blog placeholder

Paaldansen of ook wel paalsport is tegenwoordig een officiële sport die zich in op een groeiende belangstelling mag verheugen. Sinds 2011 wordt de paalsport officieel behrtigd door de Paaldans Vereniging Nederland. De doelstelling van de Paaldans Vereniging Nederland is om het paaldansen te promoten. Daarnaast heeft de Paaldans Vereniging Nederland een platform gecreëerd voor iedereen die, ongeacht welke vorm je beoefend zoals paaldansen, paalsport, pole fitness enzpvoorts, iets met het paaldansen heeft. Door alle informatie te bundelen wil de Paaldans Vereniging Nederland de sport voor zijn leden naar een hoger plan brengen. Hiervoor stelt de Paaldans Vereniging Nederland  een activiteitenagenda vast, en heeft de Paaldans Vereniging Nederland een panel van deskundigen waar je terecht kunt met al je vragen.

paaldansen

Nederlands kampioenschap paaldansen:
De Paaldans Vereniging Nederland organiseert sinds 2011 ieder jaar de Nederlandse Kampioenschappen Paaldansen. Iedereen kan in principe meedoen aan de Nederlandse Kampioenschappen Paaldansen. Er zijn geen regionale voorrondes of minimum prestatie eisen, bovendien zijn de kosten voor deelname aan de Nederlandse Kampioenschappen Paaldansen maar  25 euro, de enige voorwaarde voor deelname aan het de Nederlands Kampioenschap Paaldansen  is dat je lid bent van de Paaldans Vereniging Nederland. Je kunt je inschrijven voor één van de volgende  drie categorieën. De eerste categorie is de categorie sport paaldansen, de tweede categorie is de categorie glamour paaldansen en de derde en nieuwste categorie is de categorie duo paaldansen.

paaldansen

Oorsprong van het paaldansen:
De oorsprong van de paaldanssport zoals wij die nu kennen ligt in Canada. Het paaldansen is daar in de jaren tachtig begonnen om het dansen in de erotische shows in de stripclubs een extra dimensie te geven. De eerste paaldanseressen waren dan ook meestal schaars geklede of naakte jonge vrouwen. Zij gebruikten de paal om hun lichaam op allerlei manieren en in allerlei standen aan het publiek te kunnen tonen en probeerden, door met bepaalde delen van hun lichaam sensueel langs de paal te glijden, het publiek in een opgewonden staat te brengen om hen ertoe te bewegen hen meer fooi te geven.

paaldansen

Ontstaan sportpaaldansen:
In de loop der tijd steeg het technische niveau van de paaldanseressen en kwam iemand op het idee om het ook als sport te gaan doen. Al gauw werd deze sport, ondanks dat er in het begin nog veel erotische vooroordelen waren vanwege de afkomst van de sport en omdat de danseressen meestal  schaars gekleed zijn, omdat een overdaad aan kleding als hinderlijk wordt ervaren bij het uitvoeren van de oefeningen, onder een steeds grotere groep populair. Ook ontstond er een fitnessvariant van paaldansen onder de naam pole fitness of paalsport. Tegenwoordig staat Polefitness of paalsport bekend als een goede oefening voor de spieren en is het een erkende vorm van fitnesstraining. Het paaldansen wordt daardoor wereldwijd steeds meer beoefend en er is zelfs een lobby gaande om van paaldansen een olympische sport te maken.

paaldansen