blog placeholder

de maatschappelijke boot niet missen

Steeds meer mensen missen, maatschappelijk gezien, de boot  omdat ons leven steeds complexer wordt. Tenminste dat hoor ik heel veel mensen om me heen steeds zeggen. Volgens mij wordt het leven echter niet uit zichzelf complexer maar zorgen wij er zelf voor dat ons leven steeds complexer wordt.

Wat is maatschappelijk de boot missen?
Als iemand het heeft over mensen die maatschappelijk de boot missen begrijpen we allemaal wat hij bedoeld. Tenminste, dat denken we. Pas als je het begrip ` maatschappelijk de boot missen` precies wilt definiëren blijkt dat maatschappelijk de boot missen niet zo makkelijk te definiëren is. Bij maatschappelijk de boot missen denkt men over het algemeen aan werklozen, arbeidsongeschikten, bijstandsmoeders en hun kinderen, AOW’ers zonder aanvullend pensioen en andere mensen die niet in staat zijn om zelf de kost te verdienen. Volgens deze denkwijze heeft iedereen die niet in staat is om  zelf de kost te verdienen maatschappelijk de boot gemist.

Maar heeft een werkloze met een riante ww. uitkering en alle tijd om de dingen te doen die hij leuk vindt maatschappelijk de boot gemist en heeft een arbeidsongeschikte die zich financieel prima redden kan  en alle tijd om de dingen te doen die hij leuk vindt maatschappelijk de boot gemist en heeft een bijstandsmoeder die haar kinderen met behulp van instanties en behulpzame mensen een goed leven kan bieden maatschappelijk de boot gemist en hebben alle andere mensen in Nederland die zelf de kost niet kunnen verdienen maar evengoed eten, drinken, een huis, verwarming, een televisie, recht op goede medische zorg enzovoorts hebben, de maatschappelijke de boot gemist?

Het is maar net wat je onder de maatschappelijke boot verstaat. Volgens mij zitten we allemaal, ongeacht of we zelf de kost kunnen verdienen, in dezelfde maatschappelijke boot en kan niemand hem dus missen.

Hoe kun je maatschappelijk de boot halen?
Iemand die in Nederland geboren wordt zit meteen na zijn geboorte al in de Nederlandse  maatschappelijke boot. Iemand uit het buitenland moet daar iets meer voor doen. Er is daarbij wel een groot onderscheid tussen mensen die geboren worden in de Europese Gemeenschap en mensen die buiten de Europese Gemeenschap worden geboren. De eerste groep mag zich hier vrij vestigen en kan door zich in te schrijven in een gemeente zonder verdere prestaties te hoeven leveren op den duur een echte Nederlander worden en in de Nederlandse maatschappelijke boot belanden. Als je van buiten de Europese Gemeenschap komt kun je of door een bijzondere prestatie die een bijdrage levert aan onze maatschappelijke boot of door een reële doodsdreiging in het land waar je vandaan komt in onze maatschappelijke boot terecht komen.

Waarom wordt ons leven steeds complexer?
Zoals je ziet wordt een, op het eerste gezicht eenvoudig begrip als de maatschappelijke boot, heel ingewikkeld als je er dieper over na gaat denken. Zo is het ook met ons leven. Ons leven is niet complexer geworden maar door er over na te denken wordt het steeds complexer. In feite is ons leven niet anders als dat van onze voorvaderen in de oertijd. We moeten ademen, drinken, eten en ons voortplanten en de rest van onze tijd zien te doden. Kon je voor het doden van die tijd vroeger volstaan met een zalig nietsdoen, tegenwoordig is dat zonde van je tijd en moet je allerlei dingen ondernemen om de, voor de basisbehoeften van het leven overbodige, tijd te doden door bijvoorbeeld artikelen te lezen die gaan over het doden van je overtollige tijd.