blog placeholder

Niemand weet wat de toekomst ons brengen zal. Tenminste, dat is de algemene opvatting van de meeste mensen in deze tijd. Toch is dit niet helemaal waar, er zijn namelijk wel manieren waarop je van te voren kunt weten wat jouw toekomst brengen zal. En aangezien dit ook voor ieder ander mens geldt is een deel van onze toekomst wel te voorspellen.

De toekomst:
Zoals altijd ben ik eerst op zoek gegaan naar een goede definitie van het begrip toekomst. Wikipedia omschrijft het begrip toekomst als de tijd die na het huidige moment komt. Absoluut gezien klopt deze definitie maar in het algemeen taalgebruik wordt er met de toekomst toch iets anders bedoeld. In het algemeen taalgebruik wordt met het begrip toekomst een moment bedoeld dat iets verder in de tijd ligt. Voor mijn gevoel is de toekomst de tijd die ik over een paar jaar ga meemaken.

Determinisme:
De opvatting die er van uit gaat dat de toekomst vastligt noemen we determinisme. Bij het determinisme gaat men er van uit dat alles volgens bepaalde natuurwetten verloopt en er dus maar één mogelijk gevolg is van iedere gebeurtenis.

Probabilisme:
Het probabilisme is de leer van de waarschijnlijkheid. Bij het probabilisme gaat men er van uit dat de toekomst niet vast ligt maar alleen waarschijnlijk is. Volgens het probabilisme verloopt alles ook volgens bepaalde natuurwetten maar zijn er meestal meer dan één mogelijk gevolg van iedere gebeurtenis en staat de toekomst dus niet vast.

Hoe kun je je eigen toekomst bepalen?
Er zijn tal van manieren waarmee je, al dan niet met de hulp van andere mensen, je toekomst kunt bepalen. Je invloed op je toekomst begint op moment dat je je bewust wordt dat je een toekomst hebt. Dit moment verschilt van persoon tot persoon maar manifesteert zich het sterkst als je in de puberteit belandt. In de puberteit zitten de meeste kinderen op het voortgezet onderwijs. Juist daar wordt tegenwoordig een groot deel van je toekomst bepaald. Als je namelijk daar maar wat aan rommelt zorg je er voor dat je een heel andere toekomst krijgt dan als je je het besef hebt dat je je best moet doen en als het nodig is hulp moet vragen aan de leraren of je ouders.

Kun je ook op latere leeftijd je eigen toekomst bepalen?
De beste tijd om je eigen toekomst te bepalen is je jeugd. Zolang je namelijk geen vaste relatie hebt en geen kinderen hebt kun je iedere dag besluiten om iets totaal anders te gaan doen. Hoe ouder je echter wordt hoe moeilijker het wordt om de steeds kortere toekomst die voor je ligt nog te veranderen. Zolang je lichamelijk nog tot alles in staat bent kun je nog wel iedere dag besluiten om iets totaal anders te gaan doen maar dit gaat dan vaak ten koste van je relatie en het welzijn van je kinderen. Vanaf het moment dat je lichamelijke capaciteiten afnemen wordt switchen heel moeilijk en op het moment dat je afhankelijk wordt van anderen ligt je toekomst vast.