blog placeholder

Demografische verschijnselen

De bevolkingsspreiding weerspiegelt het verschil in bevolkingsdichtheid en houdt verband met de natuurlijke situatie. In vlakke gebieden zullen zich meer mensen vestigen als in bergen, ook de vruchtbaarheid van het land staat hiermee in verbinding. Ook gebieden aan de kust geven vaak meer voordelen, zoals sneller contact met andere landen, havens, vruchtbaar en vlak. Bij China is dus ook vooral het kustgebied zo sterk bewoond en is vooral daar de ontwikkeling aanwezig.

Het geboortecijfer hangt samen met de economische groei van een land. Is de economische groei hoog in een land, dat zal het geboortecijfer lager zijn als in een land met een lage economische groei. Om het duidelijk te maken kun je kijken naar Afrika, daar is het geboortecijfer erg hoog in vergelijking met Europa. Wij krijgen gemiddeld 2 kinderen, daar krijgen ze gemiddeld 5/6 kinderen.

Sociaal economisch ontwikkelingspeil: hierbij kijk je naar welzijn en welvaart. Je kijkt naar koopkracht en inkomen, of onderwijs en sociale ongelijkheid.

Megastad: een megastad is een stad waar alleen wordt gekeken naar het inwoners aantal, een grote stad is dus niet altijd een wereldstad!
Wereldstad: een stad waar veel politieke en economische macht ligt. Denk aan grote bedrijven, bankwezen en grote instellingen. Ook lopen er vaak knooppunten van kapitaalstromen, informatie en verkeer en vervoer.
Aanwezigheid Cluster: bij elkaar horende bedrijven (bijv. filmsector)
Creatieve stad: talent en creativiteit aanwezig (drie T’s: Technologie, Talent, Tolerantie)
Kennis: universiteiten, oorsprong ideeën producten en diensten
New York: Haven, luchtverkeer, zakelijke dienstverlening, financiële hart (Manhatten), migrantenstad
Washington: vooral bekend op de politiek, veel nationale en internationale instelling.
Los Angeles: Creatieve stad, Filmindustrie (Hollywood) is eigenlijk geen stad maar metropool

 Bruto natationaal product wordt als indicator gebruikt, maar niet altijd goed. Nadelen hiervan zijn:  het omrekenen van valuta is vaak moeilijk; verschil in koopkracht; verhult regionale/sociale ongelijkheid en informele sector wordt niet meegerekend.

De HDI (Human Development Index) geeft een beter beeld over de ontwikkeling, zowel van economie als scholing, levenverwachting, alfabetisme, gezondheid en koopkracht. Voorbeelden zijn dat in een ontwikkelingsland vaak veel delfstoffen zijn, neem bijvoorbeeld olie. Maar een deel van de bevolking wordt daar rijk van, toch zal het BNP/hoofd hoog zijn. Een land met ligging aan zee is landlocked, en deze zal het dus moeilijker hebben als een buurland wat aan zee ligt.