blog placeholder

Het welbekende verhaal van Robin Hood onder de loep genomen. Wat is de geschiedenis van het verhaal en heeft hij echt bestaan?

Robin Hood
Stelen van de rijken en geven aan de armen.

 Geschiedenis van het verhaal
Door de eeuwen heen zijn er vele verhalen over de beroemde Robin Hood tot leven gekomen. Ze zijn niet allemaal exact hetzelfde. De oudere versies verschillen aanzienlijk van de nieuwste verhalen die verschenen over de volksheld. Vrouwe Marian en Broeder Tuck kwamen bijvoorbeeld nog niet voor in de eerste ballades die verschenen over Robin Hood, zij zijn later aan het verhaal toegevoegd om het aantrekkelijker te maken. De verschillende ontwikkelingen door de jaren heen hebben tot de versie geleid die we op de dag van vandaag kennen. Het begon allemaal bij de daadwerkelijke persoon Robin Hood. Vele mensen geloven dat Robin Hood en zijn mannen echt bestaan hebben. De eerste ballades over de rebel en zijn trouwe volgelingen verscheen in de veertiende eeuw. De mensen in deze tijd zongen over de avonturen die ze meemaakten en de problemen waar ze in geraakten. In deze periode van de Engelse geschiedenis was de wet een zeer gerespecteerd gegeven, mensen die het waagden om de wet te overtreden werden gezien als moedige helden. Dit ging natuurlijk niet op voor degenen die te ver gingen door bijvoorbeeld iemand van het leven te beroven. De eerste referenties naar Robin Hood zijn gevonden in verschillende werken vanaf 1228. De naam ‘Robin Hood’, ‘Rodehod’ of ‘Hobbehod’ dook ten minste acht keer op in juridische documenten van de late dertiende eeuw. De naam leek gebruikt te worden om een soort voortvluchtige of wetovertreder te omschrijven. Op basis van deze vermeldingen werd het eerste gedicht waarin Robin Hood werd genoemd geschreven in de vijftiende eeuw. Het gedicht vertelde over Hood die vocht in de bossen van Nottinghamshire. Later in dezelfde eeuw verschenen er verschillende ballades over de rebel en vanaf dit moment werd Robin Hood een welbekende naam voor de bevolking van Engeland. De belangrijkste ballade van deze tijd is ‘The Gest of Robin Hood’ die tamelijk populair werd. In de vroege ballades kwam sterk naar voren dat Robin Hood een toegewijde christen was. Zijn voornaamste doelwit was de middeleeuwse corruptie, vaak in de vorm van priesters en bisschoppen. Natuurlijk stond het thema ‘stelen van de rijken en geven aan de armen’ ook centraal in de vele verhalen over Robin Hood. Er zijn wel verschillen op te merken over de redenen waarom hij dit deed. De eerdere verhalen zeggen dat Hood het deed vanwege zijn toewijding aan de Maagd Maria die in zijn tijd leefde. Latere verhalen stellen echter dat Robin Hood stal van de rijken en schonk aan de armen vanwege revolutionaire redenen. Hij wilde protesteren tegen de situatie in zijn land die de armen alleen nog maar armer maakte door de hoge belastingen die ze moesten betalen. Door de jaren heen werd het verhaal van Robin Hood alleen nog maar bekender en geliefder.

 Het verhaal van Robin Hood
Hieronder volgt een korte versie van het verhaal zoals we het tegenwoordig kennen.
Lang geleden werd de goede koning Richard van Engeland gedwongen zijn land te verlaten om op een kruistocht te gaan. De macht over zijn koninkrijk vertrouwde hij zo lang toe aan zijn gemene broer, koning John. John liet de mensen van Engeland veel te hoge belastingen betalen en iedereen die hiertegen in verzet kwam werd koelbloedig vermoord.
De sheriff van Nottingham is degene die de belastingen int en koning John wil dat hij met Vrouwe Marian trouwt, de dochter van koning Richard.
Robin Hood en zijn trouwe volgelingen zijn de enigen die het durven om in opstand te komen tegen de gemene koning en de sheriff. Het lukt hen verschillende keren om in te breken in het kasteel van koning John en waardevolle spullen mee te nemen om uit te delen aan de arme bevolking. Op een dag belandt Robin Hood per ongeluk in de kamer van Vrouwe Marian en het is liefde op het eerste gezicht. Ze beginnen een relatie waar koning John op een ongelukkige dag achter komt. Hij besluit een schiettoernooi te organiseren waarvan de winnaar de eer krijgt om met Marian te trouwen. Robin Hood verschijnt op het toernooi, verkleed als een Fransman, en het ziet er naar uit dat hij het toernooi gaat winnen. Helaas komt iemand dan achter zijn ware identiteit en koning John dreigt daarom om Marian te vermoorden. Hierop gooit Hood zijn wapens weg en wordt afgevoerd naar de kerkers van het kasteel. Marian wordt gedwongen om te trouwen met de sheriff. Net als zij op het punt staat om ‘ja’ te zeggen bevrijden Robin Hoods trouwe volgelingen hem uit de kerkers. Hood heeft de mogelijkheid het leven van de sheriff te eindigen maar hij doet dit niet. De sheriff grijpt nu zijn kans en neemt Marian als zijn gijzeling. Robin weet niet wat hij moet doen, hij wil zijn grote liefde niet opofferen. Op dat moment keert koning Richard terug van de kruistochten. Hij verbant koning John en de sheriff uit het land en geeft Robin Hood toestemming met zijn dochter te trouwen. Zo leven zij nog lang en gelukkig.

 De historische figuur Robin Hood
Heeft Robin Hood echt bestaan? Dit is een vraag die vele mensen zich door de eeuwen heen hebben gesteld. Er zijn inderdaad een paar aanwijzingen die erop duiden dat Robin Hood daadwerkelijk op deze aarde heeft rondgelopen. Zoals eerder genoemd is de naam een aantal keer opgedoken in juridische documenten om een wetsovertreder te omschrijven.
Natuurlijk is het verhaal van Robin Hood aangedikt en interessanter gemaakt voor de lezers. Het is bijvoorbeeld niet waarschijnlijk dat het Robin Hood en zijn volgelingen meerdere malen zonder gevolgen gelukt is om in te breken in het kasteel.
Als Robin Hood echt bestaan heeft, heeft hij moeten leven in het bos van Sherwood. De eerste ballades en gedichten noemen allemaal deze plek als zijn woonplaats.
Hoewel Sherwood de meest waarschijnlijke plek is geweest waar Robin Hood heeft gewoond, zijn er veel andere plaatsen die Robin Hood als ‘de hunne’ verklaren. Vaak komen er mensen met verschillende soorten ‘bewijs’ naar voren dat Robin Hood in een ander gebied heeft geleefd. Dit zegt wel iets over de populariteit van Hood.
Uiteindelijk weet niemand zeker of Robin Hood wel of niet echt bestaan heeft of dat hij pure fictie is. Om deze reden gaat de zoektocht naar de ‘echte Robin Hood’ nog steeds door. 

De populariteit van Robin Hood
Het verhaal van Robin Hood is zeer bekend en het kan met gemak vastgesteld worden dat dit mede te danken is aan Walt Disney. Disney heeft twee films gemaakt over Robin Hood die erg goed in de smaak vallen.
Van generatie op generatie wordt het verhaal doorverteld en het is niet waarschijnlijk dat het snel vergeten wordt. De inwoners van Nottinghamshire zijn ervan overtuigd dat Robin Hood uit hun gebied komt. Ter ere van hem hebben zij een standbeeld gebouwd. Over heel de wereld verkleden mensen zich als Robin Hood op Halloweenfeesten en Sherwood krijgt jaarlijks nog veel bezoekers die naar de plek komen om te zien waar Robin Hood misschien heeft geleefd.
Het is dan ook logisch om aan te nemen dat het verhaal van Robin Hood tijdloos is.