blog placeholder

In de middeleeuwen (4de – 5e eeuw N.C.) was de levensverwachting van pasgeborene door de hoge kindersterfte minder dan 30 jaar. Voor de kinderen die de volwassen leeftijd wel bereikten was de leeftijdsverwachting voor vrouwen ongeveer 35 jaar en die voor mannen 45 jaar. Tegenwoordig ligt de levensverwachting van pasgeborene ondanks een kindersterfte van 1% rond de 80 jaar. Voor de kinderen die de volwassen leeftijd wel bereiken is de leeftijdsverwachting voor vrouwen 82,8 jaar en die voor mannen 79,1 jaar.

Toekomstige levensverwachting:
De gemiddelde levensverwachting is in de 1700 jaar van de middeleeuwen (4de – 5e eeuw N.C.) tot 2010 toegenomen met ongeveer 40 jaar. Als je de grafiek van de levensverwachting van de 1950 – 2010 doortrekt naar 2070 neemt de leeftijd allen in de komende 20 jaar al met 10 jaar toe. Binnen een paar eeuwen zal de gemiddelde levensverwachting dus rond de 200 jaar liggen.

Wanneer sterven we alleen nog maar door euthanasie?
Ik heb deze week het indringende boek “Wall of Days” van Alastair Bruce gelezen (ISBN 9781846688003). In dit boek beschrijft hij een wereld waarin de zeeën zo hoog zijn gestegen en het klimaat zo is veranderd dat er een jarenlange oorlog wordt gevoerd tussen twee op één continent overgebleven volken om de schaarse grondstoffen, water en landbouwgronden. Als er aan weerszijden zoveel doden zijn gevallen dat er voor beide volken precies genoeg grondstoffen, water en landbouwgronden zijn om van te leven sluiten ze vrede onder de voorwaarde dat ze allebei nooit meer op elkaars grondgebied mogen komen. De hoofpersoon in het boek blijkt de leider te zijn geweest van één van deze twee volken die verbannen is naar een onbewoond eiland. In de loop van het verhaal blijkt dat hij verbannen is omdat hij tijdens zijn leiderschap een programma heeft opgesteld dat regelde welke mensen machten blijven leven en welke mensen moesten sterven om er voor te zorgen dat er precies genoeg grondstoffen, water en landbouwgronden beschikbaar bleven  voor het volk. Hij kreeg de meerderheid van zijn volk achter zijn plan en vanaf dat moment stierven de mensen in het land alleen nog maar door euthanasie.

Kan een systeem werken waarbij mensen alleen nog maar sterven door euthanasie?
Het door de hoofpersoon van het boek bedachte programma waarbij iedereen die te oud of te ziek is volgens de door de meerderheid van het volk aangenomen criteria door euthanasie om het leven wordt gebracht zorgde er inderdaad voor dat er  precies genoeg grondstoffen, water en landbouwgronden beschikbaar bleven voor het volk. Toch keerde het volk zich, omdat hij de eindverantwoordelijke was die besliste of iemand die te oud of te ziek was gedood werd of niet, na ongeveer twaalf jaar tegen hem. Het bleek dat het systeem na 997 euthanasie gevallen voor de bevolking niet meer te verdragen was en hij werd, als verantwoordelijke,  verbannen naar een onbewoond eiland. Op dit eiland blijkt uiteindelijk dat hij ook zelf niet meer kan leven met de schuld van de 997 rechtmatige euthanasie gevallen.