blog placeholder

Iedereen die dit leest weet wat het leven is. De dood is echter voor iedereen iets onbegrijpelijks. Toch is het goed om af en toe over het fenomeen dood na te denken want de dood hoort nu eenmaal bij het leven.

Leven en dood

Leven:

In mijn eerdere artikel over leven na de dood gaf ik al de defenitie die op Wikipedia staat voor leven: “Leven is een open fysico-chemisch systeem dat door middel van uitwisseling van energie en materie met de omgeving en door een inwendig metabolisme in staat is om zich in stand te houden, te groeien, zich voort te planten en zich aan te passen aan veranderingen in de omgeving, zowel op korte (fysiologische en morfologische adaptatie) als op lange termijn”. Dit definieert dus het fysieke gedeelte van het leven. In dit artikel bedoel ik echter met leven het geheel van gebeurtenissen, waarnemingen en gedachten die ik gedurende mijn fysieke aanwezigheid op aarde heb.

Leven en dood

Dood:
De dood lijkt heel makkelijk te omschrijven maar bij nadere beschouwing ligt het toch complexer als dat het in eerste instantie lijkt. De geneeskunde onderscheidt namelijk tegenwoordig drie verschillende definities voor de dood namelijk; hersendood, klinisch dood en biologisch dood. Van hersendood is sprake als de vitale hersenfuncties en dus het bewustzijn zijn uitgeschakeld maar de pompfunctie en circulatie van het bloed, al dan niet kunstmatig, blijft bestaan. Van klinisch dood is sprake als de ademhaling, het bewustzijn en de bloedsomloop afwezig zijn maar de persoon door reanimatie weer tot leven kan worden gewekt. De klinische dood kan niet langer duren dan maximaal zo’n 6 minuten. Van biologisch dood is sprake als ademhaling, bewustzijn en circulatie definitief afwezig. In dit artikel bedoel ik verder met het woord dood, biologisch dood.

Leven en dood

Hiernamaals:
Met het hiernamaals bedoel ik in dit artikel de tijd na de dood.

Leven en dood

Drieëenheid:
Het leven, de dood en het hiernamaals zijn in feite terug te leiden tot één begrip namelijk het leven. Zowel de dood al het hiernamaals zijn namelijk zaken die niet als op zich staande begrippen zijn te definiëren. De dood is namelijk het moment dat het leven ophoudt en het hiernamaals is de tijd die volgt na het leven. Zowel de dood als het hiernamaals bestaan dus feitelijk niet voor degene die het betreft dus je kunt je eigen dood en je eigen hiernamaals niet bewust meemaken. Toch hebben de dood en het hiernamaals een grote invloed op ons leven.

Leven en dood

Bewustzijn:
De dood en het hiernamaals zijn dus geen tastbare zaken maar bewustheden. Ze bestaan alleen voor mensen waarbij de hersenen dusdanig ontwikkeld zijn dat ze een voldoende groot bewustzijn ontwikkeld hebben om zich een voorstelling te kunnen maken van dood en het hiernamaals. Voor kinderen en geestelijk beperkten bestaan de dood en het hiernamaals dus net als voor dieren helemaal niet.

Leven en dood

Het hiernamaals is nu:
Het hiernamaals bestaat dus alleen als je je er nu van bewust bent. Hierbij zij er twee mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is dat je er niets bij kunt voorstellen dus is het hiernamaals voor jou niets. De tweede mogelijkheid is dat je je er een voorstelling van kunt maken, dan is het hiernamaals dat wat jij je er bij voorstelt. In beide gevallen blijft het hiernamaals dus de voorstelling die je er nu van hebt in je bewustzijn. Het hiernamaals bestaat dus alleen maar in het nu. Dit lijkt op het eerste gezicht onmogelijk maar toch klopt het. Het nu is namelijk het enige wat bestaat. Zowel het verleden als de toekomst bestaan namelijk alleen in je bewustzijn. Hieruit volgt dat je als je in staat bent om je bewust je hiernamaals voor te kunnen stellen, je je hiernamaals nu als werkelijkheid beleefd. Hierbij bepaald de mate waarin je je een voorstelling kunt maken van de oneindigheid of je eigen hiernamaals of je geest voor altijd blijft voortbestaan.

Conclusie:
Zowel het leven, de dood als het hiernamaals zijn bewustheden van het nu. De mate van je bewustzijnsontwikkeling bepaalt hierbij of je je bewust bent van je leven, je dood en je hiernamaals. Net zoals de dood voor kinderen, geestelijk beperkten en dieren niet bestaat, bestaat het hiernamaals niet voor degenen waarvan hun geestelijke bewustzijn nog niet ver genoeg is ontwikkeld. Om je hiernamaals dus te bereiken moet je je bewustzijn in het nu ver genoeg ontwikkelen.