blog placeholder

Arnoud van Doorn pvv

Ik zat laatst televisie te kijken en zag daar een Nederlandse man die zich bekeerd had tot de Islam. Het was een man met een behoorlijke algemene ontwikkeling en ik vroeg me af waarom zo iemand zich bekeerd tot de Islam. Toen in de loop van het interview bleek dat hij vlak voor zijn bekering nog lid was van de PVV werd ik nog nieuwsgieriger. Ik ging dus op zoek naar de reden waarom een ontwikkelde, van oorsprong Christelijke Nederlander zich bekeerd tot de Islam.

Wat is een ontwikkeld persoon?
Om mijn vraag “Waarom wordt een ontwikkeld persoon Moslim? “ te kunnen beantwoorden moet ik eerst de term “ontwikkeld persoon” objectief definiëren. Ik ga daarom op zoek naar het antwoord op de vraag “wat is een ontwikkeld persoon?” Als eerste resultaat staat “ontwikkeld persoon” bij één van de definities van het woord “intellectueel”. Als omschrijving van een intellectueel iemand vind ik; “een intellectueel is iemand met wetenschappelijke interesses en een brede algemene ontwikkeling. We zijn nu klaar om de vraag te beantwoorden: “Wie is een goed ontwikkeld persoon?” Een ontwikkeld persoon is iemand die een proces van leren heeft ondergaan dat resulteert in een beter mentaal vermogen om effectief te functioneren en bekende en nieuwe situaties in de persoonlijke en het intellectuele leven te ondergaan. Om effectief te kunnen functioneren in dergelijke situaties, moet men daarvoor het volgende verwerven: (a) algemene informatie (kennis), (2)algemene denkvaardigheden betrokken bij kennisopbouw en kennis bekritiseren, (3) algemene taalvaardigheid die nodig is voor heldere, nauwkeurige en effectieve communicatie voor epistemische doeleinden, (4) het vermogen tot zelfstandig leren met betrekking tot (1) – (3), inclusief het vermogen om deel te nemen in rationele manieren van onderzoek, en vooral, de mind set die (1) en (4) faciliteert. Dat zijn de ingrediënten van “een ontwikkeld persoon “.

Arnoud van Doorn moslim

Waarom wordt een ontwikkeld persoon Moslim?
Hoe meer een persoon zich ontwikkeld hoe meer hij er achter komt dat hij eigenlijk niets weet. Om dit te kunnen begrijpen verwijs ik naar de geleerden van een eeuw geleden die dachten dat ze heel wat wisten maar waarvan we nu weten dat ze eigenlijk door onwetendheid nog hele primitieve verklaringen hadden voor heel veel dingen. Dit is ook nu het geval. Ondanks dat een ontwikkeld persoon heel veel weet kan hij nog steeds geen antwoord geven op de enige vraag die er toe doet “waarom zijn wij op aarde”. En uiteindelijk komt hij op een punt dat hij moet kiezen, gek worden omdat hij weet dat hij het antwoord op deze vraag nooit zal krijgen of zeggen “Er is geen god dan Allah en Mohammed is Zijn profeet” en wij zijn op aarde om Allah te dienen.