blog placeholder

Dit stukje metafysische leer  beschrijft zaken als intuïtie, leven na de dood, maatschappij kritieke zaken die te maken hebben met de verbindingen tusse ons leven en het leven in het hiernamaals(gene zijde). de belangrijkste gaven worden uitgelegd. Verder zal ik een idee geven van wat ons doel op aarde eigenlijk zou kunnen zijn.

Dit artikel geeft een beschrijving over een algemene werking van magie en worden gaven uitgelegd. Tevens zal de lezer gewaarschuwd worden over de gevaren dat het uitvoeren van magie met zich mee brengt.

Jamanda heeft eens gezegd dat zij niets van Bedriegers wil hebben:”Laat u niet misleiden door velen die menen ook hulp uit de Goddelijke wereld te kunnen doorgeven!” Het is moeilijk om een onderscheid te maken tussen goed en slecht. Echter is het zo dat vele zich, vooral via de media, uitgeven als boodschappers van God. Wat deze charlatans niet weten is dat zij alleen gaven kunnen ontvangen van gene zijde. Dat is iets wat je moet verdienen. Welnu, dat zijn er maar enkelen. Helaas zit er veel kaf onder het koren. Het is niet moeilijk om groepen mensen op te zwepen, ze in ’trance’ te brengen en via het voortdurend aanhalen van heilig genoemde teksten en honderden lofprijzingen, naar een bepaalde psychische wanhoopssituatie te brengen. Jomanda zegd:”Je moet op je hoede blijven voor wolven in schaapskleren, die niets liever willen dan het bezit van macht over mensen die daar voor dan ook nog veel geld moeten betalen”. Lees hier over in het boek”Geestelijke Gaven”. Dat boek is mediamiek ontvangen door Jozef Rulof. Het geeft een duidelijke uitleg over charlatans, Witte en Zwarte magie, de fysische gaven en psychische gaven, de 7 graden van de psychische en fysische trance, en de 7 graden van slaap.

 

Een zwarte magier zal vooral de fysische gaven gebruiken(hierover meer in de volgende paragraaf), zoals levitatie. De magier is in staat om slaven aan te roepen(uit het schemerland waarmee de magier een verbinding mee heeft) die in feite het werk van levitatie uitvoeren. Levitatie is het opheffen van de zwaartekracht zodat het voorwerp kan zweven. Zo gaat het ook met buitenzintuiglijke ‘genezingen’ van een zwarte magier. Ook daarvoor heeft hij zijn slaven. Een waarachtig medium staat in verbinding met een geest van het licht(Engel, boodschapper, licht geest, geest van de liefde) die hem de waarachtige feilloze weg wijst. Dat medium zet zijn leven in en krijgt hiervoor terug liefde en geluk. Een Zwarte magier zuigt de patiënt leeg; eigent zich de macht/levenskracht toe, en krijgt daarvoor terug een duistere afstemming(aan gene zijde is dat een duistere sfeer(hel)). Zodra de giftige aura van de zwarte magier de aura van de patiënt los laat krijgt de besmette(besmet met de giftige aura) patiënt zijn/haar portie van ellende. Weet dat afstand voor de magier geen betekenis heeft. Waar ook ter wereld, als u eenmaal een verbinding heeft met die duistere kracht, zal u onherroepelijk te bereiken zijn door de magier. Dat los laten van de patiënt daar wacht de zwarte magier een poos mee, want de patiënt moet eerst geloven in zijn genezende gaven. De zwarte magier is in staat dat te detecteren bij een patiënt. Dit is het eigenlijke vampirisme(vergelijk), zoals dat op films wordt getoond. De patiënt had zich op de lagere wereld(duistere sfeer) afgestemd, door zijn/haar eigenschappen, zoals een sterk verlangen(waardoor hij/zij de duistere geesten die in verbinding staan met de zwarte magier, omdat die magier/geest die eigenschap ook heeft, omdat hij verlangt) en door geen onderscheid te kunnen maken tussen de goede en slechte manier van buitenzintuiglijke genezing. Een andere eigenschap van de patiënt en van de magier is onwetendheid. De zwarte magier weet ook te weinig van de occulte wetten(Dit zijn de universele wetten van God, of noem oerkracht). Daardoor kon hij zich tevens afstemmen, op de eigenschappen van de patiënt. Deze zwarte magier is alleen in staat om in zijn aardse leven zich te beschermen tegen aanvallen uit de duistere sferen. Wat betreft de occulte wetten; dat is geen synoniem van magie. Magie is iets laten gebeuren door de (on)mogelijkheid gebruik/misbruik te maken van de occulte wetten. Occultisme is een verwijzing/leer naar de werking van de occulte wetten. Dit is overigens iets anders als het gebruik van de elementaire krachten(natuurkrachten). Dat is iets wat enkele individuen aan geboren mee krijgen.

 

De gaven

 

Er zijn Psychische gaven en Fysische gaven. Bij de fysische gaven zijn er verschijnselen die de zichtbare materie om ons heen ondergaat. De fysische gaven zijn de verschijnselen met onze zintuigen waarneembaar. Zoals:

 • levitatie; het opheffen van de zwaartekracht teneinde het object te laten zweven
 • kloptonen; een geest kan communiceren door middel van dit verschijnsel; deze is in staat om de moleculen van een object(zoals een tafel) uit te rekken(op moleculair niveau) en weer los te laten als een elastiek, waardoor er een knal/kloptoon waarneembaar is. Op deze wijze kan ook een huis afgebroken worden, doordat het object verder wordt uitgerekt en losgelaten.
 • Materialisatie; de geest is in staat zich te laten zien en te laten betasten.
 • Dematerialiseren; het onzichtbaar maken van een object of zelfs een persoon. Het object dat je eerst zag is nu niet zichtbaar. Het is niet meer tastbaar of met andere zintuigen waarneembaar.
 • Apporteren; Een object ergens ver vandaan halen. Een geest is in staat om het leven uit het object te halen, hierheen brengen en weer levend maken, zoals een bepaalde steen uit de oceaan. Alles wat op aarde aanwezig is is een deel van de oerkracht/God en daarin gaf de oerkracht leven aan elk object. Alles in het universum heeft een functie, zoals het levenslicht de zon.
 • Directe stem; een geest is in staat om door de mond/tong van mensen(meestal een medium) te spreken. Dit gebeurde ook bij de apostelen/discipelen. Dit wordt ook wel mediamiek spreken genoemd. Hierdoor is het feest Pinksteren ontstaan. In het geval van de apostelen was het Christus of ander afgezanten van god die door de apostelen het evangelie verkondigden.
 • Mediamiek componeren; In de tijd van de klassieke muziek werden de composities doorgegeven aan de componist. Noem het geestelijke muziek. Bijvoorbeeld Mozart, Beethoven etc. Let op alleen de componisten van de eeuw waarin de klassieke muziek werd gecomponeerd. De hedendaagse kunstenaars moeten zich niets pretenderen.
 • Mediamiek schilderen/tekenen/schrijven; Beroemde schilders(een eeuw na de klassieke muziek was de eeuw van de schilderkunst), zoals Rembrandt van Rijn, Anthonie van Dijk etc. Jozef Rulof was in de eerste helft van de 20e eeuw een waarachtig medium die boeken mediamiek heeft geschreven/ontvangen.

 

Bij de mediamieke gaven is er vaak ook sprake van psychische gaven. Het medium(zoals Jozef Rulof) treed dan uit zijn lichaam met behulp van de lichtgeest die dan in zijn lichaam dringt en zijn stoflichaam gebruikt om te schilderen, schrijven en genezen. Bij een genezing(of andere mediamieke gaven) heeft de liefdegeest een stoflichaam nodig(het medium dat zich geheel overgeeft aan hem) waardoor de genezende aura van de liefdegeest door het lichaam stroomt naar de patiënt. Handoplegging; met de ene hand van het medium stroomt de genezende aura van de liefdegeest door hem naar de patiënt en met de andere hand van het medium neemt de geest via het medium de zieke aura weg. De liefde geest verwijderd vervolgens de zieke aura uit het lichaam van het medium.

Het Spoken is geen gave, maar het is wel een fysisch verschijnsel. Veelal is een spook een mens dat zich zelf van het leven heeft beroofd. Het spook bevindt zich tussen leven en dood die door sommige mensen zijn waar te nemen, mensen die uiterst sensitief zijn. Dat spook dat zelfmoord pleegde had langer geleefd als hij dat niet had gedaan, die tijd staat vast(is een occulte wet). De tijd dat die mens zou leven is de tijd dat die mens gaat spoken. Maar.., het spook wil weg(het bevindt zich wat genoemd wordt’Het niets”), maar zal nimmer de uitgang vinden voordat zijn karma(de wet van leven en dood) is opgelost. Was je 40 jaar en je zou 80 worden dan ga je dus 40 jaar spoken als je jezelf van het leven beroofd. Dit is een kwelling die op aarde niet eens gekend wordt. Wat gebeurd er dan precies? De mens die zich doodde komt in de sfeer van de aarde terecht(schemer zonder zon en sterren), wat men ook noemt( tussen hemel en aarde). Hij gaat beseffen dat hij nog leeft en ziet en VOELT zijn dode lichaam. Hij voelt de pijnen waardoor zijn aardse leven eindigde. Hoe meer hij zich verzet hoe erger de pijn, beseft hij na een tijdje. Hij probeert weg te komen, maar hij kan niet weg. Deze mens/spook zit vast aan zijn fluidekoort(levenskoort om het lichaam te voeden met levenskracht). Hij zit niet vast aan zijn lichaam , maar wel aan zijn aardse aura dat op de plaats blijft waar zijn leven eindigde. Het spook, dus de mens die zelfdoodde, heeft nog afstemming op het aardse leven .Na een tijd kan hij zich steeds verder verwijderen van zijn  aura. Hij blijft daar vastzitten totdat zijn lichaam is ontbonden. Deze ontbinding heeft 7 fasen en bij elke fase voelt hij een vreselijke schok. Als hij los van zijn fluïdekoort komt blijft deze zelfmoordenaar(tijdens de tijd die nog te leven had) in het niets lopen en zoeken. Dat beïnvloed zijn aura, daar heeft hij nog steeds verbinding mee, dat aura behoort de aarde toe. Dat is het spoken. Na dat de tijd begint te komen dat hij vrij is wordt het steeds lichter. Dat is het teken dat de wet(van oorzaak en gevolg) zich aan het oplossen is. Hij heeft goed gemaakt wat hij mis deed. Daarnaast wordt deze mens er bewust van dat er geen dood is. Dood is verder gaan in een nieuw leven.  Waarom, waarom dan vraag je je af. Welnu; Wie bent u om over het leven te beslissen inclusief jezelf. Het is het vernietigen van het lichaam dat God jou gaf. Maar het vernietigen deed je zelf, niet god, je straft jezelf, niet God. Nee, het is een occulte wet die als laatste spreekt en in werking treedt. Alles wat mensen fout doen/zeggen/denken moeten eens goed gemaakt worden op het moment wanneer de wet in werking KAN treden. Vermoord je iemand, dan zal je die mens een nieuw leven moeten geven in een ander leven op aarde als moeder. Dat is de rechtvaardigheid van God, want inderdaad is dat de enige manier om fouten zulks goed te kunnen maken. Daarom is reïncarnatie ook een noodzakelijke en rechtvaardige wet(van de geboorte), want anders lost je karma niet op. Je vele levens zijn nodig om je geestelijk te ontwikkelen en heb je dat bereikt en is al je Karma opgelost(dat is een hele berg, van ook andere levens) dan treedt je in de geestelijke wereld(gene zijde). Daarnaast is het zo dat elk mens als man en vrouw zal terugkeren als mens op aarde. Deze wet betekend dat alle mensen(zielen) beide levens moet beleven. God(de alziel) gaf zichzelf, verdeelde zich in vonkjes(openbaarde zich) waaruit alles in het universum inclusief het leven op aarde uit bestaat. Dat betekend dat God de Vader en de moeder van het leven is. Door zowel man als vrouw het leven te beleven heb je de eigenschappen om later in gene zijde God te leren kennen, maar ook jezelf en over het leven, liefde te kunnen geven aan anderen op geestelijk niveau.

 

Iemand die psychische gaven heeft is in staat om buitenzintuiglijk waar te nemen. Hieronder vallen:

 • Psychische      trance is nodig voor de psychische gaven. Dit is de toestand waar in het      medium zich bevindt tussen de 4e en 5e graad van slaap, maar een      waarachtig medium is dan niet bewusteloos maar neemt waar. Dat laatste is      alleen van toepassing als het medium zeer hoog ontwikkeld is in geestelijk      bewustzijn en overgave.
 • Helderziendheid      is het waarnemen van wijsheid/waarheid over hoe het leven is en in de      sferen. Dat is ook alleen de geestelijke wijsheid die de mens kan      ONTVANGEN als hij in de psychische trance is. Buiten deze trance om is er      helderziendheid op stoffelijk niveau; dat is helderziend heid over wat in      het verleden of in de toekomst gebeurd op aarde, maar dit geeft geen      geestelijke wijsheid. Er zijn mensen die een visioen krijgen die hem/haar      waarschuwd, waardoor die mensen tot het besluit komen maar een keer niet      met dat vliegtuig te gaan reizen. Dit laatste s een vorm van stoffelijke      helderziendheid , maar wel opgelegd door lichtgeesten. Een opgelegde droom      bestaat ook.
 • Uittreden      is als geest je lichaam verlaten. Probeer dat niet op je eigenhoutje!!
 • Telepathie      is het kunnen lezen van gedachten van anderen. Ook hierin is er een      onderscheid tussen stoffelijke telepathie en geestelijke telepathie.      Geestelijjke telepathie is van toepassing wanneer de mens in verbinding      staat met een geest van het licht en daarmee in gedachten met hem kan      communiceren. Stoffelijke telepathie is gedachten lezen van mensen waarmee      wel een verbinding mogelijk moet zijn. Vele mensen kunnen stoffelijke      telepathen niet eens bereiken. stoffelijke telepathie(dat aangeboren is)      kan ook te maken hebben met de elementaire natuurwetten.

Heel vaak is er een combinatie van een psychische en fysische gave nodig om iets te laten gebeuren, zoals het genezen, waarbij het medium wordt beloond te mogen meekijken, met zijn geestelijk leider(geest van het licht), wat er met de patiënt gebeurd(in zijn lichaam of geest), de diagnose kan stellen en het genezingsproces kan volgen. U begrijpt wel dat dat maar een enkeling gegeven wordt. Jozef rulof was er zo een. Maar bij Jomanda was zulks niet mogelijk. Dat is een reden waarom Jomanda geen verklaringen kon geven van een genezingsproces of andere geestelijke zaken en haar gaven. Dat is wat Jozef Rulof wel feilloos kon door de hulp van zijn geestelijk leider. Het heeft te maken dat Jomanda een medium van een lagere graad was dan Jozef Rulof. Daarnaast was de taak van Jomanda te genezen. Jozef rulof kon dat ook maar zijn eigenlijke taak is verklaren. Hij is een stap verder op de geestelijke ladder. Jomanda gaf verklaringen die zij had gelezen, zoals uit de boeken van Jozef Rulof, die Rulof mediamiek heeft ontvangen. Ook het charlatan Char deed dat. Met een beetje goed ontwikkelde intuïtie en stoffelijke telepathie maakt je nog lang geen medium. Bij de psychische trance is het medium in staat om te helderhoren/helderzien en heldervoelen, tenminste zijn geestelijk leider heeft de geestelijke gaven in handen, want het medium mag het niet alleen doen op eigen houtje. Er zijn zo veel occulte wetten die het medium moet kennen en bezitten. Met bezitten bedoel ik dat het medium die krachten zich eigen moet maken, iets van maken wat van zichzelf is. Bij Jozef rulof werden alle fysische en Pschische gaven ontwikkeld en ontving hij geestelijke wijsheid van zijn geestelijk leider. Hij mocht samen met zijn leider uittreden en gene zijde bezoeken en zo beleven.

Zodra hij die gaven allen had ontwikkeld ontving hij de zogenoemde “Grote Vleugelen”. Dat wil zeggen dat Jozef Rulof in staat is geweest om zelf uit te treden. Voor die tijd werd die gave in handen gehouden door zijn geestelijke leider. Een medium mag niet op eigen houtje handelen op geestelijk gebied, alleen als de geest van het licht dat wil een goed vind. Als je niet luistert naar je geestelijk leider en ga je op eigen houtje handelen en denkt het zelf te kunnen en eigenwijs bent, dan gaat de geest van het licht van je weg, want hij kan je niet meer bereiken omdat je je dan verkeerd afstemt. Namelijk op de duistere kant van gene zijde. Helaas, tenminste dat is mijn vermoeden, is Jomanda uiteindelijk te ver gegaan en is haar krachten verloren.

 

De geest van het licht staat altijd in contact met hogere geesten van het licht en vervolgens in contact met Christus(de eerste mens die het Al heeft bereikt en als beloning daarvoor de opdracht heeft gekregen om op aarde terug te keren, 2000 jaar gelden). Een direct contact is niet mogelijk, hij is in het Al, terug bij God. Alle mensen, goed of slecht, kunnen en zullen zich opwerken om uiteindelijk terug te keren naar God. Alle geesten van het licht zijn ook eens lang geleden slecht geweest en behoorden tot de duisternis, maar een mens heeft een eigen wil en verlangen. De duistere geesten kunnen zich opwerken naar hoger door anderen te helpen die het nog slechter hebben als zij. Een God van Liefde sluit ons niet af van het licht, dat doen wij zelf. Wij hebben zelf de duistere wereld geschapen. Maar christus was de eerste duistere geest die bewust werd van het feit dat mensen ook geholpen konden worden en dat je daarmee licht en warmte, liefde verdiend. Dat is ook de reden waarom duistere geesten, of demonen, naar de aarde terugkeren om van de menselijke warmte en van het licht te genieten. Zij zuigt de mens leeg. Dat gebeurd bij mensen die innig verlangen naar de warmte van een partner en sensitief(gevoeligheid) zijn. De demonen verlangen ook naar die warmte en kan daardoor die verlangende mens bereiken, hem/haar beïnvloeden of die mens kan bezeten raken; gebeurd bij mensen die zich daar meestal niet bewust van zijn. Christus is te ver van onze afstemming verwijderd en tevens zouden wij aardse mensen zijn licht niet eens kunnen verdragen. Om dat te kunnen verdragen moet u tenminste kosmisch bewust  zijn, zoals Jozef Rulof was. Een kosmisch bewuste is in staat om (zelf)uit te treden en reizen te maken in de geestelijke wereld(gene zijde). Dus iemand die uit eigen houtje probeert uit te treden is bezig zichzelf te vernietigen, en lukt het hem toch dan zal deze van het licht schrikken en als een baksteen in zijn lichaam terugkeren en gereed zijn voor een inrichting of de dood.

 

De eerste magier.

 

Mediumschap waarbij alle gaven zijn ontwikkeld, daarvoor moet het medium alle occulte wetten kennen en beheersen en kunnen handelen zoals dat behoort. Dat medium moet feilloos kunnen handelen. Dat kon Jozef rulof nog niet, want hij stond onder leiding van een geest van het licht. De eerste magier leerde zelf uit te treden. Dat lukte hem, maar dat werd hem noodlottig, toen hij uit zijn lichaam trad waren er geesten(tussen leven en dood, de aardse sfeer) die bezit namen van zijn lichaam(bezetenheid). In andere gevallen kon hij worden meegesleurd en zou zijn levenskoord zijn gebroken en dus op aarde gestorven zijn. Deze magier werd in de zelfde tempel weer geboren en(dit was zijn doel en afstemming) en deed het weer opnieuw. Eerste probeerde hij alleen zijn handen en voeten in de geestelijke wereld op te trekken door het leven uit zijn hand weg te nemen en te verplaatsen naar een ander lichaamsdeel. Dit laatste heet gedeeltelijke uittreding. Een toepassing die Fakirs ook gebruiken om op hete kolen te lopen of zijn buik door te prikken etc. Naar mate deze magier zich vorderde was hij wederom weer in staat om geheel uit te treden, maar de fout uit zijn vorige leven, daar had hij van geleerd. Dat is onderbewust in hem aanwezig. Bij zijn uittreding moest hij eerst zijn lichaam beschermen tegen kwade invloeden, door een bescherming op te bouwen(magische circel) rond zijn lichaam. Dat deed de geest van het licht wanneer Jozef Rulof moest uittreden, altans door helpers die in het schemerland zijn. Dat schemerland is aangrenzend aan de eerste sfeer van het licht.

 

Bij uittreden gaat in combinatie met de psychische en fysische gaven. Het lichaam gaat dan slapen, en is voor 99% uitgeschakeld(de 7e graad van slaap). Het hart klopt dan zo langzaam dat het niet merkbaar is dat
het medium nog leeft. In vroegere tijden werd dit slapen toegepast en kon een priester weken lang levend begraven worden en weer levend opgegraven worden. U begrijpt dat zij meesters in de concentratie waren, maar niet geestelijk bewust, want zij bereikten hiermee geen geestelijke wijsheid. Tijdens het uittreden gaat uw geest uit uw lichaam in een geleidelijk proces, zoals alles in de geestelijke wereld geleidelijk verloopt. Er is, ook op aarde, sprake van Evolutie en niet van Revolutie. De aarde kan niet vergaan(geen armageddon); want de aarde lost in een geleidelijk proces van miljoenen jaren op, nadat alle leven op aarde al is overgegaan in een ander leven aan gene zijnde. Na de uittreding moet de geest een bescherming om zijn lichaam opbouwen om zich te beschermen tegen duistere krachten. Als je uittreed dan bevindt je je in de sfeer der aarde(tussen leven en dood), waar het ook duister is. Veel mensen die in de oorlog tijdens het gevecht sterven gaan in de sfeer der aarde vaak gewoon door met oorlog voeren. Zij zijn zich niet bewust van het feit dat zij overleden zijn. Dat duurt net zo lang tot die mens bewust wordt van het feit dat hij overleden is, dat hij wel leeft, herkend opeens dat een kameraad van hem dood ging maar weer opstond. Dat is een aanleiding om een nieuw leven te beginnen aan gene zijde, maar wel aan een duistere zijde , omdat hij mensen gedood heeft. Voor God zijn er geen verzachtende omstandigheden. Het feit dat u doodde blijft bestaan. Een medium dat in dienst staat van een geest van het licht gaat meteen over in het licht van de geest van het licht. U weet dus meteen dat u geholpen wordt als u met licht wordt ontvangen na je uitreding. Maar pas op er zijn ook duistere geesten die zich kunnen imiteren, u kunt hen alleen herkennen door hun valse groene(haat en geweld) en valsrode licht(hartstocht).  De geestelijk leider zal je ook vaak begeleiden bij het verkennen van de aarde zoals die zichtbaar is aan gene zijde.

 

Helderziendheid en geleerden.

 

Helderziendheid is een psychische gave, waarmee u buitenzintuiglijk kan waarnemen. Men noemt dat het zesde zintuig. Een zesde zintuig is er niet. Alles wat buitzintuiglijk wordt waargenomen is waarneming door gevoel. Alle communicatie aan gene zijde is gevoel. Helderhorendheid en helderziendheid zijn broertjes en zusters van elkaar en kinderen van  heldervoelen. Toch zijn er vele parapsychologen die over deze gaven schrijven en van mening zijn dat dit zogenaamde zintuig in het hoofd zit. Dat is niet het geval. Wel kan het zo zijn dat een bepaald gebied in de hersenen wordt geactiveerd, te zien op CT-scan. De boodschap/informatie gaat via de zonnevlecht, daar waar ook de grootste zenuwknoop zit, via de ruggegraat omhoog naar de hersenen. De informatie die via de zonnevlecht in de hersenen worden getransporteerd en daar wordt de informatie getransformeerd naar het menselijk gevoel, beeld en geluid. De hersenen decodeert als het ware de geestelijke (van uw geest) informatie. De hersenen verwerken de informatie. Een technisch verhaal: De hersenen nemen informatie op via de zintuigen. De hersenen verwerken dat en houdt dat voor ongeveer 48 uur vast. Het is ons intern geheugen. De informatie die in de hersenen is verwerkt wordt gecodeerd en getransporteerd via onze ruggegraad naar de zonnevlecht. De zonnevlecht is ons levenscentrum, onze ziel, het externe geheugen. Uit dit verhaal blijkt dat geleerden of wel de wetenschap nog ver achter is wat betreft het bewijzen van waarheid. Want u zal denken hoe het dan zit met alzheimerpatiënten. De medicus zegt dat de hersenen vernietigd worden en dat het verliezen van geheugen begint met het kortetermijngeheugen. Daar heeft hij gelijk in want het kortetermijn geheugen is intern geheugen en zit in de hersenen. Maar deze medicus weet niet te verklaren waarom het kortetermijngeheugen teneerste wordt aangetast, omdat hij vanwege zijn  geleerdheid de aanwezigheid van de ziel niet aanvaard. Het lange temijngeheugen,de ziel, blijft intact, maar de verbindingen in de hersenen worden vernietigt waardoor de patiënt het niet meer op een rijtje kan krijgen, maar weet wel veel over vroeger, totdat zijn hersenen zover zijn afgetakeld dat de verbindingen zijn verdwenen. Een leertheorie die mijn insziens goed zal werken is: Informatie in kleine brokken op nemen, elke dag  en herhalen, een beetje zodat de informatie zo optimaal wordt opgenomen in het langetermijngeheugen. Veel studenten die pas een dag van te voren een examen leren, zeggen na het examen dat ze alles weer vergeten zijn. Zoals u weet is de informatie gedurende  48 uur in het kortetermijn geheugen. De hersenen moeten de tijd krijgen om het te verwerken en vervolgens opslaan in ons externe geheugen. Daar blijft de informatie eeuwig in opgeslagen. Het vergaat niet. Maar het wordt wel in handen gehouden door de geestelijke wereld, omdat wij al die levensgebeurtenissen in de vele levens niet kunnen verwerken. Leren is een gebeurtenis. Een gebeurtenis is ook het toepassen van theorie in de praktijk. Door oefening maken wij de handelingen eigen. Dat eigen maken heeft als betekenis dat de theorie en de bijbehorende handeling in onze ziel wordt getransporteerd. Het is iets van jezelf geworden. Je ziel is jezelf, dat bent u. Het lichaam is tijdelijk om ons op aarde te kunnen bewegen, ons voertuig.

 

De plaats waar volgens de schrijvers of geleerden ons helderziendheids vermogen is, bevindt zich in onze Nostradamusfactor, een apparaatje in de hersenen., waarmee je rechtstreeks zou kunnen waarnemen. Dat lijkt mij onwaarschijnlijk, omdat alle geestelijke waarnemeingen gebeuren via ons levenscenrtrum, de zonnevlecht. Door vele oosters georiënteerde astrologen wordt deze plaats de Hoofdchakra genoemd. De chakra`s zitten overigens op de plaatsen waar zenuwknopen(ganglia) in het lichaam zijn. De astrologen zien de hersenen als een grote zenuwknoop, dus is daar de hoofdchakra. Dit is onwaarschijnlijk. Wat wel zo kan zijn is dat er een gedeelte in de hersenen worden geactiveerd. De informatie die doorkomt wordt daar getransformeerd naar menselijke informatie. Ook zijn er schrijvers die bij dit verschijnsle het heeft over een amygdala. De amygdala zijn gedeeltes aan beide zijden van de hersenen die in rechtstrekse verbinding staat met het lymbische systeem in de hersenen. In dat limbische systeem(het gevoelscentrum) zit niet ons gevoel. Het is het deel van de hersenen dat wordt geactiveerd als u iets voelt. Volgens de schrijver zou de amygdala een hoop herinneringen van traumatische gebeurtenuissen bevatten, gebeurtenissen met een grote emotionele lading. Dat is dus informatie dat vanuit onze ziel komt bovendrijven via onze amygdala naar het lymbische systeem. De geleerde heeft ontdekt dat er vanuit de amygdala nog een zenuwbaan loopt naar de hersenschors. Wie dus even tot tien kan  tellen geeft zijn met emotie geladen informatie tijd om het op rationele wijze te verwerken en te reageren in plaats van zich te laten regeren door zijn/haar emoties. Wanneer je daar nog niet getraind voor bent verlies je op het moment even jezelf. Wie het kan is emotioneel intelligent , wordt wel eens gezegd. Over intuïtie wordt veelvuldig geschreven, wordt ook het zesde zintuig genoemd. Dat is op het eerste gezicht niet zo gek. Helderziendheid begint met een sterke ontwikkeling van de intuïtie. Het is een sensitiviteit dat ieder mens bezit, maar sommigen meer. Wanneer er in een groep wordt gesproken dan zijn vaak trillingen voelbaar, die in feite de weg volgen van helderziendheid. Voor een waarachtig helderziende zijn deze trillingen soms zichtbaar als deze zich daarop instelt. Een normale intuïtie is in feite niets meer dan de sensitiviteit wat een hond of kat ook bezit, het aanvoelen. Of intermenselijk relationeel aanvoelen. In een groep kun je, naast de beroemde behavioristische methode, door middel van intuïtie waarnemen/aanvoelen wie bijvoorbeeld de leider is van de groep. Veel charlatans laten zich verleiden door intuïtie, zoals Char, en denken of doen alsof zij gaven bezitten. Lieden , zoals Char, kunnen in staat zijn om gedachten van mensen op te vangen (stoffelijke telepathie). Zij doen dan net of zij helder waarnemen wanneer er een patiënt of hulpvrager bij hem/haar komt. Een telepaat weet gedachten waarmee je bezig bent te kunnen lezen, en ja dat klopt. De hulpvrager denkt dan dat dit ‘medium’ hem/haar kan helpen op occult gebied. Maar een telepaat op stoffelijk niveau weet in werkelijkheid niets van wat er werkelijk aan de hand is. Een voorbeeld: Een meisje heeft een moeder die een aantal honderden kilometer verder van haar woont. Zij heeft een sterke verhouding met haar. Zij voelt iets van haar waardoor ze denkt dat er iets ergs met haar moeder aan de hand is. De telepaat kan haar zeggen waar zij mee zit, maar kan niet waarnemen wat er met haar moeder aan de hand is, omdat zij die gedachte niet kon hebben, want zij weet ook niet wat er aan de hand is. In die tijd werd de telefoon nog niet vaak gebruikt. Omdat de telepaat niet kan waarnemen wat er met haar moeder aan de hand is zegt hij doodleuk dat er niets met haar aan de hand is. Vervolgens krijgt het meisje een telegram met het bericht dat haar moeder is overleden. Dit is één van de ergste vormen van oplichterij waar nog veel geld voor betaald moet worden ook door de goedgelovige mens. De telepaat uit dit voorbeeld verdiend zijn brood door misbruik te maken van menselijke tekortkomingen. Telepathie is op dit niveau heet (grof)stoffelijke telepathie. De normale intuïtie is ook stoffelijk. Helderziendheid op stoffelijk niveau is vooruitblikken op de toekomst of uit het verleden iets waarnemen, in de vorm van en visioen of opgelegde droom, van wat er op aarde gaat gebeuren of al gebeurd is. Helderziendheid op geestelijk(of fijnstoffelijk) niveau is helderziendheid waarbij het medium wijsheid ontvangt van gene zijde. Een telepaat uit dit voorbeeld kan alleen aardse gedachten overnemen van mensen. en dat is logisch want mensen hebben over het algemeen alleen aardse gedachten. Sommige charlatans vinden hun helderziendheid niet genoeg, de mensen hebben het nu wel gezien, want er is te weinig sensatie. Deze lieden gaan net doen of zij kunnen uittreden of kunnen mediamiek spreken met Christus. Hij weet goedgelovigen op te zwepen tot een krankzinnig spel. Wat u in elk geval moet weten, wilt u zo`n charlatan ontmaskeren, wie in zijn eigen houtje uittreed en het lukt vind zijn huis in een inrichting of in het land van haat, een duistere sfeer aan gene zijde waar alle verkrachters, moordenaars en dergelijke lieden die zich op aarde vergeten hebben. Als de charlatan dat zou beseffen zou hij er niet aan beginnen, toch. Zo`n iemand kan niet het Gouden licht van de liefde dragen, want ook deze oplichters wilden sensatie beleven. Dan nog even over Fakirs. Een fakir voert zwarte magie. Een Fakir is in staat om met blote voeten op hete kolen te lopen, zijn ledematen door te prikken  en dergelijke door een gedeeltelijke uittreding. Dit is zijn manier om de zwarte kunsten te vertonen. Hij heeft geen pijn of bloed. Dat komt omdat hij tijdelijk het leven uit dat lichaamsdeel heeft afgesloten, en het geestelijke deel van dat lichaamsdeel bevindt zich dan buiten zijn lichaam. Dit lijkt de lezer ongelooflijk, niet waar? Het gebeurd wel eens een keer dat iemand een been moet laten amputeren. Zo iemand voelt zijn been nog steeds. Het geestelijk been is nog wel aanwezig en is in feite buiten het lichaam, maar de patiënt kan daar natuurlijk niets aan doen. De Fakir wil dat. Een waarachtig medium dat in verbinding is met een geest van het licht voert uiteindelijk de zuivere witte magie. De zwarte magier staat in verbinding met een duistere geest en voert zijn praktijk teneinde sensatie te beleven of om te vernietigen. De grijze magier speelt vaak om fysische verschijnselen te verkrijgen. De witte magier is in harmonie met de sferen van licht, waardoor de occulte wetten niet worden verstoort. De zwarte magier stoort wel en enigzins ook de grijze magier(zoals een geleerd priester). Geleerd zijn smoort ons gevoel voor spirituele zaken, omdat de geleerde meer in zijn theoriën geloofd. De witte magier practiseert om de lijdende mensheid te helpen of te genezen. Overigens zijn de krachten van ieder hetzelfde. Dat wil zeggen dat een zwarte magier de krachten misbruikt. De grijze magie is magie waarbij krachten worden gebruikt en sommige misbruikt, waarbij gepractiseerd wordt voor het goede. Grijze magie wordt beoefend door iemand die te weinig over de occulte wetten weet of is een geleerde. De Paus weet het ook niet, want deze ‘heilige’ persoon loopt notabene naast de schepping. Hij denkt te kunnen trouwen met God of Christus. Kinderen baren zou voor hem een zonde zijn. Maar juist trouwen en kinderen krijgen is het fundament van het leven en behoort tot Gods plan. Ja, beste lezer al het leven heeft een doel en dat is voortplanten, en daarnaast het vader- en moederschap. Een priester heeft een theologische studie ondergaan. Wie een academische studie heeft ondergaan heeft zoveel kennis vergaard, dat zijn gevoelens worden gesmoord door zijn eigen geleerde gedachten en associaties. Wanneer een geleerde iets wordt ingegeven door een geest van het licht dan gaat een geleerde in de meeste gevallen zelf denken, omdat hij denkt dat het niet mogelijk is, naar aanleiding van zijn bewezen theorieën. Door zijn logica verwerpt hij dan zijn , onbewuste, ingeving. Er is geen enkel bewijs. Toch worden er uitvindingen gedaan door geleerden die soms wel luisteren naar ingevingen van de lichtende zijde van gene zijde. Dit zijn uitvindingen die de mensheid ten goede komen, zoals voor de medische wetenschappen. Maar er worden ook vele uitvindingen gedaan om te gebruiken voor het vernietigen van een volk. Een geleerde die voor dat doel uitvindingen doet loopt het risico om een verbinding aan te gaan met een duistere geest, die hem ingevingen geeft. Ja, ook een duistere geest ‘helpt’de geleerde de meest vernietigende instrumenten te maken voor vernietiging. Geleerden die op aarde voor slechte doelen uitvindingen doet zal aan gene zijde aan de duistere zijde  zijn  werk voortzetten en doorgeven aan de sensitieve geleerde. Er zijn ook geleerden die als het ware in een geestelijk conflict(vaak onbewust) voeren met het goede en het kwade. De geleerde heeft dan zelf de keus te maken wat hij wil. Soms kan, aldus gene zijde, een bijna dood ervaring passend zijn. draagt hij(hogere)liefde in zich en wil hij het goede dan wint het goede van het kwade. Draagt hij geen liefde of te weinig en wil ook nog eens het kwade dan vernietigt hij zichzelf. Dit geldt ook voor leiders van een land. Sommigen zijn niet geleerd, zoals Adolf Hitler. Deze dictator zat in een geestelijk conflict. In eerste instantie had hij verbinding met een geest van het licht en had een geestelijke opdracht, het volk tot eenheid brengen. tijdens de Eerste Wereld oorlog toen hij als soldaat bijna de dood vond kreeg hij hulp van gene zijde, omdat hij zijn  geestelijk taak had te volbrengen. Vlak voor de tweede wereldoorlog wist hij niet hoe het volk tot eenheid te brengen en kon niet tot een beslissing komen. Hij zocht de schuld bij Joden. Hij begon ondertussen anderen dan Ubermensen te haten. Vanaf dat ogenblik begon de duistere kant op hem in te werken. Door zijn haat wierp hij de geest van het licht van zich af en nam de noodlottige beslissing. Vanaf toen stond hij onder invloed van geniën van het kwaad die hem oorlogstuig liet bouwen en de oorlog kon beginnen. Nelson Mandela had dezelfde geestelijke opdracht. Hij heeft zijn opdracht beter begrepen.

 

De mediamieke schrijver Jozef Rulof waarschuwt ook voor collega-mediums, en wel voor de zwarte magie die in de tropen voorkomt. De niet-europese zwarte magie is volgens hem inferieur aan de Europese witte magie. De zwarte magie voert de mens omlaag, en de witte omhoog en vebindt hen met de leiders van het licht die ook omhoog willen, dus trachten god te naderen. Als u na de dood in de sferen van licht aankomt wil dat nog lang niet zeggen dat u er al bent. Er zijn 7 sferen van licht(hemelen). De meeste mensen die het gouden licht in zich dragen(en een beetje geestelijke liefde bezitten) komen aan in de eerste sfeer van het licht. De meeste mensen komen aan in het schemerland, Waar er drie van zijn. Deze behoren ook tot de duistere sferen maar daar zijn de overgegane mensen goed noch kwaad. Dan zijn er nog talloze slechte mensen die na hun overgang in de duistere sferen; het land van haat, demonen sfeer of het dal van smarten, aankomen en daar nog duizenden jaren zullen moeten blijven, maar ook zij zullen eens aan zichzelf gaan werken om de hogere regionen te bereiken, want dat is het doel van God. Het terugkeren tot de oerkracht, God, het leven , het licht het vader- en moederschap, de liefde. Dit alles is God die als het ware de Alziel is van al het leven en zich openbaarde door zich te splitsen. De zwarte magie heeft als aanhangers geesten van de lagere orde, die zich door hen die de wilsconcentratie beheersen laten manipuleren. De zwarte magier manipuleert zo door de lagere geesten niet te laten weten dat zij gemanipuleerd worden en door hun eigen krachten niet te laten weten. Kon de zwarte magier dat niet  dan zou hij worden aangevallen door de lagere geesten, zijn slaven. Dom houden van mensen is zijn strategie. Dit gebeurd ook in de slaven handel. De magier zal niet al te ver gaan in geesten van lagere orde(kunnen ook geesten uit het schemerland zijn die worden verleidt), in die zin dat hij zelf een demonensfeer niet eens aan kan. Zo diep kan geen mens zakken. De geest in de allerlaagste duistere sferen bezit niets meer dan het jakhalzeninstinct, maar ligt daar als een levenloze slak.

 

De boeken van Jozef Rulof zijn geen magische boeken, en zeker geen handleiding voor de magie. Het is een occulte wetenschap. Occultisme heeft niets direct met magie te maken. Occultisme verwijst naar de universele wetten die zijn ontstaan tijdens de schepping. Toen het eerste leven er was, was de schepping volbracht. De wetten zijn onveranderlijk, het is zo als het is. Magie(wit,zwart of grijs) is de (on)mogelijkheid de wetten te omzeilen, om te buigen., teneinde iets te laten gebeuren. Zwarte magie het beoefenen van de lagere kunsten, bijvoorbeeld door vebinding te hebben met een demon, een kunst die nooit straffeloos is, bij elke toverkunst ontvangt de (amateuristische)magier/heks een terugslag, de hogere zwarte magier ontvangt die terugslag pas aan gene zijde. Witte magie probeert de zwarte op te heffen door een even sterke tegengestelde kracht ertegenover te plaatsen. De occulte wetenschap is een metafysische leer van tegengestelde krachten. Er is licht en duisternis, het einde van het leven is het begin van een nieuw leven er is wit en zwart, dood is leven. Er valt nog iets te zeggen over mannen en vrouwen. hoe ongelooflijk u als lezer dit zal vinden, maar de man bezit de scheppende kracht terwijl de vrouw de stuwende kracht bezit. De man is de jager  en de vrouw is de verleider. De vrouw kan de kunst van de man niet evenaren, wat wil zeggen dat zij met haar liefde de stuwende kracht is om de man te laten scheppen. Daarnaast is het zo dat een vrouw dichter bij de natuur, het kind en schepping staat als de man, omdat zij de schepping draagt bij zwangerschap en heeft daarmee(meestal) ook een diepere verbinding met haar kind. Dus de man schept, de vrouw ondergaat dat. Al eerder schreef ik al dat vader-en moederschap fundamenteel is voor het leven, want God die zich splitste is ook vader en Moeder van alles. Dat is ook  een metafysische wet, zoals alle occulte wetten dat zijn. Dood is leven, want als u overgaat gaat uw leven gewoon verder . U legt alleen uw lichaam af. Leven heft dood op. Het opheffen van de duistere krachten kan soms het leven van een witte magier kosten, omdat de duistere geest erg sluw is, zich weet te manifesteren zonder zelf slachtoffer te worden.De waarachtige witte magier sterft liever dan zich over te geven aan het kwaad, heet zelfoffering voor de lijdende mens. Dit is geen zelfmoord. De meeste witte magiers zijn nooit zuiver wit, zoals de meeste mensen is zo`n iemand goed noch slecht en voert eigenlijk zonder te weten de grijze magie, maar zoekt wel het goede. Vaak is zo`n iemand een priester. Een priester weet ook nog weinig van de Occulte wetten af, hoe geleerd hij ook is. Daarnaast staat een belangrijk fundament het weten in de weg. De katoliek geloofd in dat de massa na hun overgang eeuwig in het brandende hellen moet blijven, na het zogenoemde vagevuur te hebben beleefd. Het vagevuur en brandende hellen zijn er niet. Het vuur waar de katoliek over bazelt is het vuur van hartstocht en geweld in de mens zelf. De omgeving van een duistere sfeer is koud en klam. Daarnaast heeft een ieder, goed of slecht, de mogelijkheid om zich op te werken naar hogere sferen. Nee sterker, iedereen moet, dat is een occulte wet. In metafysische termen is het zo dat het einde overgaan is in het begin. De oerkracht splitste zich in biljoenen deeltjes, waaronder wij mensen, met als doel te leren leven, lief hebben etc…om uiteindelijk(als wij God hebben leren kennen, zoals Hij ons geheel kent) terug te keren tot Hem. Wanneer wij dichter bij Hem komen leggen wij tevens onze geest af, we zijn  dan alleen nog ziel. God is alziel, waardoor wij uiteindelijk zullen samensmelten tot één geheel God. En dan…? Ik heb sterk het vermoeden dat als wij terug zijn in het Al, dat het Al zich weer opnieuw zal splitsen en het leven weer van voren af aan begint. Dat laatste is dan wel volgens de metafysische wetten. Want als wij elkaar geheel voor de honderd procent kennen, kennen wij God ook en wat hebben wij dan nog te leren? En omdat Hij onze vader en moeder te gelijk is zijn wij uiteindelijk hetzelfde als Hem.

Maar zover is het nog lang niet. Dus pretendeer niet nu al dat u God bent, of dat wij Goden zijn. Want zoals u nu wel weet is dat een geleerde(priester) nooit de zuiver witte magie kan beoefenen, want hij kent zich zelf niet, de occulte wetten niet en kent daarom ook God niet. Vergelijking: Er is nog nooit een mens in staat geweest een evenwicht te bereiken bij een oorlog. Oorlog zou op te heffen moeten kunnen zijn door een even sterke tegenovgergestelde kracht ertegenover te zetten. U ziet zelf wel dat dat niet mogelijk is, altans wij mensen kunnen het niet, want de mens is op aarde nog onbewust. Te veel zaken kunnen wij niet bevatten. Daarbij wordt een oorlog gevoerd door mensen, ieder heeft een eigen vechtstijl, We zien niet in dat wij ook slecht zijn in de ogen van onze vijand, de ene is sterker als de ander enzzz…Een mens op aarde is nooit onfeilbaar. Wilt u een oorlog opheffen/voorkomen dan zou dat op een manier moeten  zoals een witte magier of geest van het licht dat zou doen. Maar wij luisteren niet. De geest van het licht begint daar niet aan want dan vernietigt hij zichzelf. Hij kan het ook niet meer anders, omdat een geest van licht een geest van liefde is en laat zich niet in met oorlog. De lichtende zijde van gene zijde staat in dat opzicht machteloos. Zoals ik ook al beschreef is het zo dat wij het zijn die fouten maken, wij scheppen onze eigen hel en afstemming. Welnu, maak dan de fouten zelf goed. Zoals ik ook al schreef, God straft niet, nee ook dat doen wij zelf. God gaf ons het eeuwige leven, een eigen wil, omdat God wil dat wij zelf leren en zelf anders leren denken. En wie zegt van zichzelf ik ken je, of ik ken mezelf of ik ben bewust is juist de onbewuste.  Want wat weet u van uw vorige levens? Niets want dat houdt gene zijde in eigen handen. Dat is rechtvaardigheid, want u kunt al deze gebeurtenissen in die duizenden levens niet verwerken. Gene zijde, of stel u zou in verbinding staan met en geest van het licht, geeft u niet meer en ook niet minder dan wat u kan verwerken. Gene zijde komt de mens pas op het laatst tegemoet(moet wel een geestelijke betekenis hebben) op het moment dat die mens het niet meer kan. Dat kunnen zij detecteren. De betekenis daarvan is dat wij eerst zelf moeten leren, tot het uiterste van je zelf gaan. Zomaar iemand helpen heeft pas nut als die hulpvrager er ook iets van leert. En uiteindelijk moet die hulpvrager het zelf doen. En zoals ik nu doe is het een ieder van ons mogelijk om een vergelijking te maken tussen stoffelijke en geestelijke zaken. Want u ziet het, een leerling moet zelf leren, de leerkracht helpt/begeleidt hem alleen maar. Maar niet meer dan mogelijk is voor de leerling. Onder normale omstandigheden slaat een kind geen klas over, of zij moet hoogbegaaft zijn. Je mag en leerling geven wat hij/zij kan verwerken. Dat geldt voor elk mens. Wat ook geldt is dat uw draagkracht bepaald wat u kan dragen en verweken. Wat u zelf al kunt weten is dat u uw vorige levens niet meer kan herinneren, omdat dat te veel draaglast is. Wat voor iedereen belangrijk is dat wij moeten leren leven, liefde geven, het goede zoeken, helpen zonder zelf er beter van te willen worden, wil deel nemen aan de meest fundumentele van het leven:kinderen maken, en hen met liefde opvoeden. Het gaat er niet om of u geloofd, maar om hoe u leeft. Zorg ervoor dat u iets goeds achterlaat voor dat u overgaat. Iets waar mensen mee geholpen zijn. Iets wat betekenis heeft voor de mensheid.