blog placeholder

Is het invallen van Afghanistan wel verstandig geweest. En had Nederland nou wel mee moeten doen? En wat hebben we nu eigenlijk bereikt in Uruzgan? Wat zijn precies de feiten? Dit zijn vragen die ik allemaal ga beantwoorden in mijn paper. Het doel van mijn onderzoek is namelijk het bespreken van het relatieve succes of falen van de Nederlandse vredesmissie in Uruzgan.

Deze paper begint met de aanleiding waarom zijn we naar Afghanistan gegaan en dan evalueer ik of dat een juiste beslissing was. Vervolgens kijk ik wat precies de doelstellingen waren. En kijk ik in hoeverre die doelstelling dan gehaald zijn. En dan zal ik een kosten en baten analyse opmaken, waaruit ik vervolgens op een conclusie zal trekken en de vraag zal beantwoorden of de vredesmissie in Uruzgan nou een succes was of dat Nederland juist gefaald heeft.                                                                                                                      

De voornaamste reden dat Nederland begon aan de missie in Uruzgan is omdat de NAVO vroeg of  Nederland dat wilde. En dat natuurlijk met de nodige druk. Dat betekent dat je nee mag zeggen, maar je hebt en krijgt op internationaal niveau meer te zeggen als je het wel doet. En bovendien dient deze missie ook Nederlands eigenbelang. Zo zegt ook Hans van Baalen oud VVD Kamerlid;‘'Ik bestrijd de terroristen liever in Tora Bora dan in het Laakkwartier.' Dit betekend dus dat ook Nederland baat had om te strijden tegen het terrorisme. Want Nederland kan net zo goed een terrorisme doelwit worden, als Nederland dat niet al is (Vrijsen 2006). Toen Nederland eenmaal mee deed in Afghanistan met de Operation Enduring Freedom (OEF) missie de gevechtsmissie tegen de Taliban kon het eigenlijk niet gelijk weer weg. En dus bleef Nederland om te helpen Afghanistan weer op te bouwen en stuurde 1100 soldaten extra naar Afghanistan voor de wederopbouw van de provincie Uruzgan. Voor de International Security Assistance Force (ISAF) missie (Vrijsen 2006). Voor Nederland is het geen slechte keuze geweest om deel te nemen aan deze missies. Want door te helpen bij dergelijke missies laat Nederland aan andere belangrijke, en machtige landen in de NAVO, zoals De Verenigde Staten zien dat zij een goede partner is in dergelijke conflicten. En in ruil voor onze deelname aan bijvoorbeeld ISAF krijgen we macht terug dit blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat oud-minister-president Balkenende uitgenodigd werd voor alle G20 toppen van de afgelopen jaren. Verderop in dit werkstuk zal ik de balans opmaken in hoeverre de voordelen opwegen tegen de nadelen. Maar op het eerste gezicht was het besluit mee te doen met de ISAF niet slecht.                                                                   

De doelstellingen voor de ISAF-missie zijn volgens de site van de rijksoverheid het ondersteunen van de interim-regering van Afghanistan bij het handhaven van de veiligheid. Dat betekent dat het Nederlandse leger de Afghaanse overheid assisteerde bij het vergroten van de veiligheid en de stabiliteit in Uruzgan, door met de lokale bevolking te werken aan kleinschalige opbouwprojecten. Het Nederlandse leger hielp mee bij het herstellen van de basisinfrastructuur, bruggen, scholen, voorzieningen zij zorgde ook voor schoon drinkwater en medische zorg ( Rijksoverheid 2010).

Een ander doel van de Nederlandse missie was het trainen en versterken van het Afghaanse leger en de Afghaanse politie macht. Dat deden ze zodat uiteindelijk het Afghaanse leger en de Afghaanse politie op eigen kracht zou kunnen blijven voortbestaan en de openbare orde en de veiligheid konden handhaven (Rijksoverheid 2010). Als je de slides van het gastcollege van meneer Brust bekijkt zie je bij alle doelstellingen wat ze precies bereikt hebben. Als je dat bekijkt zie je een behoorlijke waslijst aan van alles dat het Nederlandse leger gedaan heeft in Afghanistan en zo lijkt het alsof de missie in Afghanistan een groot succes is geweest. Het Nederlandse leger heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd dat er een politie trainingscentrum is geopend waar nu al 100 agenten geslaagd zijn. En verder hebben ze bijgedragen aan het realiseren van een professionele politiemacht van 1600 man en een professioneel leger van 3000 man. Ook hebben onze jongens er voor gezorgd dat er scholen zijn gebouwd. Dat voor alle Afghanen medische hulp voor handen is. De Nederlanders hebben ook voor meer en betere landbouw grond gezorgd. En ze hebben de boeren overtuigd saffraan te gaan verbouwen in plaats van de papaver waar onder andere opium van wordt gemaakt. Verder heeft het Nederlandse leger de positie van de vrouw verbeterd. En ook gezorgd voor een betere infrastructuur (Brust 2010).

Maar dit is wat de defensie zegt te hebben gerealiseerd. Maar de critici hebben een andere mening en zeggen dat dit alles een stuk rooskleuriger klinkt dan dat het werkelijk is. Er wordt bijvoorbeeld niets gezegd over het feit dat het te vaak gebeurt dat boeren die samenwerken met het Nederlandse leger zodra het leger even niet in de buurt is de boer met zijn gezin ophangen en zijn eigendommen verbanden. En zo hebben meer dingen die de Nederlanders gedaan hebben zo hun kanttekeningen. Dat blijkt ook uit het artikel van Kamphuis zij zegt dat het beleid dat wordt gevoerd in Uruzgan vaak nadelige effecten heeft. Zij noemt bijvoorbeeld het feit dat geld dat bedoelt is voor ontwikkeling onzorgvuldig wordt uitgeven waardoor er tussen Afghanen gewelddadige conflicten ontstaan, en dat corrupte Afghanen het geld achterhouden. Terwijl dit geld juist bedoeld is om alle Afghanen te helpen. En dit is slechts een van de vele goed bedoelde dingen die negatief uitpakken in de realiteit (Kamphuis 2010)

Oud minister Jan Pronk in een interview met Den Elt van dagblad de Limburger vindt dat de Nederlandse inbreng de vrede in Uruzgan nauwelijks dichterbij heeft gebracht. Hij zegt ook dat de Nederlandse militairen uitstekend werk hebben afgeleverd maar de strategie was volgens Pronk niet goed. De strategie was niet het helpen van de Afghanen maar het strijden tegen de Taliban het strijden voor internationale veiligheid en de veiligheid van de VS. Van opbouw van Uruzgan is niet veel terecht gekomen, maar deze Missie heeft Nederland wel 24 mensenlevens, 140 gewonden en zo’n 2 miljard euro gekost aldus Pronk. [1] Van der Lijn bevestigt in zijn artikel dat het erg moeilijk is om een land te democratiseren, en dat het doel om een van een land een goed functionerend democratie te maken een langzaam transitieproces is dat erg fragiel is. dit betekent dus dat het logisch dat het lijkt dat het Nederlandse leger de vrede weinig dichterbij heeft gebracht. Het Nederlands leger heeft  daar naast wel erg veel ervaring opgedaan bij deze vredesmissie in Uruzgan (van der Lijn 2010). Door mee te doen aan deze missie zijn onze soldaten maar ook vooral de leiding gevende militaire veel ervarener geworden.

Als je de voordelen en de nadelen tegenover elkaar zet dan heb je aan de debet zijde dat er in Uruzgan van alles is gerealiseerd zoals beter onderwijs, een betere gezondheidszorg en een betere infrastructuur. Een ander voordeel is dat het Nederlandse leger veel ervaring heeft opgebouwd. Wat in de toekomst heel erg nuttig kan zijn. En dat de Nederlandse regering op internationaal niveau meer te vertellen heeft dan als ze niet had mee gedaan aan de ISAF missie. Aan de credit zijde staan 24 gesneuvelde soldaten en 140 gewonden. En 2 miljard onder de post ‘staatsschuld’. Mijn conclusie is dan ook dat het ons als Nederland veel gekost heeft, en dat onze absolute winst daar niet tegen opweegt maar ik denk wel dat wij in Uruzgan veel goeden dingen hebben gedaan. Je kunt zeker niet zeggen dat de missie van begin tot het eind een groot succes is. Afghanistan is nog bij lange na niet hoe het zou moeten worden, maar is wel verbeterd.

 

Referenties

Anonieme Auteur 2010,’Resultaten in Uruzgan’http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/afghanistan/resultaten-in-uruzgan (november,16,2010)

Brust, Bas. 2010. “Vredesoperaties in de Praktijk.” Gastcollege Slides Internationale Politiek 2. Universiteit Leiden, Leiden: Nederlandse Ministerie van Defensie. 4 november.

Kamphuis, Bertine. 2010.’Drie  Botsende D’s.’ Militaire Spectator 179(9):420-430.

Vrijsen, Eric.2006.’Afghanistan: zelf gezaaide verwarring’,Elsevier,januari,28-29.

Van der Lijn, Jair. 2010, ‘Definitiekwesties: Vredesopreaties en Asymetrische Conflicten.’ Internationale Spectator 64(7/8):409-410.

 

 [1] Den Elt, Gerard.2010.‘Uruzgan was één grote misser',Dagblad de Limburger, 30,juli,2010, 4.