blog placeholder

Windenergie is de laatste jaren door de enorme prijsstijging van de fossiele brandstoffen heel actueel geworden. Het gebruik van windenergie is echter al zo oud als de weg naar Rome. Duizenden jaren geleden zeilden er al mensen over de wereldzeeën. In het begin met primitieve vlotten waar ze een zeil op hadden gemaakt. Dat ze op die manier enorme afstanden konden afleggen is in 1947 door Thor Heyerdahl bewezen met een vlot van balsahout dat hij gebouwd had naar een ontwerp van de oude Inca’s. Met dit vlot, wat hij de Kon-Tiki doopte, voer hij met vijf mede-opvarenden in 101 dagen van Peru naar Polynesië, een afstand van 6880 km.

Gratis windenergie, gratis windkracht, gratis groene stroom

https://www.foobie.nl/images/thumbs/7c3a0dbd93e49cdf2c16b2930981f04d.png

Toekomstige windenergie:
Eeuwenlang voeren er grote zeilboten op gratis windenergie over de wereldzeeën. De uitvinding van boten met verbrandingsmotoren zorgde er in de twintigste eeuw echter voor dat deze zeilboten niet meer konden concurreren en van de wereldzeeën verdwenen. Doordat de fossiele brandstoffen heel goedkoop waren, waren er geen bedrijven die nog investeerden in de innovatie van vrachtzeilboten. Hierdoor is de ontwikkeling van de vrachtzeilvaart jarenlang stil komen te liggen. Wat echter op het eerste gezicht een enorme vooruitgang leek in de scheepvaart blijkt al na een paar honderd jaar door het schaarser worden van de fossiele brandstoffen gedoemd op den duur te verdwijnen. Helaas is de ontwikkeling van de zeilvrachtschepen in die tijd wel stil blijven staan. Als dit niet gebeurt was, was de vrachtzeilvaart nu waarschijnlijk, door vele innovaties, op een veel hoger niveau geweest. De laatste jaren beginnen, door de stijging van de fossiele brandstofprijzen, de innovaties van de vrachtzeilvaart weer op gang te komen. Een mooi voorbeeld hiervan is het experimentele vrachtzeilschip de B9. De zeilen van de B9 worden door middel van computers automatisch in de perfecte stand gehouden waardoor een optimale benutting van de gratis winenergie wordt verkregen.

Gratis windenergie, gratis windkracht, gratis groene stroom

Andere toepassingen van gratis windenergie:
Een andere toepassing van de gratis windenergie is met behulp van windmolens. De eerste windmolens waren van hout en werden gebruikt voor het malen van meel, het zagen van hout, het uit de grond pompen van water en het leegmalen van polders. Ook voor deze toepassingen geldt dat, toen er eenmaal door fossiele brandstoffen aangedreven motoren waren, ze bijna allemaal zijn verdwenen en de ontwikkeling van door gratis windenergie aangedreven apparaten nagenoeg stil kwam te staan. De laatste jaren winnen echter,door de stijgende prijzen van fossiele brandstoffen, ook op dit terrein de door gratis windenergie aangedreven apparaten weer terrein. Vooral de opwekking van stroom door middel van windmolens maakt een snelle ontwikkeling door.

Gratis windenergie, gratis windkracht, gratis groene stroom

Opwekken van elektrische stroom met gratis windenergie:
Dat de ontwikkeling van de grootschalige opwekking van elektriciteit met behulp van windmolens moeilijker is dan het op het eerste gezicht leek ondervond men al snel. De eerste meelmolen waar de molenstenen vervangen werden door een groot generator was al na een paar uur naar de knoppen. De grote vierkante houten aandrijfas, van een halve meter doorsnede, knapte door de enorme wisselende belasting al na een paar uur als een luciferhoutje. Ook de bij de eerste grote metalen windmolens gebruikte vrachtwagenversnellingsbakken hielden het maar een paar maanden vol. Pas in de jaren 80 van de twintigste eeuw was men in staat om windmolens te bouwen die voldoende tegen deze wisselende windbelastingen bestand waren om een toekomstige rendabele exploitatie mogelijk te maken.

Gratis windenergie, gratis windkracht, gratis groene stroom

UITGEBREIDE INFORMATIE:
Voor uitgebreide informatie over elektrische windenergie verwijs ik je graag naar http://nl.wikipedia.org/wiki/Windenergie .