in het algemeen aan denken bij het woord verleiden is verleiden in de betekenis van het aanzetten tot het kopen van een object of een dienst. (deze betekenis laat ik in dit artikel verder vorlopig buiten beschouwing).

Verleiden (seksueel):

De betekenis van verleiden in de betekenis van versieren of veroveren is volgens het woordenboek  “tot seks overhalen”, “nadrukkelijk iemand verlokken tot seksueel contact”. Verleiden is al ouder als de mensheid zelf en wordt tot op heden door vrijwel alle hogere levensvormen op aarde gepraktiseerd. Het is een heel belangrijke handeling omdat het bepalend is voor de richting waarin een soort zich evolueert. Verleiden komt voort uit een oerinstinct dat bij zowel vrouwen als mannen aanwezig is. Dit oerinstinct wordt veroorzaakt door de onverklaarbare natuurwet die het verhogen van het ontwikkelingsniveau van alle levensvormen als doel heeft. Het verhogen van het ontwikkelingsniveau van alle levensvormen wordt bereikt door te zorgen voor zoveel mogelijk nakomelingen van iedere specie in een zo groot mogelijke diversiteit.

de kunst van het verleiden

Evolutie van de seksuele verleiding:

homo erectus:

Het verleiden zelf is bij de mens is in de loop der eeuwen ook geëvolueerd. Algemeen wordt aangenomen dat de eerste mens de Homo erectus was. (Volgens sommige was dit de Homo habilis. De Homo habilis was kleiner dan de tegenwoordige mens en had een geschatte lengte tussen 1,20 m en 1,55 m. Over de taxonomie van de Homo habilis bestaat echter onenigheid. Volgens sommige onderzoekers zijn de resten te primitief om in het geslacht Homo te passen en zou plaatsing in Australopithecus meer gerechtvaardigd zijn). Bij de primitieve Homo erectus was de seksuele verleiding tussen de mannelijke en vrouwelijke exemplaren puur op het fysieke gericht. De mannelijke exemplaren van de Homo erectus werden alleen maar gedreven door hun instinctieve voortplantingsdrift en zij hadden als enige doel in hun leven om zoveel mogelijk nagelacht te produceren. Omdat dit het gemeenschappelijke doel was van alle Homo erectus mannen was de concurrentie hevig. In de vruchtbare periode van een Homo erectus vrouw wilden dus alle Homo erectus mannen haar bevruchten. Omdat ze maar door één Homo erectus man bevrucht kon worden en er heel veel waren die door hun instinct gedreven werden om dit te willen doen ontstonden er gevechten om het bevruchten van de vruchtbare vrouw. Daardoor kon de sterkste Homo erectus man het meeste nageslacht produceren. De primitieve Homo erectus vrouwen hadden door hun zwakkere fysieke capaciteiten in dit hele proces nog niets in te brengen. Ook heden ten dagen is dit bij veel primitieve culturen nog steeds het geval.

Homo sapiens:

In de loop der eeuwen bleek dat de Homo erectus exemplaren met de grootste hersencapaciteit de meeste kans hadden om te overleven. Zo ontstond op den duur de Homo Sapiens of te wel de denkende mens. Ook wij zijn Homo Sapiens, tegenwoordig kortweg mens genoemd. Bij de hoger ontwikkelde mensen van tegenwoordig vindt het verleiden van het andere geslacht niet alleen door de man plaats. Zowel de moderne man als de moderne vrouw worden bijna nog allemaal door hun instinctieve geslachtsdrift gedreven tot het verleiden van het andere geslacht. Dit gebeurt niet meer door middel van fysieke krachtmetingen maar door diverse vormen van communicatie. Al deze vormen van communicatie met als doel een liefdesrelatie of seksueel contact vatten we samen in het woord versieren.

de kunst van het verleiden

Versieren:

Versieren, ofwel het verkrijgen van een liefdesrelatie of seksueel contact begint met het contact leggen met de potentiële partner. Het eerste contact kan op heel veel manieren worden gelegd. De meeste mensen leggen in het uitgaansleven of op het werk contact met een een potentiële partner. Moderne mogelijkheden om contact te leggen met een potentiële partner zijn internetdating en speeddating. Het contact wordt gelegd door dat te wat doen een potentiële partner van de versierder verwacht of prettig vindt. Dit blijkt tijdens de communicatie en interactie. De potentiële partner moet het gevoel krijgen dat zij of hij voor de versierder het centrum van het universum is en dat de versierder de belichaming is van haar of zijn liefdesideaal. Het versierproces doorloopt meestal negen fasen: bepalen of iemand een potentiële partner is, vaststellen of de mogelijke partner vrij is, de aandacht trekken, op een reactie letten, de potentiële partner aanspreken, de potentiële partner voor het eerst vluchtig aanraken, de kennismaking verlengen door middel van een gesprek, een band opbouwen door veel met de mogelijke partner om te gaan en een seksuele relatie beginnen.

de kunst van het verleiden