blog placeholder

In het nieuwsblad van België stond een artikel over de opkomst van bof. Dit gaat mogelijk om een gemuteerde soort van de bof. Ook mensen die ingeënt zijn tegen de bof hebben kans om de bof te krijgen. (bron 1) De vaccinatie helpt dus niet, je kunt nog steeds ziek worden.
‘Het doormaken van kinderziektes is een essentiële stap in de ontwikkeling van een kind’. Daar kan ik mij wel in vinden. Ik denk dat dit een wat antroposofische uitspraak is, maar ik denk dat een ziekte doorstaan niet slecht kan zijn maar dat het lichaam er sterker op zal worden. Ik zal hieronder informatie geven of vaccinatie en argumenten voor mijn mening geven. Ook wil ik een aantal tegen argumenten weerleggen.

 Een vaccinatie is een bescherming voor een ziekte. Vaccinaties gebeuren vaak in de eerste jaren van een leven, deze vaccinaties zijn dan tegen kinderziekten. Er zijn ook vaccinaties tegen bijvoorbeeld HIV, deze moet je vaak hebben als je naar een ander land wil. In mijn betoog gaat het vooral over de vaccinaties voor kinderziekten, ook omdat daar de stelling overgaat. Vaccinatie is een verzwakte ziekte. De dode vaccins die zorgen alleen dat je lichaam al antistoffen aanmaakt. Bij het levende vaccin doorsta je de ziekte lichter dan gewoonlijk.

Ik denk dat het beter is om een kind ziektes te laten doorlopen. Een lichaam wordt sterker omdat het een ziekte heeft overleefd, er zijn antistoffen en een tweede keer zal het lichaam de ziekte herkennen. Het doormaken van ziektes is in veel gevallen beter.

Het voorbeeld van de bof is voor mij een argument. Het virus is gemuteerd en daarom zijn de mensen die zijn ingeënt er niet tegen beschermt. We laten ons inenten tegen een ziekte, maar ziektes die blijven er en de virussen zullen zich muteren. We kunnen niet alle ziekten uitroeien, er blijven virussen en we weten niet of die erger worden. Dat de pokken door middel van vaccinatie is uitgeroeid, dat is erg positief. Maar dat kunnen we niet bij elke ziekte verwachten. Zo is er ook een onderzoek gedaan naar de wereldwijde stijging van kanker. Men vermoedt dat er een verband is tussen het vaccineren tegen kinderziekten en de stijging van kanker. (bron 2)

Er is natuurlijk ook een argument van de tegenpartij, zij vinden dat je beter een kind kan inenten en dat deze ‘gezond’ blijft, dan een kind de ziekte door laten lopen en dat deze bijvoorbeeld verlamd raakt. Daar hebben we wel een punt want sommige ziekten zitten grote gevolgen aan. Maar ook veel ziekten kan een kind doorstaan zonder er verder last van te krijgen. Er kan dus een afweging worden gemaakt tussen erge en ‘minder erge’ ziekten. Met erge ziektes bedoel ik dan de ziektes die ernstige gevolgen kunnen hebben als verlamming of ernstig letsel. Maar een ziekte als de bof of de mazelen is denk ik niet erg schadelijk. Dit doen de antroposofen ook. Ze keren zich niet tegen alle vaccinaties maar maken wel onderscheidt.

Naast dit alles moeten we ook niet vergeten dat er met al deze vaccinaties ontzettend veel geld wordt verdiend. Dat wil niet zeggen dat het daar alleen om gaat want het zal zeker ook om de gezondheid gaan. Maar een voorbeeld van een prik is de griepprik voor ouderen. Uit onderzoek is gebleken dat deze zijn werk niet doet, het zou longontsteking en sterfte tegen moeten gaan. Dit vind ik wel een ernstige zaak, dat er vaccinaties komen die niet werken. Toch zijn er 4 miljoen van gemaakt, al weten ze dat deze vaccinaties gebaseerd zijn op een onderzoek wat niet betrouwbaar is. (bron 3)

Waar ook veel mensen, niet alleen antroposofen het mee oneens zijn is de voorlichting. Er is onlangs door een bezorgde groep ouders een site op gericht, deze site heet: ‘Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken. Zij vinden ook dat er te weinig wordt voorgelicht over vaccineren en de gevolgen hiervan. 

Ook wil ik nog zeggen dat het inenten vrijblijvend moet zijn. Het is denk ik een zeer persoonlijke keuze of u uw kind wel of niet wil inenten. Ik denk dat alle ouders hier hun eigen mening over hebben. Er zijn veel mensen die niet ingeënt willen worden vanuit hun religie. Je kunt deze mensen niet verplichten zich in te enten. We leven in Nederland in een vrij land en dit zulke dingen kunnen we niet verplicht maken.

Zo heb ik de BMR prik gehad en voor de rest niets. Ik heb de pokken en de mazelen gehad als kind maar deze goed doorstaan. Ik ben gezond en heb nergens last van. Natuurlijk zijn er uitzonderingen die ernstig letsel er aan over houden. Maar ook bij vaccinatie zijn er kinderen die hier niet tegen kunnen en er ernstig letsel aan overhouden.

Ik vind dat het vrijblijvend moet zijn en dat we niet moeten doordraven in de vaccinaties. We kunnen tegenwoordig erg veel en het is mooi dat er ernstige kinderziekten verdwijnen. Maar we moeten niet voor elk wissewasje een vaccinatie maken en deze op de markt brengen. Ik denk niet dat het er dan veel beter op wordt.

Bron 1:

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20110418_051
http://zembla.vara.nl/Nieuws-detail.2624.0.html?&tx_ttnews[tt_news]=35139&tx_ttnews[backPid]=1974&cHash=b880e596a59e7d5fdf6d0f3a40c325c6
 
Bron 2:

http://www.nvkp.nl/fileadmin/nvkp/pdf/Toename_kankergevallen_door_uitroeien_infectieziektes_met_koorts.pdf

 Bron 3: http://www.hebikietsgemist.nl/aflevering/43265/nederland-1/zembla/de-overbodige-griepprik.html