blog placeholder

Zoals je in mijn artikel het-verval-van-de-kerk kunt lezen neemt het aantal christenen in Nederland de laatste jaren sterk af. De reden hiervoor is dat de gemiddelde Nederlander steeds beter geschoold is en daardoor voor steeds meer dingen zelf een verklaring heeft en zich in staat voelt om zijn eigen leefregels te bepalen. Deze eigen leefregels zijn grotendeels wel gelijk aan de christelijke normen en waarden maar ze worden niet meer opgelegd door God of de kerk maar door de individu zelf. Het is daarom een interessant fenomeen dat in China in de gebieden waar de mensen steeds beter geschoold zijn het christendom juist in opmars is.

Christendom in China:
In China zijn zendelingen al eeuwenlang actief maar tot aan de jaren 80 van de vorige eeuw zonder groot succes. In 1949 bijvoorbeeld waren er naar schatting nog maar 1,5 miljoen Christenen op een bevolking van ongeveer 600 miljoen, ongeveer 0,25% dus. Nu zijn er volgens de officiële Chinese statistieken 58 miljoen Christenen op een totale bevolking van 1400 miljoen, dat is dus ongeveer 4,1%. Het werkelijke aantal Christenen ligt waarschijnlijk veel hoger omdat de communistische partij formeel maar één kerkgenootschap erkent, de staatskerk, en andere kerken jarenlang verboden waren.

priester christenen kerk China

Door wie zijn de moderne Chinezen gekerstend?
De sterke groei van het Christendom is bewerkstelligd door enthousiaste Chinese bekeerlingen die vanaf de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw door het land begonnen te trekken. De Westerse zendelingen kwamen aan dit proces nauwelijks te pas. De verwachting is dat als de huidige groei zich blijft voortzetten het aantal Chinese christenen rond het jaar 2030 boven de 250 miljoen zal uitgroeien en China tegen die tijd het grootste christelijke land ter wereld zal zijn en het aantal Chinese christenen zelfs hoger zal zijn dan in de traditionele christelijke grootmachten als Brazilië, Mexico en de Verenigde Staten.

Waarom bekeren Chinezen zich massaal naar het Christendom:
De exacte reden voor het massale bekeren naar het christendom van de Chinezen is niet bekend maar volgens een meerderheid van de wetenschappers die het fenomeen bestuderen heeft het te maken met de ‘morele leegte in de samenleving’ in het hedendaagse communistische China. In het voor 59% atheïstische hedendaagse communistische China draait volgens hen alles om geld, om kapitalisme en economische groei en is er nauwelijks zorg en liefde voor elkaar. Omdat de meer ontwikkelde Chinezen zich minder druk hoeven te maken om geld gaan ze op zoek naar zingeving in hun leven en omdat het hen opvalt dat de christelijke kerken juist de nadruk leggen op zorg en liefde voor elkaar kiezen steeds meer ontwikkelde Chinezen voor het christendom.

Religies in China

Waarom tolereert de Chinese overheid het Christendom steeds meer:
De Chinese staat houdt de christelijke kerken nog wel in de gaten maar werkt ze steeds minder tegen. Dit komt doordat christelijke gemeenten en parochies voor de overheid steeds vaker interessante partners zijn omdat ze bejaardencentra en medische klinieken bouwen en zorgen voor kinderopvang.

Wat zou de groei van het Chinese christendom kunnen remmen:
Als de christelijke kerken in China te groot worden zou de Chinese overheid ze als een dreiging kunnen gaan zien en zou de Chinese overheid er voor kunnen kiezen om de duimschroeven aan te draaien. Ook zou het kunnen dat de kerken misschien meer van zichzelf hebben te vrezen dan van de staat. Het christendom dankt haar aantrekkingskracht in China namelijk ook aan haar anti-establishment-karakter. Als de kerken echter heel groot worden zal ook daar een establishment ontstaan wat het anti-establishment imago zal verkleinen waardoor de groep Chinezen die zich juist vanwege het anti-establishment-karakter bij een Christelijke kerk hebben aangesloten hun lidmaatschap zullen opzeggen.