blog placeholder

De naam Hortus Botanicus is de traditionele Latijnse benaming voor een botanische tuin of zoals de Vlamen zeggen een plantentuin. Het betreft hier echter geen gewone plantentuin maar een tuin die is opgericht ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. De betekenis van het woord botanisch is in Jip an Janneke taal “wat te maken heeft met plantkunde”. Alleen al uit het bloemrijke Latijnse woordgebruik in de naam en de omschrijving van de Hortus Botanicus blijkt het van oudsher internationale wetenschappelijke karakter van de Hortus Botanicus.

Geschiedenis van de hortus botanicus amsterdam:

De Hortus Botanicus in Amsterdam is gesticht in 1638 als Hortus Medicus. Het hoofddoel van de stichters was in die tijd om een kruid of geneesmiddel te vinden tegen de pest, waaraan van de 14e tot en met de 19e eeuw in Europa destijds enkele tientallen miljoenen mensen zijn overleden. Vanwege het grote maatschappelijke belang van dit doel verleenden veel rijke en belangrijke mensen hun financiële en politieke medewerking voor de oprichting van de Hortus Medicus. Door de politieke invloed en maatschappelijke druk die deze rijke en belangrijke mensen konden uitoefenen voelden bijvoorbeeld ook chirurgijns en apothekers, die uiteindelijk zeer veel profiteerden van eventuele geneeskrachtige kruiden of uit de planten gewonnen geneesmiddelen, zich sociaal verplicht om mee te betalen aan het onderhoud van de medicinale tuin.

 

Actuele functie van de hortus botanicus amsterdam:
De huidige functie van de Hortus Botanicus in Amsterdam is tweeledig. Natuurlijk heeft het nog steeds een van oudsher belangrijke wetenschappelijke functie voor het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het universitair onderwijs maar daarnaast heeft het tegenwoordig ook een cultureel recreatieve functie.

 

Binnenkort gratis of met korting naar hortus botanicus amsterdam?

Omdat de subsidies aan de Hortus Botanicus in Amsterdam door de verslechterde overheidsfinanciën sterk teruglopen en de Hortus Botanicus mij, door mijn tuinbouw achtergrond, na aan het hart ligt heb ik de Hortus Botanicus gratis mijn medewerking aangeboden om door middel van free publicity en low budget reclame en marketing tools, zoals bijvoorbeeld acties bij bepaalde producten waarbij je gratis naar de Hortus Botanicus kan, niet alleen de bezoekersaantallen maar ook het imago en daarmee de sponsorbereidheid van grote bedrijven te vergroten.

Hortus Botanicus Amsterdam

Feel good publicity:
Het is een gegeven dat heel veel bekende en minder bekende welgestelde Amsterdammers ook nu de Hortus Botanicus een warm hart toe dragen. Het is voor hen een plek waar ze heel makkelijk , midden in het oude centrum van Amsterdam, tussen hun drukke werkzaamheden door naar toe kunnen gaan om even te onthaasten. Natuurlijk vinden ze het geen enkel probleem om hiervoor een jaarabonnement aan te schaffen maar ik wil de directie van de  Hortus Botanicus gaan voorstellen om alle bekende en minder bekende welgestelde Amsterdammers een mooie voucher voor een gratis V.I.P.  jaarabonnement aan te bieden en in de voucher te vermelden dat ze als ze eventueel een donatie doen ze een vermelding kunnen krijgen in de digitale Walk of Fame, eventueel met een foto erbij of dat ze bijvoorbeeld ook een benefiet optreden kunnen verzorgen voor het behoud van de Hortus Botanicus. Door de regelmatige aanwezigheid van en media aandacht aan  vooral de bekende welgestelde Amsterdammers zal de naamsbekendheid en de uitstraling van de Hortus Botanicus sterk toenemen wat het aantal betalende bezoekers zeker zal doen groeien.

Hortus Botanicus Amsterdam

Out of the box:
De Hortus Botanicus heeft, terecht of onterecht, een behoorlijk geitenwollensokken imago. Ik zou de directie daarom willen uitdagen om activiteiten te organiseren die je nooit op de Hortus Botanicus zou verwachten. Daarbij valt te denken aan een cursus sigaren maken en roken.  Dit is met recht een “out of the box” activiteit dat op het eerste gezicht niet bij een van oorsprong medicinale tuin lijkt te passen. Het tegendeel is echter waar. Allereerst begint de cursus met het leren opkweken en vermeerderen van je eigen tabak wat een typische Hortus activiteit is. Vervolgens leer je hoe je de zelfgekweekte tabaksbladeren moet oogsten en behandelen om ze geschikt te maken voor het vervaardigen van je sigaren wat ook een typische Hortus handeling is. Dan leer je hoe je sigaren moet maken en bewaren. En tenslotte, het belangrijkste deel van de cursus, leer je de sigaren roken volgens de regels van de kunst, dat wil zeggen niet over de longen, en niet zoals bij sigaretten de ene met de andere aansteken. Als je namelijk op de juiste manier sigaren rookt dan hebben sigaren geen merkbaar negatieve invloed op de gezondheid en zijn ze niet verslavend omdat door het fermentatieproces en de rijping van de tabaksbladeren de hoeveelheid nicotine substantieel gereduceerd is.

Hortus Botanicus Amsterdam

Conclusie:
Zoals je hebt kunnen lezen zijn er tal van mogelijkheden om het voortbestaan van de Hortus Botanicus te garanderen door de Hortus Botanicus een creatieve boost te geven. Als jij ook een goed idee hebt stuur dan ook gewoon een e-mail naar de directie van de Hortus Botanicus (info@dehortus.nl) en misschien kom jij dan wel op de door mij bedachte Walk of Fame pagina van de Hortus Botanicus tussen de rich and famous van ons land.