blog placeholder

Vrouwen praten te veel. Ik ben ervan overtuigd dat de meeste mannen, al dan niet alle mannen, het eens zijn met deze stelling. Ik ben het hier natuurlijk niet mee eens, en ik heb gezocht naar bewijs om mijn mening te ondersteunen.

Ondanks de mythe dat vrouwen meer praten dan mannen, suggereert het meeste bewijs juist het tegenovergestelde. Wanneer mannen en vrouwen bij elkaar zijn, zijn het de mannen die het meest praten.

Er zijn gezegden in vele talen die verwoorden dat vrouwen constant aan het praten zijn: Niets is zo onnatuurlijk als een praatgrage man of een zwijgende vrouw – Schotland / De tong is het zwaard van de vrouw en ze laat hem niet roesten – China

Zoals in de inleiding staat, is het zo dat wanneer mannen en vrouwen samen in een ruimte zijn, de mannen veel meer praten. Hoe komt dit?

Mannen domineren de discussietijd     Wanneer er in een ruimte ongeveer evenveel mannen als vrouwen zijn, wordt tweederde van de vragen door de mannen gesteld.

Ook neigen mannen ernaar om vrouwen te domineren en hun gesprek over te nemen. Vb: wanneer een vrouw iets wilt zeggen, onderbreekt een man haar vaak met de opmerking ”Wat zij wil zeggen, is…”

Mannen praten dus meer in openbare en formele ruimtes, omdat ze ervan overtuigd zijn dat ze met dit gedrag hun succes kunnen vergroten. Mannen lijken zich meer zorgen te maken over status en macht dan vrouwen.

Ditzelfde gedrag vertoont zich ook in klaslokalen, waar de jongens vaak de indruk hebben dat ze veel moeten praten en luidruchtig aanwezig moeten zijn, om een hogere status en meer macht te krijgen.                                  Het is opvallend om te zien dat docenten, onbewust, ook meedoen in deze strijd. Ze hebben het vaak niet in de gaten, maar neigen ernaar om jongens vaker om hun mening of antwoord te vragen dan meisjes.

Oneerlijke vergelijking     Uit onderzoek blijkt dat de hoeveelheid die vrouwen praten niet vergeleken wordt met mannen, maar met zwijgen. Ze worden er dus op beoordeeld of ze meer praten dan stille vrouwen, niet of ze meer praten dan mannen. Dan is het natuurlijk ook vanzelfsprekend dat er zoveel mensen zijn die vinden dat vrouwen te veel praten; de vergelijking klopt voor geen meter. Als je pratende mannen zou vergelijken met zwijgende mannen, zou je als resultaat krijgen dat mannen teveel praten.

Vrouwen praten sociaal     In tegenstelling tot mannen, die praten om hun status en macht te vergroten, praten vrouwen in sociale situaties, waarbij ze omringd zijn met familie en vrienden. Vrouwen gebruiken spraak om hun sociale contacten te onderhouden, en anderen te ondersteunen met hun advies en ervaringen.

Conclusie     De vraag ”Praten vrouwen meer dan mannen?” is niet te beantwoorden met een ja of nee. Het antwoord op deze vraag is meer iets als ”Hangt ervanaf” Het hangt allemaal ook van de situatie af: bevind je je in een formele situatie, dan zul je zien dat de mannen vaker hun mening geven dan de vrouwen. Maar bevind je je in een sociale situatie, dan zijn het de vrouwen die praten en de mannen die hun mond houden.