blog placeholder

De dag na de verkiezingen begon koning Albert twee met zijn consultatieronde.
Ontslagnemend premier Yves Leterme mocht de spits afbijten . Na consultatie van
de voorzitter van de kamer was het de beurt aan de overwinnaars van de
verkiezingen . Wat daarna volgde was een hele lijst van politici die de
formatie leiden . Het vormen van regering duurde zo lang dat de Belgen het wereldrecord van langstduurende formatieronde braken.

Volksraadplegingen, verkeer en woonbeleid. 

Deze staatshervorming geeft aan de regio’s de mogelijkheid om volksraadplegingen over het mobiliteitsbeleid te organiseren . Dit kan nu al in de gemeenten . De partijen Open VLD , Groen en Ecolo waren grote voorstanders om te informeren naar de wil van de bevolking. Ruimtelijke ordening , huisvesting en het mobiliteitsbeleid komen hiervoor in aanmerking . De regio’s kunnen via een decreet beslissen of ze een volksraadpleging willen . Ook de beslissing over welke materies er een volksraadpleging komt , wordt door de regio’s genomen. Een volksraadpleging kan er alleen komen als twee derde van het regionale parlement het goedkeurt. Federaal worden er nu al krijtlijnen getrokken . Het resultaat van de raadplegingen zal niet bindend zijn Vlaanderen wordt straks niet alleen bevoegd
voor private en sociale huurwoningen , het zal voortaan zelf de woonbonus
kunnen toekennen . De fiscale aftrek voor wie een huis bouwt of koopt kost de
staat nu ongeveer anderhalf miljard euro, maar dat zal in de toekomst fors
oplopen . Voor bestaande leningen veranderd er niks . De kans is groot dat in de toekomst voor nieuwe kopers wel iets veranderd . De aftrek aanpassen aan de
grootte van het huis of het inkomen zijn mogelijke opties . Wie een tweede
woning bezit zal dit misschien niet langer fiscaal kunnen in geven of toch heel
wat minder . Meer dan dertig procent van de Belgen maakt gebruik van de
hypotheekaftrek . Het is dus een heel ingrijpende bevoegdheid. De autokeuring wordt een Vlaamse materie, maar de keuringsnormen blijven federaal. Een ingewikkelde kwestie dus. Als men in Vlaanderen door een flitspaal een boete krijgt zal de opbrengst naar de Vlaamse kas gaan en niet langer naar de federale. Het verkeersreglement blijf federaal, maar Vlaanderen mag wel de snelheidsbeperkingen op de gewestwegen bepalen. Dit geldt niet voor de snelwegen. De autokeuring wordt een Vlaamse materie, maar de keuringsnormen blijven federaal.

Geboorte en adoptiepremies.

De deelstaten worden bevoegd voor het toekennen van geboorte en adoptiepremies. Ook de verdeling van de kinderbijslag gaat naar de deelstaten. Als ze willen kunnen ze die herverdelen of verhogen. Afschaffen of drastisch verlagen kunnen ze niet. Een eerste gevolg is dat er een voorstel is om meer geld toe te kennen voor het eerste kind. De kinderbijslag meer inkomensafhankelijk te maken is ook een optie. De kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde
verdwijnt. Federale verkiezingen worden voortaan maar om de vijf jaar gehouden
in plaats van om de vier jaar. De koninklijke familie moet belastingen betalen.
Het aantal parlementsleden daalt met veertig. De Senaat zal niet meer
rechtstreeks verkozen worden.

Samengevat.

De opdeling van bevoegdheden waar al jaren om gevraagd werd is een feit. Het zwaartepunt in België ligt niet langer bij de federale regering, maar bij de gemeenschappen en gewesten. Twintig miljard aan nieuwe bevoegdheden voor de deelstaten en twaalf miljard aan fiscale autonomie. Tegenstanders van het akkoord vinden het een slecht akkoord omdat ze vinden dat Vlaanderen te veel moet betalen voor het akkoord en er nog te weinig nieuwe bevoegdheden in zitten.