blog placeholder

Wat maakt het leven zo leuk

Alle dieren hebben een natuurlijke drang tot overleven maar het is moeilijk vast te stellen of ze het leven ook leuk vinden. Mensen hebben ook deze natuurlijke drang tot overleven maar mensen willen naast dingen doen om te overleven ook graag leuke dingen doen en beleven. Het verschil met de dieren is zelfs zo groot dat voor de moderne mens het niet meer hebben van een leuk leven een geaccepteerde reden is om het leven te beëindigen.

Wat is leuk:
Om dieper in te kunnen gaan op wat het leven zo leuk maakt zal ik eerst de betekenis van het woord leuk vast moeten stellen. Het woord leuk stamt af van het oud Germaanse woord “lük” dat lauw of half warm betekend. In de loop van de tijd veranderde de betekenis van het woord leuk en in de 19de eeuw was de algemeen gangbare betekenis van het woord leuk kalm of bedaard. Op het internet vind ik nu de volgende omschrijvingen van het hedendaagse begrip leuk. Leuk wordt tegenwoordig omschreven als prettig, plezierig, iets positief waarderen, grappig en iets of iemand aangenaam vinden.

Wat maakt het leven zo leuk?
Om vast te stellen wat het hedendaagse leven leuk maakt moet ik vaststellen wat de mens prettig, plezierig, positief, grappig of aangenaam vindt.

Wat vind de mens prettig?
Als je op Google de zoekterm “Wat vind de mens prettig” intikt krijg je als eerste twee resultaten een artikel over wat de islam vindt van het recht op plezier bij seksueel contact en een artikel over de door mannen meest gemaakte fouten bij seks met vrouwen. Uit deze twee resultaten blijkt dat de  eerste gedachte die bij de meeste mensen opkomt bij het begrip prettig van seksuele aard is. Hierbij wordt onder seks niet alleen de penetratie verstaan maar alle vormen van aangenaam lichamelijk contact. Het begrip prettig is dus gerelateerd aan een aangenaam fysiek gevoel dat ontstaat bij iedere vorm van teder huid op huid contact.

Wat vind de mens plezierig?
Bij de zoekterm “Wat vind de mens plezierig” zijn de eerste twee zoekresultaten erotiek gerelateerd maar de daar op volgende zoekresultaten gaan over zaken die invloed hebben op je geestelijke gesteldheid. Het begrip plezierig duidt dus zowel op een aangenaam fysiek gevoel als een aangenaam mentaal gevoel.

Wat ervaart de mens als positief?
Bij de zoekterm  “Wat ervaart de mens als positief” refereren alle zoekresultaten aan aangename gedachten. Het begrip positief duidt dus alleen op een aangenaam mentaal gevoel.

Wat vind de mens grappig?
Onder het begrip grappig valt alles waar de mens om lachen moet. Alle dingen die de mens aan het lachen maken zijn, op kriebelen na, van mentale aard.

Wat vind de mens aangenaam?
Bij de zoekterm  “Wat ervaart de mens als aangenaam” refereren alle zoekresultaten aan prettige, plezierige, positieve gedachten. Het begrip aangenaam duidt dus alleen op een prettig, plezierig, positief mentaal gevoel.