blog placeholder

Terrorist

Op dit moment zijn het de extreme moslim terroristen die overal ter wereld iedere dag aanslagen plegen. Terrorisme wordt echter al veel langer gebruikt om te proberen een, veelal extreem, doel te bereiken. Wat waren die doelen in het verleden en hebben de toenmalige terroristen ook ooit hun doel bereikt?

Wat is terrorisme?
Het woord terrorisme is afgeleid van het Latijnse woord voor paniek “terror”. Onder terrorisme verstaan we het plegen of het welgemeend dreigen met illegaal geweld tegen onschuldige burgers met als doel een politiek of religieus doel te verwezenlijken.  

Wat voor soorten terrorisme zijn er?
Er zijn heel veel soorten terrorisme, de belangrijkste soorten terrorisme zijn; anarchistisch terrorisme, terrorisme door extreemlinkse organisaties, terrorisme door extreemrechtse organisaties, individueel terrorisme, separatistisch terrorisme, religieus terrorisme wat weer onder te verdelen is in Christelijk terrorisme, Hindoeïstisch terrorisme, Islamitisch terrorisme, Joods terrorisme, en overige religieus terrorisme. Naast deze niet staat gebonden soorten van terrorisme bestaat er ook terrorisme dat wel aan een staat is verbonden dat daarom staatsterrorisme wordt genoemd.

Hoe willen terroristen hebben hun doel bereiken?
Er zijn meerder manieren waarop terroristen hun doel willen bereiken maar over het algemeen willen ze door het plegen of het welgemeend dreigen met geweld tegen onschuldige burgers hun tegenstander, in de meeste gevallen een staat, onder druk zetten om hun politieke idealen of religieuze overtuiging te steunen.

Welke terroristen hebben hun doel bereikt?
De meeste terroristische aanslagen worden uitgevoerd door zelfmoord terroristen. Uit een onderzoek naar het succes van zelfmoordaanslagen tussen 1980 en 2003, is gebleken dat van de dertien zelfmoordaanslagen er zeven succesvol of gedeeltelijk succesvol waren. De zelfmoordaanslagen leidden tot terugtrekking van legers uit bezette gebieden, onderhandelingen over een vredesakkoord, vrijlating van gevangen genomen commando’s en zelfs erkenning van autonomie (zie onderstaande tabel1).

Volbrachte  terroristische campagnes en hun resultaat:

Datum | terroristische groep | terroristisch doel | aanvallen/aantal doden | Reactie van het doelwit

V 1. April – dec. 1983 | Hezbollah | V.S. & Frankrijk weg uit Libanon | 5/393 | Complete terugtrekking
V 2. Nov. 1983 – Apr 1985  | Hezbollah | Israel weg uit Libanon | 11/197 | Gedeeltelijke terugtrekking
X 3. Juni 1985 – june 1986 | Hezbollah |Israel weg uit Libanese veiligheids zone | 20/156            | Geen verandering
V 4. Juli 1990 – nov. 1994 | Tamil Tijgers | Sri Lanka accepteert Tamil staat | 15/206 | Onderhandelingen
X 5. April 1995 – Okt. 2000 | Tamil Tijgers | Sri Lanka accepteert Tamil staat | 54/662 |  Geen verandering.
V 6. April 1994 | Hamas | Israel weg uit Palestina | 2/15 | Gedeeltelijke terugtrekking uit Gaza.
V 7. Okt. 1994 – aug 1995 | Hamas | Israel weg uit Palestina | 9/73 | Gedeeltelijke terugtrekking uit Westbank.
X 8. Aug. 1995 | BKI (Sikhs) | Punjab onafhankelijk | 1/16 | Geen verandering.
X 9. Feb. – maart 1996 | Hamas | Vergelding voor Israëlische moord | 4/58 | Geen verandering.
V 10. Maart – sept 1997 | Hamas | Israel weg uit Palestina | 3/24 | Hamas leider vrijgelaten.
X 11. Juni – Okt 1996 | PKK | Turkije accepteert Koerdische autonomie | 3/16 | Geen verandering.
X 12. Maart – aug 1999 | PKK | Turkije moet gevangen leider vrijlaten | 11/6 | Geen verandering.
V 13. 2001 | Tamil Tijgers |Sri Lanka accepteert Tamil staat | 6/33 | Gegarandeerde automomie.

Uit bovenstaande tabel blijkt dat zeker de helft van de in deze periode onderzochte gepleegde terroristische daden het beoogde of een gedeelte van het beoogde doel hebben bereikt.