blog placeholder

Je wil een collega, partner of kennis laten weten dat je iets vervelend vindt maar je weet niet hoe je aan het gesprek moet beginnen. Je wil namelijk geen woordenwisseling. Maar toch wens je je ergernis te uiten.  Iedereen kent dit gevoel.  Maar hoe ga je ermee om? Dit lijkt zeer lastig maar met onderstaande richtlijnen kan je je doel op een positieve manier bereiken.  Succes !

Het niet uiten van bepaalde ergernissen tegenover je collega, baas, partner of beste vriend(in) kan slechtere gevolgen hebben dan ze wel te uiten.  Het opstapelen van negatieve gevoelens kan de emmer doen overlopen met uitbarstingen, humeurigheid en ruzie als gevolg. Dit laatste wil men zeker vermijden.

Aan de hand van 5 stappen kan je een opbouwend gesprek voeren.  Bereidt je gesprek voor alvorens van start te gaan.

Stap 1 : Omschrijf de situatie.

Omschrijf je ergernis.  Hierbij een voorbeeld :

1) Het constant opstaan van de radio is soms storend tijdens mijn werkzaamheden.

Stap 2 : Uit je gevoelens.

Het is belangrijk om uw gesprekspartner te laten weten hoe u zich bij de aangekaarte situatie voelt maar voer het gesprek op een kalme manier en niet geëmotioneerd.

1) Ik luister graag naar muziek maar de muziek stoort mij bij bepaalde werken die echt mijn concentratie vereisen en dit geeft me een slecht gevoel.

Stap 3 : Informeer naar de oplossingen welke je gesprekspartner kan voorstellen.

Betrek uw gesprekspartner bij het zoeken naar oplossingen en stel hem niet voor een ultimatum. Vraag wat zijn/haar voorstellen zijn en las een paar seconden stilte in, laat hem/haar nadenken.

1)  Hoe denkt u dat we dit het best kunnen oplossen.

Stap 4 : Indien je gesprekspartner geen oplossingen kan geven, stel dan zelf alternatieven voor.

Indien uw gesprekspartner geen voorstellen heeft kan u zelf een paar voorstellen naar voren brengen. Stel geen ultimatum.  Toon begrip voor je gesprekspartner en maak duidelijk dat u naar een oplossing streeft waar beide partijen zich kunnen in vinden.

1) Ik stel voor dat ik mijn taken die mijn concentratie vereisen op vaste tijdstippen inplan en dat op deze momenten de radio even kan uitgeschakeld worden.  Zo kan ik deze taken tot een goed eind brengen en kunnen we toch nog genieten van de muziek.

Stap 5 : Herhaal wat jullie zijn overeengekomen.

Indien jullie tot een overeenkomst komen herhaal je concreet wat er overeengekomen werd. Bedank aan het einde van het gesprek je gesprekspartner voor dit gesprek.

1) We komen dus overeen dat de radio ’s ochtends niet aan staat opdat ik mij ten volle kan concentreren op bepaalde taken.

Deze laatste stap is zeer belangrijk omdat nieuwe afspraken snel worden vergeten. Je kan dan refereren naar jullie afspraak “Weet u nog dat we overeengekomen zijn dat …”. 

 

Het is belangrijk dat men tijdens een soortgelijk gesprek zich enkel concentreert op de situatie die je wil veranderen en men zich niet laat verleiden om meerdere zaken tegelijk aan te kaarten.  Blijf u focussen op het onderwerp en blijf vooral kalm en toon begrip. 

Veel succes !