blog placeholder

Vrijheid, gelijkheid en broederschap

Het communisme is in theorie de meest ideale maatschappijvorm maar in de praktijk blijkt het moeilijk uitvoerbaar. Tenminste, volgens de westerse media. Maar is dit ook werkelijk zo of zijn wij zelf slachtoffer van waar we de communisten van beschuldigen, namelijk, propaganda.

Wat is communisme?
Zoals altijd dien je, voordat je een artikel schrijft, vast te stellen wat de exacte definitie is van het onderwerp waar je het in je artikel over wilt hebben. Vandaar dat ik op Wikipedia heb opgezocht wat de definitie is van communisme. Het woord communisme is afgeleid van het Latijnse woord “communis” dat gemeenschappelijk en universeel betekent. De definitie van het communisme is volgens Wikipedia; Het communisme is een sociale, politieke en economische ideologie die is gericht op de oprichting van een klasseloze, staatloze en socialistische samenleving, gebaseerd op gemeenschappelijk eigendom van de productiemiddelen, waarbij iedereen produceert naar vermogen en neemt naar behoefte.

Hoe ziet een communistische wereld eruit?
In een werkelijk communistische wereld bestaan er geen landen, is iedereen gelijk en zorgen alle mensen voor elkaar. In een werkelijk communistische wereld verricht iedereen tegen dezelfde beloning naar zijn kunnen een taak die nodig is om de maatschappij als geheel en zijn medemens in het bijzonder optimaal te laten functioneren. In een werkelijk communistische wereld zijn het land en de productiemiddelen van iedereen. En in een werkelijk communistische wereld tenslotte neemt niemand meer dan hij nodig heeft om normaal te kunnen leven.

Wat is er mis met het communisme?
Met het communisme als ideologie zodanig is niks mis maar bij de uitvoering van het communistische systeem in een werkelijke samenleving gaat het, in onze westerse ogen, meestal mis. Dit komt niet door het communisme maar door het feit dat een deel van de mensen zich boven hun medemensen gesteld voelen en dus vinden dat zij zelf recht hebben op meer dan hun medemensen. Hier is helaas niets aan te doen omdat dat te maken heeft met de natuurlijke aanleg en ontwikkeling van iedere individu.

In mijn eerder geschreven artikelen over dit onderwerp kun je lezen onder welke voorwaarden het communisme wel kan slagen. Samengevat komt het neer op de tijdens de Frans revolutie al gebruikte slogan: ´ Vrijheid, gelijkheid en broederschap”. Zie http://artikelen.foobie.nl/samenleving/12129-is-een-verplichte-commune-de-oplossing-voor-de-toekomstij/ en http://artikelen.foobie.nl/spiritueel/11317-hoe-wordt-je-rijk-en-gelukkig-als-gewoon-persoonij/