blog placeholder

Deze recensie gaat over het boek :

Handboek chakrapsychologie : zelfverwerkelijking in zeven stappen . – Anodea Judith. 495 blz. ISBN 9023009541 Altamira Becht 2004

Anodea Judith

Anodea Judith is een Amerikaanse autoriteit op het gebied van de chakrapsychologie die ook in Nederland haar sporen heeft verdiend. Haar voorgaande boeken “Het chakrawerkboek” en “Reis door de chakra ‘s” zijn bij velen bekend. Regelmatig is ze ook in Nederland om workshops te geven.

Chakra’s

In dit maar liefst 495 bladzijden dikke handboek geeft ze de lezer een verrassend inzicht in de werking van de chakra’s doordat ze het chakramodel combineert met haar inzichten en ervaringen als therapeut met verschillende disciplines (ze heeft een graad in de klinische psychologie en volgde opleidingen in o.a. bio-energetica, traumaverwerking, yogatherapie, acupressuur en sjamanisme). Ze richt zich in dit bijzondere handboek op psycho- en andere therapeuten die met het chakrasysteem werken maar ook op de leek die met zijn eigen bewustwordingsproces bezig is. Het verschil met haar voorgaande werken is dat ze veel meer informatie geeft, dieper op de materie ingaat en, wat belangrijker is, op de onderlinge verbanden wijst.

Trauma’s

Wat dit boek ook extra interessant en waardevol maakt is dat Anodea Judith veel aandacht besteedt aan de omstandigheden die een verstorende invloed op de chakra’s hebben. Bij de behandeling van elk chakra is een hoofdstuk “trauma’s en mishandeling”opgenomen. Hieruit spreekt haar ervaring als therapeut en legt ze een duidelijke link met de problemen die therapeuten tegen kunnen komen in hun werk.

Helen

Anodea Judith laat de lezer zien dat de chakra’s op veel verschillende manieren te beïnvloeden zijn. Door yoga-, ademhalings- en bio-energetische technieken, lichaamsoefeningen, meditatie en visualisatie toe te passen. Ze geeft, behalve veel inzicht in hoe problemen ontstaan zijn en hoe de chakra’s bij verschillende klachten functioneren, hiermee dus ook duidelijke handreikingen om aan een beter evenwicht van de chakra’s te werken.

Ik heb al veel boeken over chakra’s gezien maar geen enkel ander boek gaf me zoveel inzicht in hoe het doen en laten van mensen af te lezen is aan hun lichaam en hun manier van in het leven staan. Een prachtig en waardevol naslagwerk dat ik regelmatig weer eens ter hand neem om een stukje over een bepaald onderwerp nog eens na te lezen. Het gedetailleerde register is daar heel handig bij. Van harte aanbevolen voor alle mensen die met het chakramodel werken of er meer van willen weten.