blog placeholder

Pleegouder  worden

Er worden regelmatig pleegouders gevraagd. Pleegouder worden is uitdagend werk. Het is goed om een kind een kans te geven op een normaal en veilig leven. 

Veiligheid

Ook al weet je, dat je als pleegouder een kind een veilig en normaal leven biedt, toch moet je ook beseffen, dat je niet weet, wat het kind allemaal heeft meegemaakt. Het kan getraumatiseerd zijn of zich erg eenzaam en verlaten voelen en dat op een drukke manier uiten. Het zal zeker lang duren voordat het kind de rust gaat vinden en zal beseffen, dat het veilig is. Een aantal algemen kenmerken van gedrag bij pleegkinderen:

 

  • Veel pleegkinderen hebben problemen met gezag. Dit is echt iets waar je rekening mee moet houden, anders ben je in een week al zo teleurgesteld, dat je het niet meer ziet zitten. De reden, dat een pleegkind moeite met authoriteit of gezag heeft is vaak, omdat het nooit een volwassene met gezag in zijn  leven heeft kunnen vertrouwen. Het kind is uit het gezin gehaald en ook al is dat terecht in de ogen van volwassenen, het kind zal zich in de steek gelaten voelen. Het eerste wat je moet doen als je een pleegkind in huis krijgt is het vertrouwen winnen door te laten zien, dat je te vertrouwen bent. Als een kind de rust vindt in je gezin, zal het ook langzamerhand je gezag respecteren. 
  • Lees de dossiers van het kind goed door, zodat je een beeld krijgt van de ontwikkeling van het kind en wat hij allemaal heeft meegemaakt. Je kent het kind niet vanaf de geboorte en je weet niet of het kind heeft gekregen waar het behoefte aan had en wat nodig was. Het is daarom ook goed als je je inleest in de algemene ontwikkeling van een kind. Dan kun je zien of het pleegkind zich normaal ontwikkelt, wat vaak niet het geval is. Of misschien loopt het op bepaalde gebieden achter in zijn ontwikkeling. Dit is essentiëel om het kind te kunnen geven waar het op dat moment behoefte aan heeft  en je niet veel te hoge verwachtingen hebt. 
  • Pleegouders zullen – net als met hun eigen kinderen – tijd moeten doorbrengen met hun pleegkind. Ik bedoel hier niet hoeveel uren, maar meer quality time: Als je met je pleegkind samen iets doet, schept dat een band. Bijvoorbeeld alledaagse taken zoals: samen de tafel dekken of de afwasmachine inruimen, boodschappen doen of de hond uitlaten. Het kind hoeft je dan niet aan te kijken, dat maakt het praten wat makkelijker. Of als hij met de hond speelt, kan hij iets delen, wat hij anders niet zou hebben verteld. Dit is een goede manier om contact te leggen en steeds meer te kunnen begrijpen van wat er in hem om gaat. 
Pleegouder zijn is naar twee kanten positief. Je leert zien wie je pleegkind is, wat er in hem omgaat en hoe je met hem om moet gaan. Het kind gaat je langzamerhand vertrouwen en zal de rust vinden om zich verder te kunnen ontwikkelen. Tenslotte is ieder kind de moeite waard, dat iemand zich voor hem inzet.