blog placeholder

De structuur van je levensstijl, je manier van leven en de rol van dromen hierin.

Iedere persoonlijke stijl van leven brengt doelen, strategieën en methoden voor het bereiken van het doel of persoonlijke doeleinden met zich mee. De dominante mentale processen voor het functioneren van een levensstijl zijn tendentieus geselecteerde criteria die van belang zijn voor de relevantie van de subjectieve perceptie van de beleving en de ervaring van de volgens deze levensstijl levende persoon. Symbolische activiteiten zijn een soort lessen waarmee je om leert te gaan met  huidige problemen en deze leiden tot een levensstijl.

Creatieve operationeel concept cognitieve leefomgeving:
De levensstijl wordt geleid door het compenserende doel van de superioriteit die in de individuele persoonlijkheid stijl dringt, zijn pathologie en zijn symbolische activiteit. De bijbehorende symptomen en een groot deel van de dromen zijn creatief georganiseerd om die doelen te bereiken. Ze vormen een soort processen tussen hen namelijk;  Vermijden van de verwachte moeilijkheden, zorg en voeden van de symptomen en overgevoeligheid voor de kleine dingen.

Het gemeenschapsgevoel:
Het ongemeen schappelijke sentiment weerspiegelt de humanistische weergave van Adler. De belangrijkste belemmering van het gevoel van gemeenschap is de levensstijl, de zoektocht naar persoonlijke interesse, superioriteit over anderen, het privé-belang zonder de ander. De levensstijl is de promotor van mentale en emotionele stoornis.

De rol van dromen:
De droom weerspiegelt dezelfde stijl van het bewuste leven, maar wordt in zijn aspecten niet begrepen. Dit onderwerp is een continuüm waarvan van sommige aspecten meer kennis is dan van andere. Emotie gerelateerde dromen zijn een cruciaal element om de betekenis te ontcijferen. Het cruciale element van dromen is om gevoelens die die levensstijl verbeteren te  creëren. Het doel van alle dromen zijn pogingen om belangrijke kwesties voor de dromer te beheersen.

In de droom suggereert de levensstijl het gevoel van gemeenschap bewuste rede zodat de dromer  een soort van “zelfbedrog” ervaart door middel van verschillende processen zoals; tendentieuze selectie van beelden, selectie van de symbolische en metaforische processen, transformatie van het echte leven problemen in metaforen

Bij de individuele psychologie en psychoanalyse zijn de opvattingen over bovenstaande dromen; het is een poging om dit probleem op te lossen, dromen die gaan over zelfbedrog worden niet begrepen door de dromer met zijn logische en rationele gevoel van doel en levensstijl, creëer een sfeer die bevorderlijk is voor een andere levensstijl met een gevoel van gemeenschapszin, dromen zijn  gebaseerd op processen die worden beheerst door de levensstijl.

Een methode voor het interpreteren van dromen:
De methode van de droominterpretatie is gebaseerd op de volgende grondslagen; de therapeut moet eerst de levensstijl van de dromer in kwestie weten door de geschiedenis en interviews met de dromer, de droom is altijd een poging om een ​​probleem op te lossen en is een test voor de toekomst van de dromer, we moeten bijzondere betekenis geven aan de gevoelens die de droom na meerdere dagen kan doen ontwaken in plaats van de specifieke inhoud, de therapeut vraagt ​​de dromer om vrij te associëren over zijn droom en besteedt bijzondere aandacht aan de gevoelens die zich voordoen, de 2 enige interventies van de therapeut in de droom zijn gericht op de oprichting van twee centrale vragen, probeer om de doelstellingen van de dromer uitgedrukt in de droom op te sporen, probeer de methoden en strategieën voor de realisatie te identificeren, de therapeut en de dromer moeten nadenken over wat er is gebeurd en moeten hiermee een relatie van levenshouding creëren.

Een methode van droomanalyse genaamd Karakterisering en Thematiek van dromen:
Typeringen verwijzen meestal naar het zelfbeeld van de dromer, de hetero verbeelding, de cosmo verbeelding en de perceptie van het leven. De te volgen  stappen zouden dan zijn; het verhaal van de slaap, de dromer identificeert enthousiast  geanimeerde objecten van zij droom, de therapeut vraagt ​​de dromer zijn gevoel te beschrijven van objecten in zijn droom, de therapeut voldoet aan de karakteriseringen in het zelfbeeld, de hetero verbeelding, de cosmo verbeelding en de perceptie van het leven met betrekking tot leefstijl, zoals in de klassieke methode emoties informatie over de betekenis of het doel van de slaap.

Van haar kant vereist de bredere methode thematisering van dromen in typen en een stap. De stappen zijn; het verhaal van de slaap, de dromer identificeert de levende en levenloze voorwerpen van zijn droom, de therapeut vraagt ​​de dromer droom objecten te identificeren en de therapeut vraagt ​​waarom andere voorwerpen van het leven van de dromer onderdeel zijn van deze karakteriseringen.