blog placeholder

Nog niet zo lang geleden was het bij de Eskimo’s heel gebruikelijk dat oude Eskimo’s zelf voor de vriesdood kozen. Zij deden dit als ze het gevoel hadden uitsluitend nog een last te zijn voor de gemeenschap en hun familie. Het stoffelijk overschot van de op deze manier overleden Eskimo werd vervolgens aan de beren, wolven, en tenslotte de veenvlieg overgelaten tot deze het bijna tot niets hadden gereduceerd. Pas daarna werd het weinige wat er dan nog over was in kariboe-huiden genaaid en bedekt met stenen.

Euthanasie door onderkoeling:

De stadia van onderkoeling zijn; 1 helder bewustzijn met bibberen, je lichaamstemperatuur daalt naar 35-32 oC in dit stadium krijg je het gevoel het koud te hebben, je voelt je opgewonden, je krijgt snelle polsslag, je huid wordt blauw/wit. 2 Je bewustzijn verminderd zonder bibberen je lichaamstemperatuur daalt naar 32-28 oC, je wordt slaperig, je ademhaling wordt oppervlakkig en langzaam, je polsslag wordt langzaam. 3 Je raakt bewusteloos, je lichaamstemperatuur daalt naar 28-24 C, je polsslag wordt zwak en langzaaam, je ademhaling wordt onregelmatig, de kans op hartritmestoornissen wordt groot. 4 Je raakt schijndood, je lichaamstemperatuur daalt naar 24-13,7 oC, er treed circulatiestilstand op, je bloed wordt niet meer adequaat rondgepompt. 5 Je gaat dood door onderkoeling.

Waarom kiezen Eskimo’s nog steeds voor euthanasie?
De Eskimo’s hebben grote moeite met het omschakelen naar de moderne tijd. Dit komt doordat de meeste Eskimo ouders van nu nog zijn geboren in een iglo en leefden van de jacht. Deze ouders  hebben dus nooit geleerd om te gaan met ‘moderne verleidingen’ als vet eten, alcohol, of drugs. De Eskimo kinderen hebben door hun lage opleiding weinig kans op werk en hebben daardoor weinig toekomstperspectief. Hierdoor groeit driekwart van de hedendaagse Eskimo kinderen op in een probleemgezin waarin verslaving, en huiselijk en seksueel geweld veelvuldig voorkomen. Dit komt doordat de ouders nog opgegroeid zijn als jagers en de noodzaak van school niet zo inzien. De meeste jonge Eskimo’s hebben hierdoor de middelbare school niet afgemaakt. De grote werkloosheid, weinig toekomstperspectief, trauma’s, lage opleiding en het eenvoudig kunnen verkrijgen van drugs en alcohol blijkt voor veel Eskimo’s een fatale combinatie. Door de  uitzichtloos voor velen kiezen ook jonge Eskimo’s daarom steeds vaker voor euthanasie.

Naschrift:
Zorgvisie 2020 spreekt anno 2014 over het ontstaan van een ‘Eskimocultuur’ in Nederland als gevolg van de almaar stijgende zorgkosten. Volgens Zorgvisie 2020 ontstaat er hierdoor in Nederland een situatie dat Nederlandse ouderen zich massaal van het leven beroven om de rest van de familie ‘het brood niet uit de mond te stoten’.