blog placeholder

Op Facebook circuleert een bericht met de tekst “OMG Bekijk de zelfmoord van dit meisje voor cam” s3amazonaws.com “Ik daag je uit om deze video te bekijken meer dan 10 seconden. Ik heb deze video niet bekeken omdat ik niet de behoefte heb om een video te zien waarop een meisje zich van het leven beroofd. Ik ben echter wel geïnteresseerd in het waarom. Waarom neemt iemand zijn zelfmoord op? Ik denk dat degene die op deze manier zijn zelfmoord wereldkundig maakt heel lang en heel ernstig gepest is en daar nergens mee terecht kon. Een zelfmoordvideo is in de ogen van de maker uiteindelijk een manier om de wereld er bewust van te maken dat er overal hulp personen en  instanties moeten komen voor mensen die gepest worden.

zelfmoord video

Pesten:
Onder pesten verstaan we het gedrag waarbij een persoon tijdens gedurende een langere periode steeds weer, door één persoon of door een groep personen, fysiek of mentaal onheus bejegend wordt. Pesten is van alle tijden en begint al op de kleuterschool. Pesten begint meestal klein met bijvoorbeeld woordgrapjes en plagerige aanrakingen. Of het pesten daarna doorgaat en grotere vormen aanneemt is afhankelijk van de manier waar de belaagde persoon erop reageert. Door de  verkeerde reactie op deze woordgrapjes en plagerige aanrakingen, zoals huilen of wegvluchten, neemt het pesten meestal bij de emotioneel en/of lichamelijk minder sterk ontwikkelde personen daarna toe.

Cyberpesten:
Sinds de opkomst van de (zogenaamde) social media is er een nieuwe vorm van pesten ontstaan. Dit online pesten via MSN, Twitter, Facebook enzovoorts wordt cyberpesten genoemd. Het zogenaamde Cyberpesten neemt de laatste jaren steeds grotere vormen aan. De potentiële slachtoffers van pesten op het internet zijn vooral de emotioneel minder sterk ontwikkelde personen. Cyberpesten komt nauwelijks voor bij lichamelijk minder sterk ontwikkelde personen die in het werkelijke leven wel gepest kunnen worden. Cyberpesten lijkt in beginsel veel op gewoon pesten maar het grote verschil tussen gewone pesten en cyberpesten zit hem in een aantal dingen. Ten eerste heeft de cyberpester op internet de beschikking over een groter aantal kanalen en middelen. Ten tweede wanen cyberpesters zich online anoniemer en overschrijden daardoor makkelijker grenzen.

Hoe voorkom je pesten:
Ik ben op internet op zoek gegaan naar tips om pesten te voorkomen.
– Leer je kind op te komen voor zichzelf en voor anderen. Je kunt je kind dit leren door het van jongs af aan te leren om nee te durven zeggen.
– Leer je kind, zodra ze gepest wordt, om hulp te vragen bij een persoon, zoals een ouder/verzorger of een leraar, die de vraag serieus neemt en steun kan verlenen bij het zoeken naar een oplossing.
– Geef kinderen de aandacht die ze nodig hebben. Laat ze weten waarom het belangrijk is om te weten wat ze doen en waar ze zijn.
– Leer je kind dat, met behulp van voorbeelden, dat  je problemen kunt oplossen door erover te praten.
– Geef zelf het goede voorbeeld door waardering en respect te hebben voor mensen die anders zijn. Op die manier leren jouw kinderen dat ook.
– Respecteer de keuze van vrienden of vriendinnen door je kind door je kind zelf te laten beslissen wie ze uitnodigen.
– Zorg dat je goed contact houdt met school zodat je weet je wie aanspreekpunt is, met wie jouw kind goed contact heeft en benut de mogelijkheden die er zijn, zoals ouderavonden, om als je je zorgen maakt, in gesprek te komen met het aanspreekpunt van de school.

Ik heb zelf ook nog een tip voor cyberpesten. Zorg dat je van jongs af aan met je kind meeleest en meekijkt op MSN, Twitter, Facebook etc. Een jong kind moet namelijk leren dat het heel gewoon is om iemand die vervelende of foute dingen doet of zegt te blokkeren. Je kunt dan ook, als het een bekende is, deze persoon of de ouders van deze persoon persoonlijk aan te spreken op zijn/haar wangedrag of dat van zijn/haar kind.