blog placeholder

Een groot deel van de wereld wordt bepaald door marketing. Marketing draait om het ontdekken van human needs en social needs en om aan deze behoeften te voldoen. Een need is een basisbehoefte van mensen aan lucht, voedsel, water, kleding en huisvesting. Andere needs zijn behoefte aan recreatie, onderwijs en entertainment. Alle bedrijven in de wereld proberen door middel van marketing hun winsten te vergroten. Dit proberen ze te bereiken door er achter te komen wat de needs zijn van consumenten en wat consumenten willen. Wat mensen willen zijn hun wants. Maar er is een verschil tussen een product willen en het product daadwerkelijk kopen. Niet elke consument is namelijk in staat om in al zijn behoeften te voorzien, omdat hij niet alles kan betalen. Een want wordt een demand als de consument het product ook echt kan betalen. (Kotler & Keller, 2012)

De stelling zegt dat needs van consumenten worden gecreëerd. Dit houdt in dat consumenten nieuwe needs kunnen krijgen door invloeden van buitenaf. Consumenten zijn namelijk niet rationeel en ze weten niet wat ze willen. Er zijn heel veel soorten needs en deze zijn per persoon verschillend. Het is dus mogelijk om nieuwe needs te krijgen. (Kotler & Keller, 2012) Producenten proberen deze needs te creëren en hierdoor voor de consument te beslissen wat deze wil. De producent zorgt er voor dat consumenten in aanraking komen met de producten die zij willen verkopen, hierdoor kunnen nieuwe needs voor de consumenten ontstaan. Dus er kunnen needs van consumenten gecreëerd worden als zij in aanraking komen met onbekende producten en ontdekken dat ze deze producten willen hebben.

 

Uit een artikel van Gerard Rens blijkt dat needs wel gecreëerd kunnen worden. Dit kan namelijk worden gedaan door middel van sluikreclame. Er is een onderzoek gedaan naar het nut van sluikreclame. Men heeft in een film subliminaal beeldmateriaal van Coca-Cola gemonteerd. Dit kon je niet bewust zien, maar onbewust kreeg je het toch mee. Dat heeft met psychologie te maken. Het resultaat van de sluikreclame was dat mensen die naar de film hadden gekeken in de pauze significant meer Coca-Cola hebben gekocht. Hiermee wordt aangetoond dat sluikreclame weldegelijk zin heeft en dat producenten hierdoor needs van consumenten kunnen creëren. De consument kiest er namelijk niet zelf voor om zin te hebben in Coca-Cola, maar door de sluikreclame koopt de consument toch Coca-Cola. (Rens, G. 2006)

 

Al met al blijkt dus dat de needs van consumenten wel gecreëerd kunnen worden door producenten, omdat consumenten niet rationeel zijn en daardoor niet weten welke needs ze allemaal hebben. Producenten spelen hierop in door middel van reclame en het bekend maken van producten bij de consumenten. Als consumenten nieuwe producten onder ogen krijgen die ze eerst nog niet kenden, dan kunnen ze deze producten gaan waarderen en nieuwe needs krijgen. Uit het artikel van Gerard Rens bleek dat consumenten zeer beïnvloedbaar zijn door reclame en dat ze dus niet altijd zelf bepalen wat hun needs zijn. Producenten kunnen dus door deze reclame needs van consumenten creëren.

 

Bibliografie

Rens, G. 2006. “Volkshypnose”,http://www.wetenschap-eindtijd.com/lezersbijdragen/kaf_en_koren/winterslaap/volkshypnose/volkshypnose.html

Kotler, P., & Keller, K. L. 2012. A framework for marketing management. Essex: Pearson.