blog placeholder

Men spreekt van zelfmoord, zelfdoding of suïcide als iemand zichzelf opzettelijk van het leven beroofd. Euthanasie valt officieel niet onder de noemer zelfmoord omdat dit meestal door een ander wordt uitgevoerd. De scheidslijn tussen euthanasie en zelfmoord is echter flinterdun omdat ook hulp bij zelfdoding als een vorm van euthanasie wordt beschouwd.

zelfmoord nieuwe trend

Zelfmoorden in Nederland:
Het officiële aantal zelfdodingen in Nederland was vorig jaar 1647. Dat betekend dat van de  100.000 mensen er zich net geen 10 per jaar van het leven beroven. Van elke 10 mensen die zich van het leven beroven zijn er 7 van het mannelijke geslacht en 3 van het vrouwelijke geslacht. De helft van alle mensen die zelfmoord plegen is tussen de 40 en de 60 jaar.

Zelfmoord en euthanasie:
Euthanasie valt meestal niet onder zelfmoord maar zelfmoord is volgens mij wel vaak wel een actieve vorm van euthanasie. De reden waarom mensen uiteindelijk zelfmoord plegen is meestal, net als bij euthanasie, om zichzelf uit een ondraaglijk leiden te verlossen. Dit ondraaglijk leiden is echter, in tegenstelling tot bij euthanasie, meestal van geestelijke aard wat kan worden veroorzaakt door bijvoorbeeld depressies, liefdesverdriet en voortdurende pesterijen. Wat veel minder bekend is is dat het ondraaglijk leiden ook vaak veroorzaakt wordt door economische factoren. Dit is gebleken uit Brits onderzoek waarbij vastgesteld werd dat in tijden van depressie het aantal zelfdodingen tot wel 15 procent hoger ligt dan in tijden van economische voorspoed.

Zelfmoord trend – zelfmoord mode – zelfmoord epidemie:
Zelfmoord is niet alleen het gevolg van aanwijsbare redenen zoals ondraaglijk leiden maar ook van groepsgedrag. De neiging tot suïcide van een individu blijkt namelijk vergroot te worden door het aantal zelfmoorden dat er in zijn of haar directe omgeving plaats vind. Ook de mate waarin er in de media aandacht aan besteed wordt beïnvloed de neiging tot suïcide. De uitgebreide berichtgeving in de media over zelfmoorden blijkt, net als reclame uitingen, bij een groep mensen die hier gevoelig voor zijn, een suïcidale behoefte op te wekken. De uitgebreide berichtgeving in de media over zelfmoorden is werkt dus net als reclame tot het verworden van zelfmoord tot een trend en een modeverschijnsel.

Internetzelfmoord:
Men spreekt van een internetzelfmoord als een zelfmoord wordt gepleegd en wordt uitgezonden via het internet of als resultaat van een zelfmoordpact gemaakt via het internet. Ook tussen internetzelfmoord en “gewoon” zelfmoord zit echter geen scherpe scheidslijn. Een aantal “gewone” zelfmoorden worden namelijk indirect veroorzaakt door het internet. Dit komt dan doordat de  zelfmoordmethodes die men kan vinden op het internet potentieel veel dodelijker zijn dan methodes die mensen anders zouden overwegen. Oftewel, door de tips op internet is het slagingspercentage veel hoger.

Zelfmoord en de wet:
Een poging tot actieve zelfmoord is in Nederland en België niet strafbaar.

Populaire zelfmoordmethodes:
Ondanks alle moderne omschrijvingen als internetzelfmoord en cyberzelfmoord zijn de meest populaire methodes om zelfmoord te plegen, ook bij internetzelfmoordenaars, heel ouderwets. De meest gebruikte methode is namelijk ophanging op de voet gevolgd door het voor de trein springen. Waarbij het voor de trein springen favoriet is bij jeugdige zelfmoordenaars.