blog placeholder

Survival of the fittest

Eén van de zaken die de mens onderscheidt van de dieren is dat mensen andere mensen kunnen haten. Wat dat betreft kunnen we een voorbeeld kunnen nemen aan de dieren. Dieren doden elkaar niet uit haat maar alleen om een voor het voortbestaan van de soort noodzakelijke reden. Zelfs de meest gevreesde roofdieren, zoals een tijger of een leeuw, zullen geen ander dier aanvallen als hun maag gevuld is. De mens is ook een dier, kan dit misschien, ondanks de hiervoor genoemde stelling, toch de reden zijn dat zoveel mensen andere mensen haten?

Waarom doodt een dier andere dieren?
Er zijn een aantal redenen waarom een dier een ander dier doodt. De eerste en meest voorkomende reden is om te overleven. Dit is het geval bij alle roofdieren en hun prooidieren. Een roofdier zal een prooidier aanvallen als hij honger heeft en een prooidier zal, als hij daartoe in staat is, in reactie daarop zijn aanvaller proberen te doden. Ze hebben dus allebei een door de natuur gelegitimeerde reden om te doden namelijk, het roofdier moet zijn prooidier aanvallen omdat hij en zijn eventuele van hem afhankelijke jongen anders sterven van de honger en het prooidier zal zich met alle middelen verdedigen, waardoor de aanvaller een enkele keer komt te overlijden, omdat hij anders wordt gedood. Een andere reden is om het voortbestaan van de soort te waarborgen. Dit is de reden waarom rivaliserende mannetjes met elkaar vechten en de reden waarom, als er een nieuwe mannelijke leider van een groep komt deze de jongen van de verslagen mannelijke leider doodt. Ook dit wordt door de natuur gelegitimeerd omdat het de overlevingskansen van de soort zo groot mogelijk maakt.

Waarom doodt een mens een ander mens?
Net als bij de dieren zijn er voor de mens ook een aantal door de natuur gelegitimeerde redenen om een ander mens te doden. De eerste reden is, net als bij de dieren, om bij schaarste te voorkomen dat hij omkomt van de honger of van de dorst. De mens eet hierbij, normaal gesproken, zijn slachtoffer niet op maar dood hem omdat hij hem belemmerd om voldoende voedsel of water te kunnen bemachtigen om te overleven. De tweede reden is om het voortbestaan van de soort te waarborgen. Net als bij de dieren gebeurt dat door te voorkomen dat zwakkere mannen zich voort planten en de al geboren nakomelingen van die zwakkere mannen te doden.

Waarom haten mensen andere mensen en doden bijvoorbeeld moslims zelfs andere moslims?
Bovenstaande redenen zijn dus de door de natuur gelegitimeerde redenen dat mensen andere mensen haten en extremistische moslims van de ene groep de in hun ogen minderwaardige moslims van de andere groep doden. Uitgezonderd geesteszieke mensen haten mensen dus andere mensen omdat ze zich bedreigt voelen in hun voortbestaan en doden sterkere mannetjes van de ene groep de zwakkere mannetjes van de andere groep om het voortbestaan van “de soort” te waarborgen. Net als bij de dieren gebeurt dat hoofdzakelijk door te voorkomen dat zwakkere mannen zich voort planten en in een enkel geval ook door de al geboren nakomelingen van die zwakkere mannen te doden.

Is het doden van mensen door mensen vanuit de natuur bezien legitiem?
Misschien is de reden dat de haat regeert wel dat de natuur er op die manier voor zorgt dat de kans op het voortbestaan van de mensheid zo veel mogelijk vergroot wordt.