blog placeholder

Telepathie is de vermeende overdracht van informatie van de ene persoon naar de andere zonder gebruik te maken van onze bekende zintuiglijke kanalen of lichamelijke interactie. De term Telepathie werd in 1882 bedacht door de klassieke geleerde Frederic WH Myers, dat is één van de oprichters van de Society for Psycical Reasearch.

 

       Telepathie, human communication      

Eerder British Onderzoek

Één van de éérste statistische studies van het ESP, is die met behulp van Kaart-Raden, deze experiment werd uitgevoerd door Ina Jephson in de jaren 1920. Zij meldde gemengde bevindingen over twee verschillende studies. Meer succesvolle experimenten werden uitgevoerd met andere dan Kaart raden. G.N.M. Tyrell gebruikte geautomatiseerde Targed-Selection – Doelwit-Selectie en Data-Opname in het raden van de locatie van een toekomstige lichtpunt. Whateley Carington experimenteerde op het paranormale cognitie van tekeningen van willekeurig geselecteerde woorden, met deelnemers uit de hele wereld. J. Hettinger onderzocht de mogeijkheid om informatie in verband met Tekens voorwerpen op te halen.

ESP Kaarten

Minder succesvol was de Universiteit van Londen met Wiskundige Samuel Soal in een poging van het Kaart-Raden in herhaling te bestuderen. Echter na een hypothese voorgesteld door Carington op basis van zijn eigen bevindingen, werd Soal opnieuw ge-analyseerd voor zijn gegevens voor het bewijs van wat Carington noemde ‘Verplaatsing’. Dat wil zeggen, hun reacties die sterk overeen komen met doelstellingen voor proeven, waarbij de Kaarten één voor één verwijderd worden in de volgorde waarin ze zijn toegewezen. Soal werd gekozen om deze bevindingen door het testen van deze deelnemers in nieuwe experimenten te bevestigen. Uitgeoerd tijdens de oorlogs jaren, in de de jaren 1950 onder strenge gecontroleerde omstandigheden, produceerden ze zeer significante reultaten op precognitieve telepathie. De beviindingen werden overtuigend voor vele andere Wetenschappers en Filosofen over Telepathie en de beweringen van De Rijn, maar werden ook Prominent bekritiseerd als bedriegelijk, totdat na de dood van Soal in 1975 de steun grotendeels teniet werd gedaan.

The Society for Psychical Research SPR is een non-profit – niet winstgevende – organisatie in het Verenigd Koninkrijk. Het gestelde doel is om gebeurtenissen en vaardigheden, deze omschreven als Psychische of Paranormale door het bevorderen en ondersteunen van belangrijk onderzoek op dit gebied te begrijpen en te onderzoeken naar verluidt Paranormale Verschijnselen in een Wetenschappelijke en Onpartijdige wijze. Haar oprichting is in 1882. SPR leden hebben een verscheidenheid van overtuigingen of het ontbreken daarvan over de realiteit en de aard van de verschijnselen bestudeerd en sommige sceptici zijn actieve leden van de Society.

 Embleem van de Society for Psychical Research

Binnen het gebied van Parapsychologie, wordt Thelepathie beschouwd als een vorm van Buiten Zintuiglijke Waarnemingen ESP of Abnormale Cognitie waarin informatie wordt overgedragen via Psi Zijn. Vaak wordt eveneens ge-categoriseerd : voor-kennis en helderziendheid. Experimenten worden gebruikt voor het testen van Telepathische Vermogens. Één van de meest bekende experimenten zijn die gebruik maken van Zener Kaarten en Ganzfeld experimenten.

 

Parapsychologie beschrijft verschillende vormen van Telepathie :

Latent Therapie Latent Telepathie, voorheen bekend als Uitgestelde Telepathie, deze wordt omschreven als de overdracht van informatie door middel van Psi, met een waarneembare vertraging van Entre Transmission en Reception.

Retrocognitieve, Precognitieve en Intuïtieve Telepathie Retrocognitieve, Precognitieve en Intuïtieve Telepathie, wordt beschreven als Wit is de Overdracht van de Informatie door middel van Psi over het het Verleden, Heden of Toekomst via de Gemoeds Toestand van een Idividu aan een Individual.

 Emotive Telepathie of Remote Influence Emotive Telepathie of Remote Influence, ook bekend als  Emotionele Overdracht, dit is het proces van Kinesthetische Sensaties die overgebracht worden door middel van het veranderen van statistieken.

Superconscious Telepathie - Super Bewustzijn Telepathie Superconscious Telepathie – Super Bewustzijn Telepathie, dit houd in, via je innerlijk toegang te krijgen tot de Collectieve Wijsheid van het Menselijk Soort, hierbij vergaart met kennis van de persoon en krijgt men toegang tot de vitale organen.