blog placeholder

Zal ik mijn kind wel of niet laten inenten, en waarom wel of niet? Dit zijn vragen waar vooral ouders met kinderen mee kampen. Veel ouders vinden dat er slecht wordt geïnformeerd over de gevolgen, van daaruit is ook de organisatie ‘Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken’ (NVKP opgericht. In deze tekste wil ik informatie over vaccineren geven met zowel de voor als nadelen. 

Algemene informatie vaccins

Een vaccinatie is een nabootsing van een ziekteverwekker, deze moet er dan voor zorgen dat je lichaam er antistoffen voor gaat produceren. Je bent dus beschermt voor een ziekte omdat je lichaam al antistoffen heeft aangemaakt. Er zijn twee soorten vaccins: de dode vaccins en de levende vaccins. Een dood vaccin bevat sotffen die de ziekteverwekker produceert. Het afweersysteem kan meteen na besmetting beginnen met bestrijding. Voorbeelden van dode vaccins zijn die tegen kinkhoest, tetanus, polio e.a. Een levend vaccin is anders. Het bevat een verzwakt virus en een kund zal bij deze prik de ziekte verlicht doormaken. De BMR-vaccin tegen de bof, de mazelen en de rodehond zijn voorbeelden hiervan. Het RIVM (Rijkstinstituur voor Volksgezondheid en Milieu) doet onderzoek en adviseert de overheid over de gezondheid. Het doet wereldwijd onderzoek en verspreid dit onder wetenschappers maar ook onder het publiek. De Nederlandse overheid kan ket Rijksvaccinatieprogramma zelf aansturen en is dus niet gebonden aan de commerciele vaccinproducenten. In Nederland is vaccinatie niet verplicht maar het wordt wel sterk aangeraden. Het RVP (Rijksvaccinatieprogramma) nodigt ouders uit om hun kind te laten inenten, 95% van de ouders doet dit ook.

Voordelen
Bij vaccinatie zijn zowel voordelen als nadelen, of de voordelen opwegen tegen de nadelen is aan u als lezer te beslissen. Het grootste voordeel van vaccinatie is, zonder da je de ziekte in zijn geheel hebt doorlopen, toch beschermt bent tegen deze ziekte. Je hebt dus niet kans op erge gevolgen van de ziekte. Ziekten als poliomyelitis hebben verlamming of zelfs sterfte als gevolg. Het inenten hiertegen wordt ook sterk aangeraden omdat de gevolgend zeer ernstig zijn. Vaccinatie wordt ook vaak aangeraden wanneer iemand naar een ver land gaat, soms zijn vaccinaties dat zelfs verplicht.Ook heeft vaccinatie voor een grote groep in een land of in de wereld voordelen. Dit is al gebeurd bij de pokken. Dit is jaren één van de grootste plagen in de wereld geweest, deze is nu geheel uitgeroeid middels vaccinatie. De pokken vaccinatie is daarom nu ook niet meer nodig. Het is vooral belangrijk dat iedereen zich inent, vindt het RIVM, want als 90% ingeënt is dan zal de andere 10% geneutralisereerd worden, dit wordt ook wel de ‘groepsimmuniteit’ genoemd.

Nadelen
Natuurlijk zijn er ook nadelen. Een nadeel is dat sommige vaccinaties maar voor een korte periode gelden, bij kinkhoest weten ze niet eens hoeland de vaccinatir werkt maar ze gokken op een paar jaar.  Een ander nadeel is de bijwerkingen die een vaccinatie tot gevolg kan hebben. Dit begint bij vrij onschuldige bijwerkingen als lichte zwelling op de plek van inenting, dit komt regelmatig voor bij kinderen. Maar er zijn ook ernstigere verschijnselen, het begint bij koortst of verschijnselen als braken of diarree maar kan ook een verstoord slaappatroon veroorzaken, een kind kan in schok raken of kan stuipen krijgen. Ook kan er allergie optreden na een vaccinatie. 

Hopelijk heb ik u goed geholpen met het geven van informatie. Blijf als ouder altijd kritisch, het gaat tenslotte om uw kind. Weeg de voordelen met de nadelen, maar let er wel op dat de nadelen liever in de doofpot worden gestopt, en zoals ik al in de inleiding heb aangegeven is daar de organtisatie NVKP uit ontstaan.