blog placeholder

Sinds 1909 worden de Internationale Vierdaagse Afstandmarsen Nijmegen georganiseerd. Hoe kan het dat deze van origine militaire mars is uitgegroeid tot een waar feest in Nijmegen waarbij iedereen vanuit het hele land naar Nijmegen komt om deze feesten mee te maken?

Het begin.

In september 1909 werd de eerste militaire mars in Nijmegen georganiseerd. Er deden iets meer dan 300 mensen mee, waarvan tien burgers en de rest militairen. Omdat dit in de eerste jaren voornamelijk een militaire mars bleef ging de mars rond de eerste en tweede wereldoorlog een aantal keren niet door. In de eerste jaren was Nijmegen alleen maar een eindpunt van de mars. Pas vanaf 1925 startten en eindigden de mars in Nijmegen. De mensen konden kiezen uit 35, 45 of 55 kilometer. In de jaren daarna bleven er meer en meer deelnemers bijkomen. Dit resulteerde in 1998 tot de deelname van de miljoenste deelnemer. Een zwart jaar in de geschiedenis van de vierdaagse is het jaar 2006. Hierbij liepen de temperaturen zo hoog op dat er aan het eind van de eerste wandeldag twee mensen mede door de hitte overleden. De organisatie kon hierna niets anders meer dan deze versie te cancelen.

De huidige tijd.

Tegenwoordig is de vierdaagse een wandeltocht die georganiseerd wordt door Stichting de Vierdaagse. Ze worden hierbij ondersteund door de Koninklijke Landmacht en vele vrijwilligers.
De maximaal 45.000 deelnemers slapen voor de meerderheid in en rond Nijmegen. In eerste instantie sliepen alle militairen op kazernes en scholen in en rond Nijmegen, maar dit werd al snel te vol. Daarom is er het militaire kamp Heumensoord ontstaan. Dit tentenkamp word elk jaar opgebouwd in de gemeente Heumen. Hier slapen de militaire deelnemers. Alle burgers vinden slaapplaatsen in hotels, campings, maar vooral bij gastgezinnen in en rond Nijmegen.

Kamp heumensoord

De toekomst.

Het aantal deelnemers zal niet meer kunnen groeien. Dan zal de route en organisatie teveel belast worden. Elk jaar trekken de Nijmeegse Vierdaagse en de Nijmeegse Zomerfeesten al rond de miljoen mensen naar de stad. Maar de 100ste vierdaagse is in zicht. In 2016, 107 jaar na de eerste, zal deze plaats gaan vinden. Een bijzonder moment waarop veel mensen wachten. De Nijmeegse Zomerfeesten zullen dat jaar nog groter aangepakt gaan worden en de verwachting is dat de aantallen bezoekers nog groter zullen worden dan dat ze nu al zijn. Een feest om naar uit te kijken!