blog placeholder

Er zijn grote verschillen tussen Moslims, Joden en Christenen op deze aarde. Één ding hebben ze echter met elkaar gemeen, in al deze religies gaat men ervan uit dat god de mens heeft geschapen.
Al deze religies zitten er echter naast. God heeft de mens niet geschapen maar de mens heeft god geschapen. 

schepper is mens

Voor dat er mensen waren op deze aarde bestond god niet. De natuur ontwikkelde zich op basis van puur toeval. Uit de ontelbare verschillende mogelijke combinaties van iets en niets in het universum ontstond bij toeval onze zon en onze aarde.

Op onze aarde ontwikkelde zich door puur toeval leven en door voortdurende mutaties van de levende organismen paste dit leven zich voortdurend aan, aan de omgeving.

schepper is mens

Tot na miljarden jaren door dit toeval eindelijk de mens ontstond.

Het duurde nog duizenden jaren voordat de mens zich zover ontwikkeld had dat hij zich bewust werd van zijn eigen bestaan. De mens besefte toen wel dat hij bestond maar had geen idee waar hij vandaan kwam en waarom hij op aarde was.

Om hem heen gebeurde ook allerlei dingen waar de mens nog absoluut geen verklaring voor kon geven. Toch was de mens zover ontwikkeld dat ze zelf hun bestaan steeds meer begonnen te beseffen.

schepper is mens

Omdat de mens nog geen benul had van natuurkundige en scheikundige processen zochten ze naar andere manieren om het leven te verklaren. En toen schiepen de mensen god naar hun evenbeeld en zij zagen dat het goed was.

Met God konden zij alles verklaren. Alles was gemaakt door god. En alles gebeurde omdat god dat wou. Op den duur vergaten de mensen dat ze zelf god geschapen hadden en begonnen te geloven in hen eigen bedenksel. Ze bedachten er steeds meer bij en schreven dat op in dikke boeken.

schepper is mens

Zo ontstonden o.a. de Bijbel, de Koran en de Tora.

Op deze bedenksel werden hele religies gebaseerd die zelfs hun wetten baseerden op deze bedenksels. Doordat de mens zich steeds meer ontwikkeld heeft weten steeds meer mensen dat alle teksten in de Bijbel, de Koran en de Tora bedacht zijn door mensen.

Toch zijn er nog miljarden mensen die blijven geloven in deze bedenksels. Al deze mensen moeten nog bekeerd worden. De beste manier om dit te bereiken is door scholing.

schepper is mens

Ik heb bovenstaand artikel bedacht en opgeschreven, wat geschreven staat wordt door bijna alle mensen voor waarheid aangenomen dat bewijst het verleden en het heden.

schepper is mens

Om praktische redenen is dit artikel heel beknopt geschreven. De bedoeling van dit artikel is om mensen aan het denken te zetten en ze te laten beseffen dat ze zelf moeten bedenken wat de waarheid is. Niemand anders dan jijzelf weet namelijk beter dan jij wat de waarheid is. Daarom is ook niemand anders meer dan jij. Je baas, de koning, de paus, een minister en noem maar op, niemand weet ook maar meer dan een heel klein deel van de waarheid. Niemand heeft daarom ook het recht om jou te vertellen wat je moet doen en hoe je moet leven. Voel je dus nooit minder dan een ander en doe dingen alleen als je zelf vind dat het nodig is en goed is.