blog placeholder

Ieder dicht wel eens. Vooral rond speciale dagen als een verjaardag of sinterklaasviering. Daarbij maak je meestal een gedicht door de zinnen enigszins op elkaar te laten rijmen. Dat doe ik tenminste. Ik geef je in dit artikel 10 tips voor het schrijven van zo’n gedicht, waarin zinnen op elkaar rijmen. Hoe schrijf je een goed en boeiend gedicht?

Tip 1: Bepaal het onderwerp van je gedicht

Je kan over alles schrijven wat je maar wilt. Het kan een bepaald gevoel zijn wat je in je gedicht naar voren wil laten komen of je kan bepaalde kennis overdragen met je gedicht door over een verschijnsel of object te dichten. Dat doe ik vaak in de vorm van personificatie. Als een object beschouw ik dan bijvoorbeeld een normale fiets. Ik probeer vervolgens een fiets tot leven te laten komen in mijn gedicht door ‘zijn’ levenssituatie te beschrijven, zodat de lezer zich als het ware kan inleven: 

Mijn rubberbanden hartstikke lek

Na een dagelijks ritje onder de drek

Aangedreven door menselijke spierkracht

Roversgoed in het diepst van de nacht

Rijdend door het bos, over de weg

Elke x een andere route die ik afleg

In de loop der jaren flink verroest

Wachtend tot mijn  eigenaar een ander ophoest

Gedumpt op een schroothoop of zoiets?

Waarom ben ik toch een afgedankte fiets?

Meestal is het komen op een onderwerp niet het lastigste probleem bij het schrijven van een gedicht. Het is handig om als ‘amateur’ dichter (wat ik ook ben) een onderwerp te kiezen waar je veel van houdt of waarover je veel kunt schrijven. 

Tip 2: Zoek inspiratie

Om een gedicht van uit je hart te maken heb je inspiratie nodig. Van die momenten heb je vast wel eens: Inspiratieloos. Maar meestal komt het vanzelf, die inspiratie. Meestal als ik op bed lig kom ik op de geniaalste zinnetjes of onderwerpen waarover ik iets kan schrijven of dichten.

Het handigste is om een rustig plekje op te zoeken om daar je gedachten de vrije loop te laten gaan. Kom je op iets, schrijf het dan op. 

Je kan natuurlijk ook inspiratie zoeken in de dichtkunsten van andere mensen. Zoek bijvoorbeeld op internet maar eens gedichten op die over hetzelfde onderwerp gaan waarover jij je gedicht wilt schrijven. 

Tip 3: Bepaal of je veel wilt rijmen in je gedicht

Het is belangrijk hoe je je gedicht schrijft. Wil je een kort gedicht schrijven met zinnen die in elkaar overlopen of wil je een gedicht schrijven met lange zinnen met eindrijm?

Rijm kan een gedicht ordening geven. Maar het kan ook storend werken. Rijm kan als storend ervaart worden als er teveel van in een gedicht zit. Je hebt dan bijvoorbeeld een woord gekozen omdat het moest rijmen op een ander woord. Er is hier ook een begrip voor: Dwangmatig rijmen.

Een voorbeeld van dwangmatige rijm, wat storend kan werken:

Koen loopt op straat

Hij is heel erg kwaad

Verricht een goede daad

Treitert zijn beste maat

En weet zich geen raad

De rijmende regels hierboven bevatten ‘AAAA-rijm‘. Hierbij rijmen de eerste 4 zinnen op elkaar. Middelmatige sinterklaasgedichten bevatten vaak dit soort rijm. Je kan beter ‘AABB-rijm’ of ‘ABAB-rijm’ toepassen om je gedicht toch wat meer gevoel te geven, zodat het lezen ervan wat prettiger wordt. In mijn gedicht over de fiets heb ik trouwens ‘AABB-rijm‘ toegepast wat ik wel vaker doe. 

Een voorbeeld van ‘ABAB-rijm‘ (even zelfbedacht):

Kijk eens naar de horizon

Een man is aan het motorrijden

Ik wou dat ik dat ook kon

Dat zou mij heel erg verblijden

Je kan naast deze rijmmanieren nog vele andere in je gedicht verwerken. Denk maar aan middenrijm of beginrijm. Woorden hoeven niet altijd dezelfde uitgang te hebben als de woorden waarop deze rijmen. Snoepen & boeken kun je bijv. op elkaar laten rijmen.

Tip 4: Je kan rijmwoorden en zinnen opschrijven en ze mixen

Wanneer je vol van ideeën zit, moet je ze allemaal opschrijven. Om een gedicht te maken kun je alle zinnetjes en woorden gaan opschrijven die je er mogelijk in verwerkt. Maak vervolgens een soort mix van zinnetjes en zet deze in de gewenste volgorde. Breng waar je het nodig vindt wijzigingen toe en maak een gedicht. 

Tip 5: Bepaal de vorm van je gedicht

Haiku: Een haiku bestaat uit 3 zinnen en 17 lettergrepen. De eerste en derde zin bevatten meestal 5 lettergrepen, de middelste 7. Een haiku bestaat dus uit korte, bondige zinnetjes zonder lange beschrijvingen. Het onderwerp van een haiku is meestal de natuur alhoewel het tegenwoordig wel wat kan afwijken. Het onderwerp blijft nog wel enigszins gerelateerd aan de natuur. 

Voorbeeld:

Ach, oude vijver

de kikkers springen erin

geluid van water

Senryu: Een senryu heeft dezelfde vorm als een haiku, niet hetzelfde hoofdonderwerp. Elke senryu staat zo’n beetje in het thema van de menselijke beleving. Zowel een senryu als een haiku behoren tot de Japanse dichtkunst.

Sonnet: Deze dichtvorm bestaande uit 14 regels wordt tegenwoordig veel toegepast. Vooral om een gedicht vorm te geven. De 14 regels zijn verdeeld over 4 strofen. De eerste twee strofen tellen elk 4 regels de laatste twee 3. Het rijmschema van een sonnet is vaak ABBA ABBA CDC DCD. Hierbij rijmen dus de regels 1, 4, 5 & 8 (A’s). 

Abecedarium: Dit is een bijzondere vorm van dichten dat niet vaak meer wordt gebruikt. Hierbij beginnen opeenvolgende regels met de opeenvolgende letters van het alfabet. Een abc-gedicht werd veel gebruikt bij het leren van de letters. Kinderen leerden het alfabet en ze leerden het spellen van woorden. 

Alliteratie: Een alliteratie kan zorgen voor beter klinkende teksten. Het geeft je gedicht wat meer structuur: Woorden met dezelfde beginletter worden zo dicht mogelijk bij elkaar geplaatst. 

Voorbeeld:

de zoete zachte zon

lachte licht van iiefde

naar de blauwe bankjes

in het park vol parels

Prozagedicht: Een prozagedicht kent geen echte structuur, zoals je die in gedichten ziet. Een prozagedicht lijkt daardoor op een gewone tekst. De lengte van een prozagedicht kan verschillen van enkele zinnen tot enkele bladzijden. Je past geen rijmschema toe in een prozagedicht maar wel beeldend taalgebruik en enig ritme. Daarmee onderscheidt het zich van een gewone tekst.