blog placeholder

Eind mei 2010 biedt de internationale beweging Humanity’s Team ( Team van de Mensheid ) aan de Verenigde Naties een petitie aan, de “Oneness Day Petition”, waarin zij vraagt om het uitroepen van een Dag van Eenheid. Waarom zouden de VN dat moeten doen?

Eind mei 2010 biedt de internationale beweging Humanity’s Team ( Team van de Mensheid ) aan de Verenigde Naties een petitie aan, de “Oneness Day Petition”, waarin zij vraagt om het uitroepen van een Dag van Eenheid. Er worden meer dan 50.000 handtekening aangeboden.

Waarom zouden de Verenigde Naties een Dag van Eenheid moeten uitroepen en wat heeft de wereld er aan?

De VN heeft in zijn naam het verenigen van Naties, kort door de bocht: het bijelkaar brengen van landen / gemeenschappen. Een van de doelstellingen is te zorgen dat landen met elkaar in gesprek blijven, elkaar ondersteunen en niet bestrijden. Daarnaast zijn er verschillende humanitaire doelstellingen, waardoor hulp geboden kan worden aan landen en groepen mensen in levensbedreigende situaties. Veel mensen kennen de Verklaring van de Rechten van de Mens en de Verklaring van de Rechten van het Kind en de bijbehorende internationale verdragen. In alle gevallen gaat het om zaken van de politiek en de economie. Het raakt ons wel, maar gebeurt eigenlijk over onze hoofden, hoe belangrijk deze dingen ook zijn voor onze wereldsamenleving.

Een Dag van Eenheid zou de grote idealen weer tot menselijke proporties kunnen terugbrengen. Wat raakt jou en mij. Wat betekent een ander mens en zijn welzijn, waar ook ter wereld, voor mij? De Verenigde Naties zijn opgericht in de hoop op “nooit meer oorlog” – tussen landen. Een Dag van Eenheid zou kunnen worden ingesteld in de hoop op “vrede en verbondenheid” – tussen mensen.

De VN blijken meer en meer een papieren tijger en het toneel van allerlei politiek gekrakeel. Wanneer gewone mensen weer achter de idealen gaan staan en begrijpen waarom vrede en samenwerking internationaal, maar óók in je eigen achtertuin, van belang zijn voor ons leven en dat van onze kinderen, dan kunnen deze mensen druk uitoefenen op diegenen die nu nog de macht hebben en politieke en economische spelletjes spelen. Het is goed denkbaar dat dan de Verenigde Naties, of in ieder geval de idealen daarachter weer voorop komen te staan en ook in de internationale samenwerking de rol krijgen die ze verdienen.

Doelstelling: Dag van Eenheid voor iedereen

De Verenigde Naties en ook individuele landen kennen allerlei feestdagen en plechtige dagen, maar veel van die dagen verwijzen naar tegenstellingen en strijd of zijn gericht op groepen mensen. De Dag van Eenheid is bedoeld voor iedereen en zelfs letterlijk de hele wereld. Het uitroepen van een dergelijke dag heeft natuurlijk een symbolische betekenis, maar kan ook daadwerkelijk verandering te weeg brengen.

Het is een uitdagende gedachte: de mensheid is “Een”. Het betekent dat we ongeacht onze verschillen en misschien wel tegenstellingen met elkaar verbonden zijn. Niet alleen hebben we allemaal recht op leven, maar ook op erkenning van wie wij willen zijn. Het elkaar respecteren is in onze “globale” wereldeconomie niet zomaar een rooskleurig ideaal – het is een voorwaarde voor overleven van de mens. Als anderen ons respecteren voelen we ons veilig en durven we te leven zoals we ècht zelf willen leven. Als wij anderen respecteren – en dat kan ook door een eerlijke discussie aan te gaan – zullen zij zich ook veilig voelen. Als we anderen NIET respecteren is de kans groot dat ook wijzelf niet worden gerespecteerd.

Heel praktisch: als het me niet interesseert of een ander veilig en gezond kan leven loop ik het risico op een gevecht om eerste levensbehoeften als water, voedsel, brandstof, een gezond milieu, een plek om te wonen. Als het me wèl interesseert hoef ik niet meteen alles op te geven wat ik heb, maar kan ik wel beginnen bij te dragen aan een wereld die een thuis voor elk mens kan zijn. Het brengt ook met zich mee, dat je zorg hebt voor je leefomgeving, dieren, de natuur.

De VN Petitie en meer

De internationale initiatiefnemer van de Petitie is een beweging van mensen van over de hele wereld die proberen te leven zoals ze zelf behandeld zouden willen worden, met respect en met de durf om zich uit te spreken en verenigt mensen van allerlei landen, culturen en geloofsovertuigingen. Het moosite moment is, wanneer zo’n beweging niet meer nodig is. De mensen achter het initiatief van de Dag van Eenheid doen het niet voor zichzelf, maar voor alle mensen. Een beweging als Humanity’s Team vindt het natuurlijk leuk als mensen zich aansluiten – maar belangrijker is dat mensen begrijpen dat de mensheid een “team” is: zonder samenwerken en samenleven zou de mensheid de verliezer kunnen worden in zijn eigen strijd met zich zelf. Veel van de ruim 50.000 handtekeningen komen dan ook van willekeurige aardbewoners en uiteenlopende bewegingen en groepen.

Of het initiatief stand houdt zal pas op termijn duidelijk worden. Inspirerend is het wel.