blog placeholder

Schilderijen en beelden zijn er om naar te kijken en muziek is er om naar te luisteren. De belangrijke vraag waar het over gaat is wat er in gezien kan woorden of wat er gehoord kan woorden in het kunstwerk. Voorgaande theorieën hebben het vaak niet mogelijk gemaakt om inspectie uit te voeren op de kunstwerken en om te focussen op de werken zelf. Wanneer een werk eenmaal gemaakt is moet het ‘staan’ of ‘vallen’ in zijn eentje zonder de kunstenaar. Het moet zo beoordeeld woorden voor wat het is en niet voor hoe het zo gekomen is.

 Kendall vindt verhoudingen in een werk erg belangrijk. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een werk van Napoleon, of dat nou muziek is of een beeld, gaat het hem er niet om een exacte weergave van de geschiedenis of de klasse waarin hij leefde het gaat hem meer over de discussie dan om een generalisatie te maken. Een werk verschijnt aan ons met een zekere schoonheid omdat we dat erin kunnen herkennen en de dingen die we er juist niet in herkennen. Het is de kunst om deze afwijkende aspecten zo te brengen dat het ons aan het nadenken zet. Echter hangt het wel af wat voor afwijkende aspecten het om gaat bijvoorbeeld standaard, variabel of niet standaard.

            Hij heeft ook een psychologische theorie over wat schoonheid is en waar het vanaf hangt. Dit hangt ook weer af van ‘variabel’, ‘standaard’ en ‘niet-standaard’. Een voorbeeld hierbij is dat kunst vaak iets lijkt weer te geven, bijvoorbeeld huizen mensen of bomen. Een afbeelding ‘depicts’ of ‘represents’ een afbeelding. We voelen ons in een werk gerepresenteerd wanneer het variabel is en niet wanneer het gewoon standaard is voor ons.

            Als het gaat om categorieën dan is het in sommige gevallen wel goed en in andere niet om kunstwerken hier onder te schalen. Hier heeft Kendall regels voor bedacht om de kunstwerken ook in te kunnen delen in categorieën.

            Als we geconfronteerd worden met een werk waarvan we helemaal geen achtergrond kennen zijn we gewoon niet in de positie om de schoonheid hiervan te beoordelen. Maar het is ook niet zo dat je alleen deze achtergrond (wanneer die wel bekend is) moet gebruiken voor je schoonheidsoordeel.