blog placeholder

Jezus belasting ontduik truc

Tot voor enige jaren terug geloofde alle Christenen dat Jezus een persoon was. Uit recent literatuur onderzoek is echter gebleken dat Jezus geen persoon was maar een groep mensen met dezelfde ideeën die zich,  net als kort geleden in het geval van Charlie Ebdo (zie charlie-hebdo-en-hoe-heilig-is-de-vrijheid-van-meningsuiting) zich allemaal Jezus noemden. Hierdoor is het beeld ontstaan dat Jezus heel veel wonderen heeft verricht. Al deze wonderen werden echter niet door één persoon verricht maar door allerlei verschillende personen die gebruik maakten van de naam Jezus. Uit praktische overwegingen gaven ze na het verrichten van een wonder als naam jezus op zodat hun echte naam niet bekend werd bij de machthebbers zodat ze geen belasting hoefden te betalen over de, meestal genereuze, beloningen die ze meestal uit dankbaarheid kregen.

Waarom werd Jezus steeds populairder:
De belasting ontduik truc werd na verloop van tijd steeds bekender en steeds meer vrije jongens gingen er gebruik van maken. De naam Jezus werd hierdoor steeds bekender bij het volk. In eerste instantie waren het alleen kundige geneesheren die mensen, op een in hun ogen wonderbaarlijke wijze, genazen die, als ze naar hun naam gevraagd werd, de naam Jezus opgaven maar na verloop van tijd gaven steeds meer dienstverleners die de belasting wilden ontduiken als naam Jezus op. Daardoor werden er steeds meer wonderen en andere dingen toegeschreven aan Jezus en groeide zijn populariteit met de dag.

Waarom wilde de machthebbers Jezus dood hebben:
De Jezus belasting ontduik truc werkte jarenlang heel goed. Dit kwam doordat Jezus niet echt bestond en dus niet voorkwam in de administratie van de machthebbers. Na verloop van tijd begon de naam Jezus echter ook bij de machthebbers bekend te worden en gingen ze op onderzoek uit. Ze kwamen er na een langdurig onderzoek achter dat de figuur Jezus hen heel veel belasting inkomsten door de neus boorde. Omdat de onderdrukte bevolking er echter geen enkel belang bij had de machthebbers te helpen konden de machthebbers niemand aanwijzen als de echte Jezus. Het feit dat de figuur Jezus hen enorm veel belasting inkomsten kostte frustreerde hen enorm dus besloten ze dat de figuur Jezus uit de weg geruimd moest worden.

Hoe konden de machthebbers Jezus doden:
Het grootste probleem voor de machthebbers was dat Jezus geen echte persoon was en ze hem dus ook niet konden liquideren. Daarom bedachten ze een plan om een echte Jezus te creëren die ze als publieke zondebok konden aanwijzen en voor de ogen van het volk uit de weg zouden ruimen om voor eens en voor altijd van de Jezus belasting ontduik truc af te zijn. Ze riepen iedereen in hun rijk op om zich in hun geboortestad te registreren en maakten misbruik van de wanhopige situatie van een vrouw die van een buitenechtelijk kind moest bevallen door haar man om te kopen en hem er toe te bewegen hun kind Jezus te noemen. Wat haar man toen nog niet wist was dat hij hiermee het doodvonnis van het pasgeboren jongetje had bezegeld. De machthebbers hadden echter wat ze hebben wilden, ze hadden de persoon Jezus die ze nodig hadden om te doden. Ze lieten hem opgroeien en hij werd door zijn naam Jezus mateloos populair. Toen iedereen Jezus van naam en gezicht kon hebben ze hem, ondanks dat hij nooit iets had misdaan, publiekelijk om het leven gebracht.

Hoe kon Jezus verrijzen na de dood?
De machthebbers dachten dat ze door de publieke executie van Jezus voorgoed van de Jezus belasting ontduik truc af zouden zijn. Dit was echter niet het geval. Al na drie dagen ging het gerucht dat de grafkelder van Jezus leeg was en al gauw doken er overal weer mensen op die na het verlenen van een dienst als naam Jezus opgaven. Omdat de machthebbers vergeten waren het lijk van hun gedode Jezus te balsemen en achter slot en grendel te bewaren konden zij niet bewijzen dat Jezus niet bestond en kon de Jezus belasting ontduik truc gewoon weer gebruikt worden.