blog placeholder

Dit is een recensie van het boek:

Liefdevolle vriendelijkheid : een ander perspectief op geluk. – Sharon Salzberg.207 p.Asoka ISBN 9789056700096

Metta

In dit boek laat Sharon Salzberg, een bekend Amerikaans spiritueel lerares, zien hoe we liefdevolle vriendelijkheid (metta) in ons dagelijks leven kunnen ontwikkelen. Ze baseert zcih hierbij op de Boeddhistische psychologie die leert dat er vier belangrijke eigenschappen zijn die ontwikkeld moeten worden.

Brahma-viharas

Deze vier “brahma-viharas” zijn: liefdevolle vriendelijkheid, mededogen, medevreugde en gelijkmoedigheid. De eerste, ook wel “metta”genoemd, is de basis voor de andere drie. Het boek leert je om op een positieve manier naar anderen te kijken.

Geluksstreven

We moeten bv.”bij de omgang met andere mensen in gedachten houden dat alle wezens in feite naar geluk streven hoewel het je soms niet duidelijk is hoe”. En “wees je er ook van bewust dat we elkaar vaak als spiegels gebruiken. We kijken naar de ander om te zien of we wel lief, gevat o.i.d. zijn. Dit stelt ons in staat naar andere mensen te kijken met een gevoel van gelijkheid en een besef van eenheid”.

Valkuilen

De valkuilen die daarbij een rol kunnen spelen zoals vergelijken, beoordelen, kleineren, jaloezie en afgunst, alsmede de dingen die metta bevorderen, worden beschreven en daarbij haalt Salzberg voorbeelden uit het dagelijks leven aan. Hoewel je het gevoel zou kunnen krijgen dat dit onderwerp een te hoog “moeder Theresa-gehalte”heeft voor jou als gewoon mens, is het toch een prettig leesbaar en inspirerend boek. Sharon verweeft in de tekst vaak haar eigen ervaringen op dit pad en dat geeft je de geruststelling dat ook zij (na meer dan 25 jaar ervaring in het lesgeven in dit onderwerp) nog steeds met deze materie worstelt.

Handreikingen

Alle kleine beetjes helpen en als we de kracht van metta verspreiden zal die naar ons terugkomen. Sharon geeft door het boek heen oefeningen die zij zelf ooit ook heeft geleerd en die ze ook in haar eigen workshops gebruikt. Belangrijke dingen als nadenken over wat voor jou geluk is en wat de waarde van vriendschappen, alsook het omgaan met boosheid en afkeer van mensen en situaties, vergeving ed.komen aan bod.

Dit is vooral een boek voor mensen die zich interesseren voor de (praktische toepassing van) Boeddhistische psychologie. Ik denk dat de meeste mensen er niet echt aan toekomen het gelezene in hun leven toe te passen. Dat zal veel discipline en doorzettingsvermogen vergen. Maar, zoals ergens in het boek te lezen is “de feitelijke beoefening is het steeds weer opnieuw beginnen..”en “alles wat we zijn ontstaat door ons denken”. Een positief en hoopgevend boek.