blog placeholder

Hoe wordt je gelukkig en hoe belangrijk is geluk

Pratend over de voordelen van geluk duik ik er in dit artikel echt heel diep in. In antwoord op de vraag waarom we geluk zouden moeten bestuderen moet je weten dat het interessant is. Toen ik een jonge wetenschapper was wijdde ik mij in de eerste delen van mijn studie aan heel veel negatieve emoties zoals angst, woede, schaamte en depressie en kinderen die als gevolg van één of meer van deze zaken niet meekwamen op school en ik vond dat belangrijke onderwerpen. Toen ik voor het eerst hoorde van de studie van geluk dacht ik dat het een soort luxe of privilege was of iets wat niet overtuigend belangrijk is. Maar tegenwoordig hebben we definitief bewijs dat het werkelijk nodig is om wetenschappelijk te bestuderen wat geluk is we hebben dit soort classificering nodig. Wat ik ga doen is dat ik je een overzicht van verschillende op wetenschap gebaseerde antwoorden op de vraag waarom we geluk moeten bestuderen ga proberen te geven. Ik wil hiermee een artikel schrijven wat je aanzet tot anders denken over geluk. De samenvatting van het verhaal is dat als we geluk cultiveren de voordelen veelomvattend zijn. We hebben meer zin om een langer leven te lijden, om een gezonder lichaam te hebben, om creatiever te zijn, om stevigere relaties te hebben en zelfs, zoals we aan het eind zullen zien, om gezondere culturen en gemeenschappen te hebben. Dat zijn de overtuigende antwoorden op de vraag waarom we geluk moete bestuderen. Ik zal eerst langs een aantal illustratieve bevindingen lopen alleen om het punt te maken waarom deze wetenschap zo belangrijk is.

Het eerste stuk informatie uit de studies naar geluk is dat met een hogere levensverwachting voortvloeiend uit geluk men ook werkelijk langer leeft. Een voorbeeld hiervan is de studie die de dagboeken van 20 tot 40 jaar oude nonnen, ten tijde dat die in het klooster gingen, in kaart brengt. Uit deze studie blijkt dat de nonnen die bij hun aantreden schrijven dat ze gelukkig zijn leter inderdaad minder geneigd waren in hun zeventiger en tachtiger jaren te overlijden dan de nonnen die dat niet in hun dagboek hadden geschreven. Zo zijn er ook studies waaruit blijkt dat studenten die melden dat ze al vroeg in het leven gelukkig waren, net als de gelukkige nonnen, ook een hogere levensverwachting hebben.

Uit recent onderzoek is gebleken dat de schatting is dat als je je geluksgevoel gedurende je hele leven een 8 tot 9 geeft dat je levensverwachting ongeveer 5 tot 7 jaar toeneemt. Als je later in je leven ook nog af en toe een geluks-boost beleeft wordt geschat dat dit nog eens 20 maanden aan je levensverwachting toevoegt.

We beginnen te begrijpen dat geluk belangrijk is om dat het je langer laat leven. Als je verder leest in dit, en hier opvolgende, artikel (en) zal ook jij gaan begrijpen hoe dit komt en welke neuropsychologische veranderingen geluk teweegbrengt. Zelfs als je kijkt naar de dwarsdoorsnede van gegevens en enquêtegegevens zie je dat onze fysieke gezondheid beter is met geluk. Als ik op dit moment meer geluk beleef in mijn leven heb ik minder last van chronische pijn, minder kans op diabetes, minder kans op een infarct, minder kans op een fataal ongeluk, meer kans om kanker te overleven, een betere bloeddruk en mijn immuunsysteem functioneert beter.

Als zelfs uit een elementaire dwarsdoorsnede van de onderzoek data al blijkt dat geluk bepaalde gezondheidsvoordelen teweegbrengt dan zal dit voor sociale gezondheid zeker ook gelden. Vanaf hier, en er zal nog heel veel relevante data volgen, met geluk, een groter gevoel van welbevinden, een rijker repertoire aan positieve gevoelens en als ik me zo gelukkig voel als een kind doe ik het beter met mijn collega’s, heb ik meer vrienden, word ik als warm, intelligent en minder egoïstisch beoordeelt en heb ik meer kans om hulp en vertrouwen te ontvangen van andere mensen, dus er volgen veel directe sociale voordelen uit als je je iedere dag blij en tevreden voelt. Ook zien we wat voor effect het heeft op relaties met partner onderling, met kinderen, met langdurige vriendschappen. Ook hier blijkt dat een juiste balans van positieve gevoelens veel voordelen brengt bij relaties, de kans op scheidingen vermindert, een groter gevoel van liefde geeft en een gevoel van voldoening in een huwelijk. Al met al zorgt geluk voor veel voordelen met betrekking tot relaties.

Uit tientallen studies blijkt ook dat geluk en positieve emoties die zijn verweven met geluk mensen in feite meer creatief en innovatief maakt op het werk. Ik hou van deze literatuur, want vaak als je mensen vraagt om een beeld op te roepen van een creatieve genie of vernieuwer zullen ze stereotiep denken aan mensen in een staat van het lijden, frustratie, of angst maar het blijkt dat dit het tegenovergestelde is van de waarheid. Wetenschappelijk is vastgesteld dat wanneer iemand zich  in een staat van positieve emotie bevindt en hij zich dankbaar geamuseerd en gelukkig voelt hij creatiever en rigoureuzer is. Dit blijkt ook uit tientallen andere onderzoeken waarin men mensen, nadat men ze naar grappige videoclips liet kijken of ze iets lekkers gaf, naar een oplossing vroeg voor een probleem. Hieruit blijkt dat geluk leidt tot een boost van creativiteit.

Tot slot denk ik dat we een nog bredere vraag kunnen stellen namelijk wat heeft geluk voor invloed op onze cultuur? Steeds meer onderzoeken lijken te bewijzen dat geluk er echt toe doet op cultureel niveau. Dit wordt momenteel waargenomen in landen als Denemarken, Noorwegen, Nederland veel Midden-Amerikaanse culturen en Mexico. Die culturen doen het in veel verschillende opzichten goed op het gebied van duurzaamheid, maatschappelijk welzijn en hoe goed hun kinderen het doen. de betreffende regeringen hebben echt het uitgangspunt om goed te doen. Dus zelfs op cultureel niveau blijkt dat geluk van belang is voor de staat van een natie.