blog placeholder

Korte beschrijving van alle leden van het koningshuis, van vroeger tot nu!

KONING WILLEM I (1772-1843):

Koning Willem I was, zoals eerder al vernoemt, de eerste vorst van Nederland. Hij trouwde eerst met Wilhelmina van Pruisen en daarna met Henriëtte d’Oultremont. Hij kreeg in totaal vier kinderen.                         Koning Willem I werd ook wel de koning-koopman genoemd. Hij had veel verstand van de economie en stak vaak zijn eigen geld in ondernemingen. Zo stimuleerde hij het gebruik van de stoommachine.

Koning Willem I moest niks hebben van de democratie, dat zou hem immers minder macht geven. Willem wilde graag zelf bepalen wat goed was voor zijn volk en daar moest het parlement zich niet teveel mee bemoeien.

Willem I heeft zowel goede als slechte dingen voor ons land gedaan. De koning liet onder andere wegen en kanalen aanleggen waardoor de handel en scheepvaart bevorderd konden worden. Ook richtte hij de Nederlandsch Bank op.

Zijn grootste nederlaag daarentegen was het verliezen van België. In de tijd dat Willem I regeerde hoorde België nog bij de Nederlanden. De belgen vonden hun koning maar niks. Hij legde hen de Nederlandse taal op, terwijl de adel vooral Frans sprak. Ook was de koning prostestants en de meeste Belgen Katholiek dus ze beschouwden hem als ketter. In 1839 moest Willem I zich met grote tegenzin neerleggen bij het Verdrag van Londen, waarin de onafhankelijkheid van België definitief geregeld werd.

KONING WILLEM II (1792-1849):

Koning Willem II was de zoon van Willem I. Hij was getrouwd met grootvorstin Anna Paulowna van Rusland. Willem II heeft maar kort geregeerd, namelijk van 1840 tot 1849, toen hij overleed.

Willem II vocht actief mee tegen de troepen van Napoleon, onder andere in de slag bij Waterloo. In heel Europa stond hij vanaf dat moment bekend als ‘De held van Waterloo’. Koning Willem II heeft ook verblijf in Tilburg laten bouwen, hij had een speciale band met de stad. Een deel van het verblijf is tegenwoordig nog steeds het gemeentehuis van Tilburg. In de stad zijn ook het voetbalstadion en een school naar hem vernoemd.

Ook stond Willem II niet bepaald bekent als een trouwe echtgenoot, hij heeft vele maitresses gehad waarbij hij ook veel bastaarden heeft verwekt. Hij beperkte zich niet alleen tot de vrouwen maar hij was ook erg gecharmeerd van mannen.                                                                      Willem II was ook degene die instemde met een grondwet die de politieke macht van de Oranjes weghaalde. De koning is vanaf dat moment onschendbaar en de ministers zijn verantwoordelijk. Die grondwet, opgesteld door Thorbecke, is nog steeds de basis van onze huidige samenleving. In 1849 overleed Willem II onverwacht in zijn paleis in Tilburg.

KONING WILLEM III (1817-1890):

Koning Willem III is de zoon van Koning Willem II. Hij trouwde eerst met Sophie van Württemberg en daarna met Emma van Waldeck-Pyrmont. Tijdens de regeerperiode van Willem III was de Oranjedynastie bijna verloren. Willem III kreeg namelijk met zijn eerste vrouw drie kinderen maar overleefde die alledrie. Pas toen hij met Emma een dochter genaamd Wilhelmina kreeg kon de Nederlandse Koninklijke familie van Oranje voortbestaan.

KONINGIN-REGENTES EMMA (1858-1934):

Koningin-regentes Emma was getrouwd met Koning Willem III. Emma trouwde als twintigjarig meisje met de 62-jarige Willem III. Het volk vertrouwde haar niet en dacht dat ze alleen trouwde met Willem III voor het geld. Pas nadat ze bevallen was van de troonopvolgster Wilhelmina werd Emma bijzonder populair en werd gezien als ‘de ideale moeder’.

KONINGIN WILHELMINA (1880-1962):

Koningin Wilhelmina was getrouwd met Hendrik van Mecklenburg-Schwerin. Haar moeder heeft de twee gekoppeld en dat bleek later een verkeerde keuze te zijn. Beiden waren ze erg ongelukkig en eenzaam in hun huwelijk. Hendrik verwekte bij een aantal andere vrouwen ook kinderen en Wilhelmina had verschillende miskramen voordat Juliana werd geboren.

Wilhelmina was koningin van Nederland tijdens de twee wereldoorlogen. Vooral tijdens de tweede wereldoorlog ze een grote rol; namelijk het bezette Nederlandse volk toespreken door de radio. Ze werd in die tijd het symbool van het verzet en ook wel ‘moeder des vaderlands’ genoemd.

KONINGIN JULIANA (1909-2004):

Koningin Juliana was het enige kind van Koningin Wilhelmina. Juliana was getrouwd met Bernard van Lippe-Biesterfeld. Er wordt weleens beweert dat Juliana het populairste lid van het Oranjehuis ooit was. Doordat ze liever werd aangesproken met mevrouw en een hekel had aan ‘protocol en pompeus gedoe’ liet ze zien dat zij ook maar een gewone vrouw was. Mede door dit en dat Juliana erg sociaal betrokken was, bracht ze het koningshuis dichter bij het volk.

Een zaak die veel ophef veroorzaakte was de Greet-Hofmanaffaire. Tijdens haar regeerperiode schakelde ze de gebedsgenezeres Greet Hofman in om haar dochter Christina van haar oogafwijking af te helpen. Dat lukt helaas niet maar Hofmans had inmiddels wel een erg goede band met Juliana opgebouwd. Hofman bleef zelfs nog een tijd wonen op Paleis Soestdijk. Bernhard ergerde zich echter groen en geel aan Hofman omdat ze steeds meer invloed kreeg op de koningin. Er dreigde een echtscheiding en er werd besloten dat Hofman het Paleis moest verlaten.

KONINGIN BEATRIX (1938):

Onze huidige koningin Beatrix was getrouwd met Claus van Amsberg. Haar man is in 2002 overleden. Beatrix pakt het duidelijk anders aan dan haar moeder. Ze is meer van het protocol en wenst met Majesteit te worden aangesproken. Door haar professionele stijl van regeren heeft Beatrix het koningschap meer aanzien gegeven. Ze wordt in Nederland, maar ook in de rest van Europa alom gerespecteerd. Wanneer Beatrix afstand van de troon gaat doen en haar zoon Willem-Alexander haar opvolgt is nog steeds niet duidelijk.