blog placeholder

Er bestaan verschillende theorieën die het ontstaan van sekseverschillen proberen te verklaren. Sommige van deze theorieën benadrukken voornamelijk sociale invloeden.

Volgens de socialisatietheorie ontstaan sekseverschillen doordat van beide seksen een bepaald soort gedrag wordt verwacht. Door middel van het straffen of belonen van een bepaald gedrag kan een kind leren wat als normaal gedrag voor zijn of haar sekse wordt beschouwd. Zo wordt van jongens wat wilder speelgedrag verwacht en zelfs aangemoedigd (door bijvoorbeeld rough-and-tumble play), terwijl van meisjes rustiger gedrag en meer gehoorzaamheid wordt verwacht en aangemoedigd. Tevens kan bepaald gedrag worden aangemoedigd door het geven van bepaalde speelgoedartikelen. Uit onderzoek blijkt dat jongens vaak een grotere diversiteit aan speelgoed krijgen, waaronder meer autootjes en trucks, meer sportartikelen en meer namaak gereedschap, dan meisjes. Meisjes krijgen daarentegen meer poppen en namaak huishoudelijke artikelen.

            De social learning theory van Bandura (1977) vormt een variant op de socialisatietheorie. Volgens deze theorie leren kinderen ook hoe zij zich moeten gedragen door het gedrag van andere seksegenoten te observeren en imiteren.  

            Een theorie die erg verwant is aan deze socialisatietheorieën is de sociale rol theorie (Larsen & Buss, 2010). Volgens deze theorie ontstaan sekseverschillen, doordat mannen en vrouwen verschillende occupatie en gezinsrollen vervullen. Van een man wordt verwacht dat deze de korstwinnaar van het gezin wordt, terwijl van een vrouw wordt verwacht dat deze voor het huishouden en het gezin zorgt. Kinderen leren geleidelijk de eigenschappen die voor deze verschillende rollen belangrijk zijn. Zo leren meisjes zorgzaam te zijn en emotionele steun  te geven, eigenschappen die van pas komen wanneer zij de moederrol moeten vervullen. Terwijl jongens leren hard en agressief te zijn, omdat deze eigenschappen van pas komen wanneer zij de rol van kostwinnaar moeten vervullen.

            Al bovengenoemde theorieën schieten echter te kort in het verklaren van het ontstaan van bepaalde sekserollen. De mogelijkheid om de sociale rol theorie te testen is toegenomen doordat in vergelijking met vroeger vrouwen steeds vaker de rol van kostwinnaar op zich nemen en mannen steeds meer verantwoordelijkheid voor huishoudelijke taken op zich nemen. Op basis van de sociale rol theorie zou worden verwacht dat met deze veranderingen de sekseverschillen afnemen. Echter is uit een groot onderzoek (Schmitt, et al., 2008) juist het tegenovergestelde gebleken. Uit het onderzoek van Schmitt et al. (2008) blijkt dat juist in voortvarende landen waar gestreefd wordt naar gelijke kansen voor beide seksen (door onder andere een gelijke toegang tot een goede opleiding en baan) de grootste sekseverschillen in persoonlijkheid worden gevonden.