blog placeholder

In de paarden en koeien fokkerij worden al jaren miljoenen betaald voor een rietje gevuld met sperma. Het is namelijk proefondervindelijk bewezen dat de 99% van de goede eigenschappen van het mannelijk dier worden doorgegeven aan zijn nageslacht. De duurste dekhengst aller tijden is
Storm Cat, dit is de duurste dekhengst ooit: het kost 500.000 dollar om een merrie door hem te laten dekken. De duurste fokstier aller tijden is Kubitus de Bray, dit is de meest besproken en duurste stier die ooit op de veiling in Ciney verkocht werd. Hij bracht een recordprijs op van meer dan 14400 euro.

wordt mensenzaad ook miljoenen waard

In de handel in mensenzaad gaan globaal sinds kort enorme bedragen om. Hoe dit is ontstaan leest u in dit artikel.

Het ontstaan van het mensen veredelingsprogramma:
De mens plant zich sinds haar ontstaan in het wilde weg voort. Er is nooit enige controle op geweest. Dit is eeuwenlang redelijk goed gegaan omdat alle mensen, slim of dom, sterk of zwak etc. zich allemaal voortplantte. Tot de komst van de anti conceptie pil. Door de komst van de pil is het evenwicht verstoord. Er heeft zich een trend ingezet dat mensen uit de hogere sociale lagen van de bevolking zich veel minder voortplanten als mensen uit de lagere sociale lagen van de bevolking. Hierdoor ontstaat een overschot in de sociale onderlaag van de bevolking. Dit veroorzaakt nu wereldwijd al problemen en de problemen gaan in de toekomst, zonder ingrijpen,  alleen maar groter worden. De wetenschap heeft dit probleem zelf veroorzaakt dus heeft zij ook de plicht dit probleem ook op te lossen.

Wetenschappelijke oplossingen:
1- Prenatale selectie: als de ongeboren vrucht enige dagen oud is kan aan de hand van de genen al worden bepaald of de vrucht goed is. Hij wordt getoetst op afwijkingen en als die worden geconstateerd wordt de zwangerschap beëindigd.
2- Het was jarenlang een taboe maar sinds 1 oktober 2010 is het toegestaan om, onder strenge voorwaarden, mensen gericht te veredelen en voort te planten. De belangrijkste voorwaarde is dat dit met niet gemanipuleerd natuurlijk uitgangsmateriaal gebeurd. Hiertoe is het mensen veredelings programma opgestart.

Ad 2 Selectie donoren:
In het mensen veredelings programma zijn de vader (zaaddonor) en de moeder (eiceldonor) de belangrijkste factoren. Er wordt alleen gewerkt met de allerbeste donors. Ze moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:
1- De donoren moeten genetisch gezond zijn, hun genen worden gecontroleerd op aanwezigheid van erfelijke ziektes zoals kanker en Alzheimer.
2- De donoren moeten een uitzonderlijke fysieke gesteldheid hebben. Hierbij let men vooral op kracht, conditie en motorische vaardigheden.
3- De donoren moeten heel intelligent zijn. Ze moeten minimaal universitair niveau hebben.

Werkwijze:
De vermeerdering geschiedt door middel van In vitro fertilisatie (IVF), ook wel reageerbuisbevruchting genoemd. Om bevruchting te laten plaatsvinden brengt men in het laboratorium eicellen samen met zaadcellen. Om eicellen te verkrijgen worden de eierstokken gestimuleerd met hormonen. Daardoor groeien er follikels (eiblaasjes), die de eicellen bevatten. Uit deze follikels wordt, via de schede, de vloeistof met de eicellen weggezogen (de punctie). De zaadcellen worden uit het sperma gehaald. Na samensmelting van eicel en zaadcel in het laboratorium ontstaat een embryo, dat in de baarmoeder kan worden geplaatst. Als dit embryo zich innestelt, ontstaat een zwangerschap.

De voortplanting:
In de toekomst zal de voortplanting van de mens gecontroleerd plaatsvinden. Er mag alleen nog gebruik gemaakt worden van gecertificeerde bevruchte eicellen. Deze worden bij de wensmoeder ingeplant.

Miljoenen business:
Van de gecertificeerde bevruchte eicellen zijn alle genetische gegevens bekend. Er moeten echter wel voldoende  bevruchte eicellen geproduceerd worden om alle wensmoeders te kunnen voorzien. Dus zal een prijsverschil ontstaan in goede en supergoede bevruchte eicellen. Het zal u dan ook niet verbazen dat er nu al miljoenen geboden worden voor de beste bevruchte eicellen.

Omdat het sperma voor 99% bepalend is voor de uiteindelijke genetisch kwaliteit van de bevruchte eicellen, worden er nu, voor het allerbeste sperma, door de inkopers van de gecertificeerde bevruchte eicelproducenten al enorme bedragen voor betaald.

Naschrift:
Dit artikel berust niet op waarheid maar heb ik zelf verzonnen. De bedoeling van dit artikel is om mensen aan het denken te zetten en ze te laten beseffen dat ze zelf moeten bedenken wat de waarheid is. Niemand anders dan jijzelf weet namelijk beter dan jij wat de waarheid is. Daarom is ook niemand anders meer dan jij. Je baas, de koning, de paus, een minister en noem maar op, niemand weet ook maar meer dan een heel klein deel van de waarheid. Niemand heeft daarom ook het recht om jou te vertellen wat je moet doen en hoe je moet leven. Voel je dus nooit minder dan een ander en doe dingen alleen als je zelf vind dat het nodig is en goed is.