blog placeholder

Soorten depressie die momenteel in DSM-IV worden vermeld, kan mensen voorzien van een betere analyse. DSM staat voor Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders en de IV staat voor de vierde editie. Het is een Amerikaans boek die als standaard dient in de psychiatrische diagnostiek. Niet iedereen die aan depressie lijdt, ervaart dezelfde symptomen, en vandaar dat de aandoeningen geclassificeerd worden in verschillende types.

Als je lijdt aan symptomen van depressie, moet je dat voorleggen aan jouw (huis)arts. De (huis)arts kan jou dan diagnostiseren of hij kan jou doorverwijzen naar een specialist voor verdere evaluatie. Vaak wanneer je dus hulp zoekt voor de depressie, de arts of de psychaiter zal dan gaan kijken welke soort depressie je dan op dat moment ervaart.

Informatie over soorten van depressie kun je jouw diagnose leren begrijpen of om te kunnen achterhalen waaraan je lijdt.

*Klinische depressie

Klinische depressie is de ergste vorm van deze aandoening. Mensen laten dan de meeste symptomen zien en ervaren ze voor lange perioden. Veel mensen geloven dat zij dan suïcidaal aan toe zijn wanneer ze dit soort depressie hebben maar dat is niet altijd het geval.

 

*Atypische depressie

Dit is een mildere vorm van klinische depressie omdat de lijder nog in staat is om wat geluk in zijn of haar leven te ervaren. Deze aandoening past gewoonlijk bij mensen die geloven dat de invloeden van buitenaf buiten hun controle de oorzaak van hun droefheid en andere symptomen van depressie zijn.

 

*Dysthymische depressie

Dit is de mildste vorm van de aandoening maar het kan het langst duren. Dit soort kan zelfs jarenlang duren. Jammer genoeg is de aandoening soms bestand tegen behandeling en de persoon kan dan aan klinische depressie lijden.

 

*Psychotische depressie

Psychose is wanneer iemand hallucinaties en/of waanideeën heeft. Mensen met psychotische depressie hebben symptomen van depressie samen met het zien en horen van dingen die niet reëel zijn.

 

*Manische depressie

De mensen zouden een diagnose van manische depressie of bipolaire stoornis te horen kunnen krijgen als zij tussen depressie en manie ‘cirkelen’. Het is heel belangrijk om hier hulp mee te gaan zoeken omdat het risico dat iemand dan zelfmoord gaat plegen hoog is.

 

*Postnatale depressie

Postnatale depressie komt voor bij moeders vlak na de geboorte van hun kind en tijdens het eerste jaar van hun kind. De oorzaak is gewoonlijk de schommelende hormonen en de eisen als een nieuwe ouder. De moeder kan angstaanjagende gedachten ervaren om schade toe te brengen aan zichzelf of aan haar kind. Postnatale depressie is ernstig en vergt één of ander type van interventie door medicijnen of psychotherapie.

 

*Seizoens-afhankelijke depressie

De seizoens-afhankelijke depressie of SAD is een type depressie dat mensen tijdens bepaalde tijden van het jaar beïnvloedt. De meeste mensen lijden aan deze wanorde tijdens de wintermaanden maar het is mogelijk om het eveneens tijdens de warmere maanden te ervaren.

 

*Aanpassingsdepressie

Aanpassingsdepressie is een afzonderlijke wanorde maar het kan met depressie worden geassocieerd. Veel geestelijke medewerkers kunnen jou aanpassingswaanorde diagnostiseren met depressie als je aan de symptomen van depressie leidt die toe te schrijven is aan een traumatische of een grote levensveranderende gebeurtenis.

 

*Niet-gespecificeerd depressie

Niet zoveel mensen krijgen dit diagnose omdat de symptomen van dit type onduidelijk zijn. Dit is om een houvast aan te geven voor een aandoening die niet aan de criteria van de bovengenoemde types voldoet.

 

Depressie is niet een aandoening die je alleen moet behandelen. Denk niet dat het zomaar voorbij gaat. Neem de tijd om voor jezelf te zorgen en zoek een specialist om je symptomen te evalueren en te behandelen en spoedig zul je zien dat je weer van het leven gaat genieten.