blog placeholder

Op dit moment houdt de A4 plotseling op bij Delft. Dit is erg onlogisch en daarom bekijk ik de voor en nadelen van het verlengen van de A4 van Delft naar Schiedam. Er staat op dit moment namelijk veel file op de A13 tussen Rotterdam en Den Haag en dit kan misschien verholpen worden met het verlengen van de A4.

Deelvraag 1: Wat zijn de motieven van de overheid om de A4 door te trekken van Delft naar Schiedam?

 

In september 2009 is door het CDA en de PvdA besloten dat project A4 Delft-Schiedam. Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat wilde graag de A4 Delft-Schiedam aanleggen. Daar hadden zij een aantal redenen voor. Er waren namelijk een aantal problemen, waardoor de overheid vond dat het noodzakelijk was om de A4 door te trekken door Midden Delfland.

 

Het voornaamste probleem was de verkeersdrukte op de autosnelweg A13 tussen Den Haag en Rotterdam. Dit was de enige mogelijkheid om via een autosnelweg van Den Haag in Rotterdam te komen. Er komen dagelijks massa’s auto’s over deze snelweg en dat kan hij echt niet aan. Er staat bijna elke dag een lange file. Doordat het zo druk is ontstaan er snel ongelukken en dat leidt dan gelijk tot enorme opstoppingen. Hetzelfde geldt voor wegwerkzaamheden. Er zijn geen omleidingen als er aan de weg gewerkt moet worden en daardoor ontstaan er ook weer veel en lange files. Files zijn heel nadelig. Mensen doen er langer over om van huis naar hun werk te komen. Dat is slecht voor de economie, want de mensen kunnen minder lang op hun werk zijn of ze moeten langer doorwerken.

Als er nu een extra snelweg komt tussen Delft en Schiedam is het mogelijk om van Den Haag via Delft in Rotterdam te komen, zodat het verkeer gespreid wordt over twee snelwegen. Dan zijn er minder files, waardoor er minder luchtvervuiling, lange reistijden, economische schade, geluidsoverlast en verkeersonveiligheid zal zijn. Veel van het vrachtverkeer dat nu via de A13 reist zal dan in de toekomst via de A4 gaan reizen, daardoor wordt de kans op files op de A13 ook aanzienlijk verlaagd.

 

Een ander probleem is dat de bereikbaarheid tussen Den Haag en Rotterdam niet goed is. Als de A4 Delft-Schiedam er is zijn er twee verbindingen tussen Den Haag en Rotterdam. Daardoor kunnen mensen makkelijker en sneller in Rotterdam of Den Haag komen. De uitbreiding van de A4 is ook heel positief voor de bereikbaarheid van de Rotterdamse haven. Op de afbeelding hiernaast is met de blauwe stippellijn aangegeven hoe een vrachtwagen op dit moment via de A13 moet rijden om van Botlek richting Den Haag te gaan. Je ziet dat hij dan langs twee drukke knooppunten komt en het is een langere afstand om van Botlek bij het Prins Clausplein te komen. Om via de A13 bij het Prins Clausplein te komen moet je ongeveer34 kilometerrijden en via de A4 zou dat ongeveer29 kilometerzijn. Dat is een verschil van bijna 15%. De plaats waar de doortrekking van de A4 moet komen is aangegeven met de rode stippellijn.

 

De A4 heeft in verhouding een veel betere reistijdwinst dan de A13, dus het is ook een stuk sneller om te reizen via de A4. Die tweede verbinding is helemaal handig als er een verkeersongeluk is of als er wegwerkzaamheden zijn. Dan is er een alternatieve route die gevolgd kan worden, waardoor files worden voorkomen. Ook als er bijvoorbeeld koopzondag is bij de Ikea moet al het verkeer, want dat is ontzettend veel, over de A13 rijden. Dat geeft enorme files. Maar als de A4 er dan is kan het overige verkeer via de A4, zodat er minder files zijn.

 

Een groot nadeel van files is de milieuvervuiling door middel van de uitlaatgassen van de auto’s. Nederland heeft afgesproken dat de uitstoot van CO2 fors omlaag moet. Daarom werkt het goed mee als er minder file is op de A13. Daarbij komt nog dat er minder benzine en diesel gebruikt hoeft te worden, omdat de A4 5 kilometer korter is dan de A13. Er is dus ook 5 kilometer lang geen CO2 uitstoot.

 

Omdat er op dit moment alleen van de A13 gebruik kan worden gemaakt om van Den Haag in Rotterdam te komen en andersom, worden er door mensen veel sluiproutes genomen door het Middendelfland. Dus om het regionale en lokale wegennet daar te ontlasten moet de A4 worden doorgetrokken.

 

Deelvraag 2: Wat voor invloed heeft het doortrekken van de A4 van Delft naar Schiedam op de natuur?

 

Als het in 2015 zover is dan zal het project A4 Delft-Schiedam dwars door de weilanden van het Midden-Delfland komen te liggen en dat zal ongeveer zeven kilometer asfalt worden. Voor de omwonende bewoners is dat geen mooi gezicht. Maar er zijn niet veel omwonenden. Er zijn welgeteld tien boerderijen die een beetje in de buurt liggen van de plek waar de A4 zal komen te liggen en er zijn een aantal huizen die toch al in de stad liggen. Maar omdat de snelweg wat dieper in de grond komt te liggen is er weinig van te zien door de omwonenden.

 

De tegenstanders van de doortrekking van de A4 Delft-Schiedam zeggen dat Midden-Delfland een ontzettend rustig, vredig en mooi gebied is. Maar Midden-Delfland ligt ingesloten tussen Den Haag, Delft en Rotterdam dus er zijn altijd wel gebouwen te zien.

 

De geluidsoverlast valt ook wel mee als je kijkt naar wat er nog meer voor geluidsoverlast is. Er zijn namelijk opstijgende en dalende vliegtuigen van Rotterdam Airport, er is de spoorlijn tussen Delft en Schiedam en je hebt de snelwegen A13 en A20 die ook allemaal geluidsoverlast veroorzaken. Daarbij wordt er van alles aan gedaan om het geluidsniveau te beperken. Zo mag er op een afstand van 250 meter van de weg maar 40 decibel te horen zijn en volgens de trajectnota zal Rijkswaterstaat dit kunnen halen ondanks de van 4,30 meter naar 2,50 meter verlaagde dijkhoogtes.

 

Midden-Delfland is voor het overgrote deel geen natuurgebied. Slechts een klein deel is dat wel. De A4 Delft-Schiedam zal niet door een natuurgebied komen te liggen, maar alleen door een aantal weilanden. Deze weilanden kunnen niet echt natuur worden genoemd, want het is door de mens zelf aangelegd en het is alleen maar een grasveld met een hele kleine flora en fauna. Daarbij komt nog dat de snelweg bijna niet te zien zal zijn door de diepe ligging. Er zullen geen gebouwen voor hoeven worden gesloopt, want het is alleen maar weiland waar de snelweg op komt te liggen.

 

Deelvraag 3: Wat voor invloed heeft de A4 Delft-Schiedam op de economie

 

Op dit moment wordt er veel geld verloren doordat er op de A13 veel file staat. Als mensen in de file staan verspillen ze onnodig tijd en tijd is geld. Dit is dus nadelig voor de economie. Volgens Rijkswaterstaat heeft de A13 zelfs de meeste directe economische schade, uitgedrukt in voertuigverliesuren per kilometer weglengte. De snelweg tussen Rotterdam en Den Haag draagt voor 1,9% bij aan het landelijk totaal aantal voertuigverliesuren. Voertuigverliesuren zijn het totaal aantal uren reistijdverlies als gevolg van beperking in de wegcapaciteit.

 

De A13 staat tweede in het rijtje van snelwegen met de slechtste reistijdfactor en de meeste vertraging. De reistijdfactor is de verhouding tussen de gemiddelde reistijd buiten de spits en de reistijd tijdens een reguliere spits. Dus als de doortrekking van de A4 er nu komt gaat die ervoor zorgen dat er minder file komt en wordt er dus veel tijd en geld bespaard.

 

Het project A4 Delft-Schiedam gaat natuurlijk heel veel geld kosten. Het bedrag wordt geschat op 880 miljoen euro. De regering heeft voor tot en met het jaar 2020 2 miljard euro uitgetrokken om de bereikbaarheid tussen Den Haag en Rotterdam te verbeteren. Nu het project A4 Delft-Schiedam er komt wordt er dus 1,12 miljard euro bespaart wat weer heel goed voor andere doeleinden gebruikt zou kunnen worden. Er zijn natuurlijk alternatieven voor dit probleem, maar project A4 Delft-Schiedam is verreweg de goedkoopste oplossing.

 

Rijksweg

Investeringsbedrag

Geld beschikbaar?

A4 Midden Delfland (IODS)

880 miljoen

Ja

A4 met Vaart

min. 1.080 miljoen

Ja

A13/A16

1.600 miljoen

Ja

Verbrede A13

1.200 miljoen

Ja

Verbrede A13 + A13/A16

2.100 miljoen

Nee

A54 “Verlengde Veilingroute”

1.000 miljoen

Ja

A54 + Oranjetunnel

2.200 miljoen

Nee

A14

3.000 miljoen

Nee

“Van der Chijs”-Variant

5.200 miljoen

Nee

“Winsemius”-Varianten

meer dan 5.000 miljoen

Nee