blog placeholder

Inleiding

Duizenden mensen vinden veel vertier op het water. De watersport is een sportbeoefening waar vele mensen genoegen aan beleven. En vooral Nederland biedt op het gebied van watersport talloze mogelijkheden.

Maar net zoals in het verkeer, moet je je aan de regels houden om je pleziertochtje ook voor iedereen leuk te houden. Eén van die regels is dat beroepsvaart altijd voorrang heeft. Als je die simpele regel boven aan zet zul je meer ontspannen van de watersport genieten.

Beroepsvaart heeft voorrang, jachten moeten altijd wijken. En dat is niet zo vreemd als je de afmetingen van een jacht vergelijkt met die van beroepsschepen. Bovendien kunnen beroepsschepen niet alijd uitwijken of vaart verminderen.

Het kan ook gebeuren dat door een hoog voorschip van het beroepsschip deze een veel kleiner jacht niet of onvoldoende ziet.

De jachtschipper dient voor het belang van zijn/haar schip en bemanning dus altijd goed op te letten. Begin en eindig een dag op het water op een leuke manier!

Geef de beroepsvaart altijd voorrang

Ja, dat klinkt allemaal hel logisch. En eerlijk gezegd valt het aantal aanvaringen tussen beroeps- en pleziervaart als gevolg van voorrangsfouten gelukkig mee.

Maar als er een aanvaring plaats vindt, dan is de narigheid niet (meer) te overzien. De opvarenden lopen dan een groot risico. Van boord geslagen mensen zijn in levensgevaar, het beroepsschip kan doorgaans niet direct stoppen, en met het verstrijken van de tijd kan de positie van de drenkelingen als gevolg van stroming veranderen.

Op het water zie je regelmatig jachtschippers die denken “nog wel even vóórlangs” het grotere schip over te kunnen steken. Vrijwel altijd wordt de snelheid van beroepsvaarders onderschat. Op het water liggen de afstanden en snelheden totaal anders dan op de drukke verkeersweg. Als automobilisten zijn we gewend om snel in- of uit te kunnen voegen. Op het water zijn de snelheden weliswaar veel lager, maar het duurt ook langer voordat een schip reageert op de actie van de schipper.  Als we eenmaal een koers en snelheid hebben ingezet  kunnen we die niet snel wijzigen. Bovendien brengt dat de andere schipper in twijfel, en worden er mogelijk verkeerde manoevres ingezet.

De aanleiding van dit artikel

 Aanleiding van dit artikel is een aanvaring tussen een binnenschip en een motorjacht op de Westerschelde op 29 september j.l. Mogelijk hebben beide schippers elkaar in de ochtendschemer niet, of te laat gezien.

Er volgde een aanvaring waarbij het motorjacht in tweeën gevaren werd. De beide opvarenden kwamen in het water terecht. Het liep relatief goed af, in die zin, dat de te water geraakte opvarenden van het jacht door een ander beroepsschip snel gered konden worden.

Blijf bij de les en maak er een mooie dag op het water van

Nederland beschikt over prachtige vaarwateren, waar veel watersport op bedreven wordt. In dit artikel wil de auteur de watersporter adviseren om op het water alert te zijn en te blijven. Veiligheid voor alles, dat is het begin van een mooie dag op het water. Begin met je te onthaasten!