blog placeholder

Je ziet het vaak: kinderen die rondhangen in hun wijk, dit zijn zogenaamde hangjongeren. Vaak zijn het jonge kinderen van onder de 18. Deze kinderen hebben na hun schooldag, als ze al niet spijbelen van school, niks te doen naar hun idee en gaan dus ‘hangen’ met hun vrienden of een potje voetballen. Tijdens dat hangen zie je vaak dat de ene nog stoerder wil zijn dan de ander en dat ze elkaar op zitten te fokken om bijvoorbeeld spannende dingen te doen die in deze maatschappij niet toegestaan zijn.

Dit soort hangjongeren zorgen vaak voor overlast in de buurt. Als deze jongeren dan ook nog weinig tot geen geld hebben gaan ze veel sneller de criminaliteit in. Deze jongeren willen namelijk ook wel zo’n groot horloge als hun vrienden. Of ze willen juist hun ouders helpen die ook al niet veel te besteden hebben. 

De kinderbijslag is een bedrag dat ouders vier keer per jaar ontvangen wanneer ze één of meer kinderen hebben. Tot het kind 18 jaar is, worden de ouders op deze manier financieel geholpen. Voor een kind tot vijf jaar bedraagt de kinderbijslag 176,62 euro en voor een zeventienjarig kind ontvangen de ouders 252,13 euro.

Leefbaar Rotterdam heeft het volgende in hun verkiezingsprogramma opgenomen: ouders die hun kinderen zó verwaarlozen, dat zij in de criminaliteit belanden, krijgen geen kinderbijslag.

Wanneer de ouders geen kinderbijslag meer krijgen als hun kind een ‘crimineel’ is geworden, dan betekent dat dat ze per kwartaal rond de 200 euro minder te besteden hebben. Vaak zijn dit al arme gezinnen die soms zelf geëmigreerd zijn vanuit hun eigen land om het in Nederland beter te krijgen, maar dat blijkt vaak ook erg moeilijk. Op het moment dat zo’n gezinnetje dan geen kinderbijslag meer ontvangt omdat hun zoon of dochter voor ‘crimineel’ wordt aangezien, krijgen ze een nog moeilijkere situatie. Op dit moment stel je ze achter, terwijl je zo’n gezin juist moet helpen. Het afpakken van de kinderbijslag is hier geen optie. Het sturen van hulp naar dat huishouden om ze te helpen hun kind van straat te houden en bijvoorbeeld een baan te vinden, daar hebben ze wat aan!

Je zou misschien denken dat als de kinderbijslag van de ouders wordt afgepakt, ze hun best gaan doen hun zoon/dochter uit de criminaliteit te halen en van straat te houden. Op zo’n manier dat ze hun kinderbijslag wel weer krijgen. Maar denk je nou echt dat de ouders van dat zogenaamde criminele kind nooit geprobeerd hebben om hem/haar uit de criminaliteit te houden? Natuurlijk niet, iedere gemiddelde ouder doet z’n best voor hun kind. Dus je kunt niet zomaar de kinderbijslag inhouden en dan denken dat de ouders het probleem wel oplossen. Juist wanneer ze deze kinderbijslag ontvangen kunnen ze meer hun best doen voor een goed leven voor hun kind. Ze kunnen bijvoorbeeld het kind laten studeren wat hij wil omdat ze de kinderbijslag opgespaard hebben. Of ze kunnen met dat beetje geld hun zoon of dochter wat extra zakgeld geven waardoor ze toch kunnen kopen of doen wat ze willen, hoewel ze er misschien een baantje bij moeten nemen als ze echt dat gouden horloge willen.

Er is een ander belangrijk punt: wanneer is iemand een ‘crimineeltje’ en wanneer niet? Die grens is moeilijk te trekken. Is een crimineel iemand die wel eens steelt bij een winkel? Want wees nou eens eerlijk, als kind heb je heus wel eens een snoepje gestolen bij het kruidvat. Ben je dan meteen een crimineel? Nee natuurlijk niet. Maar wanneer ben je het wel?

Bovendien als je naar de ouders gaat om te zeggen: jouw kind is een crimineel volgens ons rechtssysteem, dus we ontnemen jullie de kinderbijslag. Denk je dan echt dat ze in deze benadeelde positie het kind opeens wel in de hand kunnen houden? Deze ouders hebben hulp nodig van een professional. Zij kunnen hun opvoeding niet goed vorm geven en daarin zouden ze geholpen moeten worden. Ze zitten in een oncomfortabele situatie en ze zouden daarin geholpen moeten worden in plaats van dat er juist dingen van hun worden afgepakt om ze te straffen. Dus niet straffen, maar helpen en vervolgens belonen.